fbpx

נפגעי פעולות איבה

סטיפר של עמוד נפגעי פעולות איבה

< חזרה לעמוד ראשי


חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 הוא חוק שהטבותיו עלולות למנוע קבלת קצבאות אחרות שעשויות להיות מתגמלות יותר עבור נפגע. מסיבה זו, יש לבחון כל מקרה לגופו ומומלץ להיעזר בעורך דין אשר בקיא בשלל הזכויות הרפואיות שמציע המוסד לביטוח לאומי.

ענף נפגעי איבה

נפגעי פעולות איבה ובני משפחותים זכאים להטבות שונות ולסיוע כספי על פי החוק – ככל שהם נפגעו בפעולת איבה בהתאם להגדרת החוק.

ענף זה מעוגן בחוק עצמאי: חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 והמוסד לביטוח לאומי אמון על יישומו.

אחד האתגרים בתביעות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה הוא במקרים שבהם אדם נפגע בפעולת איבה באזור מסויים בגופו, כשגם טרם פגיעתו הוא סבל מפגימה באותו אזור. אתגר זה קיים כמעט בכל זכות שבה נדרש "קשר סיבתי" בין אירוע מסויים לבין הפגימה הרפואית. למשל, אדם שסבל מחרדות בחל מגיל 22, נפגע בפעולת איבה בעודו בגיל 34. המוסד לביטוח לאומי רשאי להוציא את תיקו הרפואי של הנפגע (היות ותנאי להגשת התביעה הוא חתימה על ויתור על סודיות רפואית) ולעיין ולחפש תלונות דומות לפני פעולת האיבה.

תנאי הזכאות

תנאי ראשון: זיקה למדינת ישראל

תנאי סף הוא שלנפגע יש זיקה למדינת ישראל באופן שקובע החוק – אחד מהתנאים הבאים:

 • תושב ישראל או בעל אזרחות ישראלית בין א הפגיעה התרחשה בישראל או מחוץ לישראל.
 • אזרח ישראלי וטרם חלפה שנה מהיום שבו הוא חדל מלהיות תושב ישראל והוא נפגע מחוץ לישראל.
 • אדם שנכנס לישראל לפי חוק הכניסה לישראל או שהוא אינו זקוק לאשרת כניסה לישראל והוא נפגע במדינת ישראל או בשטחי יהודה ושומרון.
 • תושב השטחים שיש לו תעודת זהות ישראלית והוא נפגע בתחום הקו הירוק.
 • תושב חוץ שנפגע עקב ותוך כדי עבודתו אצל מעסיק ישראלי שאושר לעניין תשלומים לנפגעי איבה מחוץ לישראל.
 • הנפגע לא עשה מעשה פשע או עבר עבירה שיש בה זדון או רשלנות פושעת בזמן פעולת האיבה.

תנאי שני: פעולת איבה

 • פגיעה שהתרחשה לפני 1/4/2017: תוכר כפגיעת איבה אם מטרת הפעולה היתה לפגוע בישראל או בעם היהודי.
 • פגיעה שהתרחשה מיום 1/4/2017 ואילך: תוכר כפגיעת איבה אם היא התרחשה על ידי ארגון כלשהו שאחת או יותר ממטרותיו היא פגיעה בישראל, פגיעה באזרחי ישראל או פגיעה ביהודים – וזאת ללא קשר אם מטרת הפגיעה היתה לפגוע בישראל או בעם היהודי.

ישנן הטבות ותגמולים שונים שנפגעי פעולת איבה עשויים להיות זכאים להם, ככל שהם יוכיחו את קיומם בפני המוסד לביטוח לאומי: טיפול רפואי רחב (כולל טיפולי שיניים, תרופות, מכשירי עזר, הוצאות נסיעה ועוד) וכן תגמולי נכות.

הטבות ושיעורי הפיצוי

המוסד לביטוח לאומי משלם תגמול כספי לאלה שמוגדרים נפגעי פעולות איבה בהתאם לשיעור הנכות שנגרמה להם כתוצאה מפעולת האיבה. ניתן לקבל מענק חד פעמי או תגמול נכות חודשי ואף תגמולים לבני משפחתו של נפגע האיבה אם חלילה נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה.

שיעור הפיצוי הוא נגזרת של הנכות הרפואית כתוצאה מפעולת האיבה (נדרש קשר סיבתי בין פעולת הבאיבה לבין הנזק):

 • דרגת נכות שפחותה מ-10% אינה מזכה בתגמול כלשהו.
 • דרגת נכות בשיעור של 19%-10% מזכה במענק חד פעמי.
 • דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה מזכה בתגמול חודשי.

הנכות הרפואית נקבעת על פי ספר הליקויים.

ענף נפגעי איבה בשילוב קצבאות אחרות

שאלות שעולות לא פעם הן במקרים שבהם ישנן זכויות סוציאליות שונות שמגיעות לנפגע אשר מהן הוא זכאי לכאורה לקבל קצבאות מכמה ענפים שונים. למשל, נפגע פעולות איבה שנפגע בפיגוע שהתרחש בזמן עבודתו אשר גרמה לו לנכות קשה שממנה הוא זכאי גם לקבל זכויות מענף נפגעי עבודה.

במקרים אחרים עשוי הנפגע להיות זכאי גם לקצבת נכות כללית.

היות שכל אחת מהזכויות מזכה בהטבות שונות – יש לבחון בקפידה איזו זכות תתאים יותר לנפגע שמבקש לממשה.

על מנת לבדוק אילו קצבאות והטבות יכולות להתקבל בו-זמנית ובאילו תנאים, ניתן להיעזר במחשבון כפל קצבאות באתרנו.

נדרשת הבנה מקיפה בנושאים אלה ורק עורך דין הבקיא בדיני הביטוח הלאומי עשוי לסייע לאותו נפגע לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורו, בהתאם לנסיבותיו האישיות.


1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

< לעמוד תביעות ביטוח לאומי

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

המוסד לביטוח לאומי: נפגעי פעולות איבה