fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלות הנפש, תגובות והפרעות נפשיות הן שכיחות מאוד בעידן המודרני.

הפרעות פסיכיאטריות מאובחנות לרוב על ידי בדיקה קלינית בלבד – ואין בידי מערכת הבריאות כיום בדיקות אובייקטיביות יעילות.

מסיבה זו, נפגע נפש שתובע פיצוי מגוף כלשהו בעבור ליקוי פסיכיאטרי, בין אם כנגד המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, חברות ביטוח פרטיות או כל גוף אחר – עלול להיתקל בחשדנות כנגדו.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

ליקויים פסיכיאטריים בספר הליקויים

ליקויים במישור הפסיכיאטרי מעוגנים בפרק הרביעי של ספר הליקויים בסעיפים 33 ו-34.

מאחר שליקויים אלה אינם מאובחנים על ידי בדיקות אובייקטיביות, גם נוסח הסעיפים הוא מעורפל וגורם לחוסר אחידות בין ועדה רפואית אחת לאחרת.

סעיף 33 עוסק בהפרעות נפשיות אורגניות (כגון דליריום ושטיון), סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות (כגון דלוזיה, פאראנויה ו"שיגעון גדלות").

סעיף 34 עוסק בהפרעות במצב הרוח, הפרעות חרדה, הפרעות תלויות דחק , הפרעות סומטופורמיות והפרעות אכילה.

נכות תפקודית כתוצאה מכות פסיכיאטרית

ליקויים פסיכיאטריים מקנים נכות רפואית אשר תלויה בראש ובראשונה במידת השפעת הליקוי על התפקוד היומיומי בשני מישורים: האישי והתעסוקתי.

נוסחם של חלק מסעיפי הליקוי מקנה שיעור ליקוי שתלוי במידת ההשפעה של ההפרעה על מישורים אלה.

בע"א 1624/96 חנה לוי נ' ד"ר י' מולכו נקבע שכשמדובר בנכות פסיכיאטרית, האפשרות שיהיה פער בין הנכות הרפואית לנכות התפקודית היא קטנה – כלומר, קיים קושי לקבוע נכות תפקודית נמוכה מהנכות הרפואית.

המוסד לביטוח לאומי נוהג להעריך את הנכות התפקודית בהתאם למספר פרמטרים עיקריים:

  • תפקוד חברתי בעבודה ובחיים האישיים
  • תפקוד אדפטיבי (הסתגלותי)
  • פעילות יומיומית (ביצוע קניות, היגיינה וכדומה)
  • יכולת ריכוז, ביצוע מטלות והתמדה

המוסד לביטוח לאומי נעזר בקווים מנחים על מנת להתמודד עם הנוסח המעורפל של סעיפי הליקוי.

סיוע על ידי עורך דין לנזקי גוף מנוסה אשר בקיא באופן הערכת הנכה בהתאם לנהלים עשוי לשפר באופן ניכר את סיכויי התביעה – והכל בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

מחלה ברמיסיה או מחלה פעילה

מאחר שמחלות נפש רבות מוגדרות כמחלות כרוניות, ספר הליקויים מבחין בין מצבים שבהם המחלה בהפוגה (רמיסיה) לבין מצבים שבהם המחלה פעילה.

למשל, חולה סכיזופרניה עשוי לעבור תקופה ארוכה ללא התקפים סכיזופרניים ובמצב זה יותאם סעיף הליקוי למצבו בפועל.

סעיפי הליקוי עבור מחלות "פעילות" מקנות מטבע הדברים את שיעור הנכות הגבוה ביותר.

סל שיקום למתמודדי נפש

חולה במחלה נפשית שלו שיעור ליקוי של 40% או יותר במישור הפסיכיאטרי, עשוי להיות זכאי לסל שיקום למתמודדי נפש.

כך למשל, שיעור נכות בגובה של 30% עבור ליקוי פסיכיאטרי יחד עם נכות אורטופדית בשיעור של 20% (נכות משוקללת בשיעור של 42%) לא תזכה את החולה בסל שיקום למתמודדי נפש.

מסיבה זו, לשיעור הנכות כתוצאה מהליקוי עשוי להיות קריטי כשמדובר בחולה שזקוק לסיוע אף מעבר לקצבת נכות או פיצוי כספי.

סל שיקום למתמודדי נפש מעוגן בחוק שיקום נכי נפש בקהילה, תש"ס-2000.

זכויות בגין נכות רפואית בלבד

לזכויות נוספות קראו את המאמר:

"זכויות בגין נכות רפואית בלבד"


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא