fbpx
מדריך זכויות: מחלות אוטואימוניות

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלה אוטואימונית שקרויה בעברית מחלת חיסון עצמי (באנגלית: autoimmune) מאופיינת בכך שמערכת החיסון תוקפת את התאים והרקמות של הגוף מתוך "הבנה" שגויה שהם "פולשים זרים".

מחלות אוטואימוניות הם שם כולל לשורה ארוכה של מחלות שונות.

סוגי מחלות אוטואימוניות

ישנן עשרות מחלות שמוגדרות כמחלות אוטואימוניות, ביניהן ניתן למנות בין היתר:

נכות רפואית בגין מחלה אוטואימונית

ספר הליקויים אינו מכיל את כלל המחלות האוטואימוניות ובפעמים רבות נקבעים סעיפי ליקוי מותאמים לחלק מהמחלות.

אופן קביעת הנכות יהיה בהתאם לחומרת המחלה ותסמיניה שתיבדק על ידי מסמכים רפואיים, תוצאות בדיקות ובדיקות קליניות.

מחלות אוטואימוניות בפעמים רבות אינן קלות לאבחנה עקב מבנה סימפטומטי שדומה למחלות אחרות.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף לצורך מימוש זכויות בגין מחלה אוטואימונית על להפיק את המירב מההליך המשפטי.

זכויות מהמוסד לביטוח לאומי

חולים במחלה אוטואימונית עשויים להיות זכאים למספר זכויות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי:

מחלה אוטואימונית – ענף נכות כללית

בהתאם לחומרת המחלה, חולה שיוכיח שהוא אינו מסוגל להשתכר עקב נכותו (או עקרת בית נכה שתוכיח שהיא אינה מסוגלת לתפקד בעבודות משק הבית) עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית.

עצם הזכאות לקצבה ושיעורה תלוי בראש ובראשונה בסוג המחלה, בחומרתה ובהשפעתה על יכולת התפקוד של החולה.

להרחבה בנושא ענף נכות כללית >

מחלה אוטואימונית – ענף שירותים מיוחדים

חולים במחלה אוטואימונית שטרם הגיעו לגיל פרישה והם זקוקים לעזרה בביצוע מטלות היום יום, או שזקוקים להשגחה, עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

ענף שירותים מיוחדים הוא מקביל לענף הסיעוד לחולים צעירים שטרם הגיעו לגיל פרישה.

להרחבה בנושא ענף שירותים מיוחדים >

מחלה אוטואימונית – ענף סיעוד

חולה שהגיע לגיל פרישה ושהוא אינו מסוגל לתפקד בפעולות היום יום או שהוא זקוק להשגחה עשוי להיות זכאי להטבות בענף סיעוד.

ענף הסיעוד נועד לסייע לקשיש ולמשפחתו בכל הקשור להוצאות הכרוכות בטיפול בו עקב מצבו הרפואי

להרחבה בנושא ענף סיעוד >

מחלה אוטואימונית – ענף ניידות

חולה במחלה אוטואימונית אשר סובל מליקוי בפלג גוף התחתון של הגוף, עשוי להיות זכאי לגמלת ניידות חודשית.

מימוש זכויות בענף ניידות נחשב למורכב יותר, בין היתר משום שישנם מספר ליקויים מוגבל וספציפי ללא אפשרות לקבוע סעיף מותאם.

להרחבה בנושא ענף ניידות >

מחלה אוטואימונית – ענף יל נכה

הוריו או אפוטרופוסיו של ילד החל מגיל 91 ימים ועד גיל 18 ושלושה חודשים עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה.

מדובר בגמלה שנועדה לסייע להוריו של הילד להתמודד עם ההוצאות הרבות שכרוכות בטיפול בילד.

קביעת הזכאות לגמלת ילד נכה היא שונה מענף נכות כללית, בין היתר משום שענף נכות כלית נועד לבדוק את יכולת השתכרות של אדם בגיר.

להרחבה בנושא ענף ילד נכה >

מחלה אוטואימונית – פטור ממס

חולים במחלה אוטואימונית ששיעור נכותם הרפואית המשוקללת הוא 90% או יותר (בין אם כתוצאה מהמחלה עצמה ובין אם כתוצאה משקלולן של מחלות נוספות), עשויים להיות זכאים לפטור ממס ככל שהם משתכרים ומשלמים מיסים.

להרחבה בנושא פטור ממס לנכים >

זכויות מחברות ביטוח פרטיות

חולים במחלה אוטואימונית עשויים להיות זכאים למספר זכויות רפואיות מחברות ביטוח פרטיות ככל שיש רשותם פוליסה מתאימה.

ישנן מספר פוליסות ביטוח שעשויות להתאים לתביעות ביטוח בגין מחלות אוטואימוניות, כשהבולטות הן:

ניתן להגיש תביעה לחברת הביטוח ולבית המשפט בהתאם לפוליסת הביטוח ככל שהמחלה התגלתה לאחר החתימה על הפוליסה ובסיום תקופת האכשרה.

ישנן פוליסות שמחריגות מחלות מסוימות או היווצרותן בנסיבות מסוימות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא