fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלת מיאסטניה גראביס (באנגלית: myasthenia gravis) היא מחלה אוטואימונית נדירה שבה מערכת החיסון תוקפת את השרירים הרצוניים וגורמת ל"התעייפותם".

השרירים הרצוניים בם שרירים שאנו שולטים על פעולותיהם והשרירים שאינם רצוניים אלה שרירים שאנו לא יכולים לשלוט בפעולתם.

הענף הרפואי שמתמחה במיאסטניה גראביס הוא נוירולוגיה.

למשל, אנו יכולים לשלוט בשרירי הרגליים ובאמצעותם להניע את רגלנו, אך איננו יכולים לשלוט בשריר הלב ולהפסיק להפעילו.

מיאסטניה גראביס בספר הליקויים

למחלת המיאסטניה גארביס אין סעיף ליקוי ספציפי בספר הליקויים וקביעת הנכות תיעשה בהתאם לליקויים שנגרמו כתוצאה ממנה.

למשל, נכה שנפגעו לו השרירים בגפיים, עשוי להיקבע לו סעיף 29(1) לספר הליקויים.

בעוד שמחד לא ניתן לקבוע שיעור נכות ספציפי בגין המחלה, בפועל ריבוי הליקויים מאפשר קביעת סעיפים שונים ושקלולם.

זכויות מהמוסד לביטוח לאומי

חולים במחלת מיאסטניה גראביס עשויים להיות זכאים למספר זכויות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי:

מיאסטניה גראביס – ענף נכות כללית

חולה שאינו מסוגל להשתכר עקב נכותו (או עקרת בית שאינה מסוגלת לתפקד בעבודות משק הבית) עשוי להיות זכאי לקצבת נכות כללית בגין מחלת מיאסטניה גראביס.

הזכאות לקצבה ושיעורה תלוי בחומרת המחלה ובהשפעתה על יכולת התפקוד.

להרחבה בנושא ענף נכות כללית >

מיאסטניה גראביס – ענף שירותים מיוחדים

חולים במחלת מיאסטניה גראביס שטרם הגיעו לגיל פרישה עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים  ככל שהם יוכיחו שהם זקוקים לעזרה בביצוע מטלות היום יום, או שהם זקוקים להשגחה בגין המחלה.

ענף שירותים מיוחדים הוא מקביל לענף הסיעוד לחולים צעירים שטרם הגיעו לגיל פרישה.

להרחבה בנושא ענף שירותים מיוחדים >

מיאסטניה גראביס – ענף סיעוד

חולה במחלת מיאסטניה גראביס שהגיע לגיל פרישה ושאינו מסוגל לתפקד בפעולות היום יום או שהוא זקוק להשגחה עשוי להיות זכאי להטבות בענף סיעוד.

תביעות סיעוד למוסד לביטוח לאומי מאפשרות קבלת הטבות רבות, לרבות מימון עזרה חיצונית ואף קבלת קצבה חודשית.

להרחבה בנושא ענף סיעוד >

מיאסטניה גראביס – ענף ניידות

חולים במחלה מיאסטניה גראביס עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות חודשית.

היות שמחלת מיאסטניה גראביס פוגעת בשרירים הרצוניים, הליקויים הנוירולוגיים והאורטופדיים שבהסכם הניידות, תואמים לסיפמטומים של המחלה.

על פי הסכם הניידות, ליקויים נוירולוגיים מעוגנים בסעיף א' וסעיפים אורטופדיים רלוונטיים מעוגנים בסעיף א'.

להרחבה בנושא ענף ניידות >

מיאסטניה גראביס – פטור ממס

חולים במחלת מיאסטניה גראביס עשויים להיות זכאים לפטור ממס ככל שהם משתכרים ומשלמים מיסים וששיעור נכותם הרפואית המשוקללת הוא 90% או יותר (בין אם כתוצאה מהמחלה עצמה ובין אם כתוצאה משקלולן של מחלות נוספות).

להרחבה בנושא פטור ממס לנכים >

מיאסטניה גראביס – תביעות ביטוח

חולים במחלת מיאסטניה גראביס עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי (קצבה או מענק חד-פעמי) מחברות ביטוח פרטיות.

ישנן מספר פוליסות ביטוח שעשויות להתאים לתביעות ביטוח בגין מיאסטניה גראביס, למשל:

סיוע על ידי עורך דין

היות שמדובר במחלה אשר אופן קביעת שיעור הנכות אינו אחיד והוא מושפע מהתפקוד הסובייקטיבי של החולה, סיוע על ידי עורך דין לנזקי גוף עשוי לשפר באופן ניכר את שיעור הפיצוי הכולל את ועצם זכאותו.

למשרדנו ניסיון רב ומוכח במימוש זכויות רפואיות לחולים במחלת מיאסטניה גראביס כנגד המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא