fbpx
אנורקסיה מדריך זכויות

< חזרה לעמוד מאמרים


אנורקסיה נרבוזה או בשמה העברי צַיְמָנוּת (באנגלית: Anorexia nervosa) היא מחלה נפשית קשה ומסוכנת שהביטוי שלה הוא בהפרעת אכילה.

במחלת האנורקסיה לוקות לרוב בנות אך גם בנים אם כי במידה קטנה יותר (יחס של כבן אחד לכל חמש בנות).

המוסד לביטוח לאומי מכיר במחלת האנורקסיה כמחלה אשר מזכה בקצבת נכות ועשויה לזכות את החולים בה בזכויות רבות.

מהי אנורקסיה?

האנורקסיה גורמת לירידה משמעותית במשקל עקב החשש של החולות מהשמנה – מהפן הנפשי.

החולים מרעיבים את עצמם עד אובדן משקל קיצוני – ואף עד כדי מוות כתוצאה מסיבוכים גופניים או התאבדות.

אחוז התמותה מן המחלה הוא בין 5% ל-15% מהלוקים בה.

ישנם שני סוגים של אנורקסיה נרבוזה. הראשון הוא "המצמצם" שבו ישנן פעולות הימנעות מאכילה ועיסוק רב בספורט והשני הוא "התקפי" שכולל גם פעולות אקטיביות כגון שימוש בחומרים משלשלים או הקאות מכוונות.

נכות בגין אנורקסיה

אנורקסיה מצויינת בסעיף 34(ב) בספר הליקויים שעוסק במספר רב של הפרעות במישור הפסיכיאטרי וכולל 7 סעיפי משנה שנקבעים בהתאם לחומרת המחלה:

(1)רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה0%
(2)רמיסיה מלאה או קיום סימנים קליניים שארתיים, הפרעה קלה בתפקוד הנפשי או החברתי, הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה10%
(3)רמיסיה, סימנים קליניים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר העבודה20%
(4)רמיסיה חלקית, עם סימנים קליניים בחומרה בינונית, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי, קיימת הגבלה ניכרת של כושר העבודה30%
(5)רמיסיה חלקית עם סימנים קליניים ברורים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה של כושר העבודה50%
(6)מחלה פעילה עם הפרעה קשה מאוד בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה מאוד של כושר העבודה או שקיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך70%
(7)מחלה פעילה, קיים צורך בהשגחה מתמדת או אשפוז פסיכיאטרי מלא100%

בעוד שישנם משתנים רבים לקביעת הסעיף המתאים, בדומה ליתר ההפרעות הפסיכיאטריות נוסח התקנות כולל מילים "מעורפלות" שגורמות לחוסר אחידות בין הפוסקים הרפואיים (הפרעה "קלה", "בינונית", "קשה" וכד').

זכויות לחולים באנורקסיה בענף ילד נכה

הורים לילדים עד גיל 18 שסובלים מאנורקסיה עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה.

לאחר הגשת התביעה, יזומן הילד יחד עם אחד ההורים או שניהם לוועדה רפואית שתבחן את הצורך בהשגחה לילד החולה.

ענף ילד נכה מיועד לילדים ולכן לא מתייחסים לסעיפי הנכות בהתאם לספר המבחנים שתפקידו הוא – לבדוק את כושר ההשתכרות.

לשם קבלת הזכאות יש להתייחס לאופן הטיפול, תדירות האשפוזים ככל שקיימים, והצורך בהשגחה חלקית או מלאה.

זכויות לחולים באנורקסיה בענף נכות כללית

בגירים מעל גיל 18 ושלושה חודשים שלוקים באנורקסיה, עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

לאחר הגשת התביעה, יזומן לוועדה רפואית שתעיין במסמכים הרפואיים ותשאל שאלות (לרוב) רלוונטיות לעניין המחלה על מנת להתחקות אחר מידת החומרה שלה ולהתאים לה את סעיף הליקוי המתאים.

מטבעה של מחלת האנורקסיה – נפגע באופן משמעותי כושר העבודה – אך מצד שני בשל העובדה שחולים רבים מחלימים ממנה (רמיסיה) נהוג לקבוע נכויות זמניות שתמחדשות בכל פעם.

בהנחה ורופא הוועדה לא מצא שלדעתו יש אובדן כושר מלא לחולה – הוא יוזמן לפקיד/ת השיקום (ועדת-אי-כושר) על מנת שתוערך יכולתו לעבוד בהתאם לכישוריו והשכלתו.

זכויות לחולים באנורקסיה בענף שירותים מיוחדים

ענף שירותים מיוחדים הוא מעין קצבת סיעוד לנכים קשים שטרם הגיעו לגיל פרישה.

מחלת האנורקסיה עשויה להעניק קצבת שירותים מיוחדים – בעיקר כאשר נדרשת השגחה למניעת סכנה לחולה או לסביבתו.

חשוב לציין שככל שישנם ליקויים נוספים לחולה, מעבר לאנורקסיה – יש להתייחס אליהם מהטעם שהשילוב ביניהם מביא להגבלה קשה יותר.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא