fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


על פי החוק, נפגע עבודה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של בין 10% ל-19%, יקבל מענק חד-פעמי ואילו נכות רפואית בשיעור של 20% או יותר, היה מזכה אותו בקצבה חודשית.

המשמעות היא שנכות רפואית בשיעור של 20% או יותר משפר באופן ניכר את מצבו של הנפגע בכך שהוא יוכל ליהנות מקצבה חודשית קבועה, לכל הפחות עד גיל פרישתו.

תקנה 12 לספר הליקויים קובעת את ההסדר החוקי לאיחוד נכויות שנקבעו למבוטח שנפגע בשתי תאונות עבודה (או מחלת מקצוע) או יותר בתקופות שונות לכדי נכות אחת גבוהה שתעניק לו קצבה חודשית קבועה.

החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה"

היתרונות באיחוד נכויות

איחוד נכויות מאפשר לנפגע עבודה שנפגע בשתי פגיעות בעבודה או יותר לצרף את כלל הנכויות לכדי נכות אחת גבוהה יותר, אשר תזכה אותו בקצבה חודשית קבועה.

למשל:

עובד נפגע בתאונת עבודה ביום 1/1/2000 ונקבעה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של 15%.

מאחר שנכות זו נמוכה מ-20%, קיבל הנפגע מענק חד-פעמי ולא קצבה חודשית.

ביום 1/1/2015 נפגע העובד בתאונת עבודה נוספת, שבה נקבעה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של 10% – אשר אף היא זיכתה אותו במענק חד-פעמי אך לא בקצבה חודשית.

הלכה למעשה, לו היו מצורפות שתי הנכויות שנקבעו לו יחד לכדי נכות רפואית משוקללת אחת, היתה נכותו של הנפגע מעל 20% כך שהוא היה זכאי לקצבה חודשית קבועה.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

התנאים לאיחוד נכויות

ישנם שני תנאים עיקריים לצורך איחוד נכויות:

  •  צירוף הנכויות יקנה לנפגע זכאות לקצבה במקום מענק
  • הצטברות הנכויות גרמה לעובד ל"פגיעה ניכרת" בכושר העבודה.

צירוף הנכויות יקנה קצבה במקום מענק

היות שהתנאי לקבלת קצבה חודשית בענף נפגעי עבודה הוא נכות רפואית בשיעור של 20% או יותר, התנאי הראשון הוא שצירוף הנכויות מתאונות עבודה שונות יגיעו לשיעור נכות משוקללת של 20% או יותר.

למשל, עובד שנפגע בשתי תאונות עבודה באופן שכל פגיעה העניקה לו 10% נכות רפואית צמיתה לא יוכל לאחד את הנכויות, משום ששקלול שתי הנכויות יביאו לנכות משוקללת בשיעור של19% אשר אינה מזכה בקצבה חודשית.

לעומת זאת, עובד שנפגע בשתי תאונות עבודה באופן שבו בתאונה הראשונה נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 15% ובתאונה השניה בשיעור של 10% – הוא עשוי להיות זכאי לאיחוד נכויות משום ששקלול שתי הנכויות יחדיו יהיה מעל 20% אשר מזכה בקצבה חודשית.

כמו כן, לא ניתן יהיה לאחד שתי נכויות של 20% או יותר משום שאף אחת מהן לא זיכתה את המבוטח במענק אלא בקצבה חודשית.

המשמעות של "צירוף הנכויות יקנה קצבה במקום מענק" היא שעל המבוטח להוכיח שהוא יקבל קצבה חודשית במקום מענק חד-פעמי.

חשוב לציין שאיחוד נכויות אפשרי רק כשמדובר בנכויות שהוכרו בענף נפגעי עבודה.

כך למשל, עובד שנפגע בעבודתו וקיבל נכות בשיעור של 15%  ולאחר מכן הוא נפגע בפעולת איבה ונקבעה לו גם כן נכות רפואית בשיעור של 15% כתוצאה מפעולת האיבה – לא יהיה זכאי לאיחוד נכויות.

צמצום הכנסות כתוצאה מהצטברות הפגיעות

התנאי השני כאמור הוא שצמצום ההכנסות שנגרם למבוטח הוא כתוצאה מהצטברות כל הפגיעות.

מבחן זה מעלה לא פעם קשיים, משום שהמוסד לביטוח לאומי נוהג לפעמים לבדוק מול המעביד מדוע הצטמצמו ההכנסות.

הכנסות שצומצמו מנימוקים של "קיצוצים בכוח אדם" או "ייעול עסקי" מקשים מאוד את הוכחת רכיב זה.

סוגיה נוספת היא זהות הגוף שמוסמך לקבוע את הסיבה לצמצום ההכנסות.

בפני בית הדין הועלתה השאלה לעניין קביעת ההכרעה בסוגיה – האם בפני פקיד התביעות לאחר התייעצות עם רופא, או על ידי הוועדה הרפואית.

נפסק, שהוועדה הרפואית היא זו אשר מוסמכת להכריע בשאלה האם צמצום ההכנסות הוא כתוצאה מהצטברות הפגיעות. משמעות ההכרעה היא בין היתר באופן תקיפת ההחלטה.

היוון קצבת נכות מעבודה

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"היוון קצבת נכות מעבודה"

האתגרים בבקשה לאיחוד נכויות

ספר הליקויים הוא קובץ תקנות דינאמי שמשתנה במשך השנים.

כך למשל, לא פעם קורה שסעיף ליקוי שהיה קבוע בשיעור של 15% השתנה לרעה באופן שבו הוא הקנה רק 10%.

כשנפגע פונה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לאיחוד נכויות, נבחנת בקשתו בהתאם לשיעור הליקוי שקבוע ביום בדיקתו האחרון.

מסיבה זו, מומלץ לבדוק היטב את סעיפי הליקוי שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית ולהיוועץ עם עורך דין לביטוח לאומי על מנת לבדוק את סיכויי צליחת התביעה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


    מאמרים נוספים בנושא


    קישורים חיצוניים

    חוזר נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי בנוגע לתקנה 12 (קובץ PDF)