fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


תסמונת נפרוטית (nephrotic syndrome) היא הפרעה כלייתית שמאופיינת במספר תסמינים, בין היתר:

  • הפרשת חלבון פרוטאינוריה בשתן ליממה
  • עקבות דם בשתן
  • היפרליפידמיה (עודף כולסטרול)
  • בצקת
  • עליה בלחץ-דם

התסמינים אינם חייבים להופיע אצל כל החולים.

 זכויות בביטוח הלאומי לסובלים מסתמונת נפרוטית

תסמונת נפרוטית – נכות כללית

סעיף הליקוי בספר המבחנים לתסמונת נפרוטית הוא 22(7) ומצוי תחת הכותרת "דלקת כליות כרונית" – אשר קובע:

אהפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא UREMIA20%**
בכמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא UREMIA30%**
גתסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה בדם עד 50 מג״ר אחוז50%
דתסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה בין 50 ל-80 מג״ר אחוז80%
העם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה100%

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

דלקת כליות כרונית ללא ביטוי של תסמונת נפרוטית היא מנופה לענף שירותים מיוחדים אך לא מנופה לעניין נכות כללית.

המחלה בביטוי הקשה שלה עשויה להוביל לזכאות לקצבת נכות כללית ואף לקצבת שירותים מיוחדים.

פוסקים רבים בוועדות הרפואיות קובעות למבוטחים סעיף ליקוי לא מתאים מהטעם שלשיטתם הערכים שמופיעים בתקנות אינם עומדים בידע הרפואי המודרני.

חשוב לציין שקביעות מעין אלה אינן חוקיות. כפי שרופאי הוועדות אינם מוסמכים (ולרוב אף אינם פועלים) להגדיל למבוטחים את שיעור הנכות בעבור ליקוי שלדעתם אינו הולם מספיק – מקל וחומר עליהם לנהוג כך כשהסעיף מקל עם המבוטח.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

תסמונת נפרוטית – שירותים מיוחדים

כשהביטוי לתמונת הנפרוטית מציג קושי רב בתפקוד היומיומי, עשוי החולה לקבל גם קצבת שירותים מיוחדים ככל שהוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה.

יש לזכור ששני הסעיפים הראשונים [22(7)(א) ו-22(7)(ב)] הם מנופים לעניין שירותים מיוחדים.

תסמונת נפרוטית אצל ילדים

התסמונת הנפרוטית עלולה לפגוע בכל שכבות הגיל ואולם אצל ילדים הביטוי הכי שכיח שלה קרוי: מחלת השינוי הזעיר או Minimal change disease.

הורים לילדים שסובלים מתסמונת זו עשויים להיות זכאים לקצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

תסמונת נפרוטית – זכויות נוספות

מאחר שתסמונת נפרוטית זו מחלה שעלולה לגרום לפגיעה קשה בתפקוד היומיומי של החולה – מומלץ להיוועץ עם עורך דין לזכויות רפואיות על מנת לבדוק זכויות נוספות כגון:

  • סיעוד
  • מחלות קשות
  • אובדן כושר עבודה

מומלץ להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף על מנת לבחון את הזכויות שעשויות לעמוד לרשותו של החולה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא