fbpx
רופא מחזיק תרופה וקורא בספר

< חזרה לעמוד מאמרים


אופן בחינת הליקויים הרפואיים של גוף האדם במסגרת תביעות המוסד לביטוח לאומי נעשות באמצעות תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז המכונות "ספר הליקויים" או "ספר המבחנים" או "ספר התקנות".

ספר הליקויים בפורמט שמצוי בידי הוועדות הרפואיות

גופים אחרים שעושים שימוש בספר הליקויים

למרות שספר הליקויים הוא למעשה אסופת תקנות שנועדה לשמש לתביעות ביטוח לאומי, בפועל ישנם גופים אחרים רבים שנעזרים בספר הליקויים על מנת שיהווה מדד להערכת נכותו של האדם, ביניהם ניתן למנות בין היתר חברות ביטוח, קרנות פנסיה ועוד.

כך למשל, בבואו של אדם שעבר תאונת דרכים לתבוע את חברת הביטוח עבור נזקי הגוף שנגרמו לו – ליקוייו ייבחנו על בסיס ספר הליקויים.

שינויים בספר הליקויים

ספר הליקויים מתעדכן מעת לעת באופן אשר משנה לחלוטין את ההתייחסות הרפואית לפגימות הרפואיות.

למשל, תקנות הנכות לחולי סוכרת עברו בשנים האחרונות שינויים מהותיים אשר פגעו בצורה ניכרת בקביעת נכותם של חולי הסוכרת.

הרטוריקה הרפטטיבית של המוסד לביטוח לאומי בדבר שהשינויים לרוב מכוונים לכך שאופן השינוי ייטיב עם המבוטח, אינה בהכרח נכונה.

מסיבה זו, נכים שמבקשים להגיש תביעה להחמרת מצבם במסגרת ענף רפואי של הביטוח הלאומי (כגון נכות כללית, נפגעי עבודה, נפגעי איבה וכדומה) עלולים למצוא שנכותם תיקבע בשיעור נמוך מזה שנקבע להם לפני.

בין היתר מסיבה זו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין נזקי גוף לפני שמגישים תביעה להחמרת מצב למוסד לביטוח לאומי.

מבנה ספר המבחנים

ספר המבחנים מורכב משני חלקים. החלק הראשון של ספר הליקויים מהווה מעין "הוראות הפעלה" לדבר בדיקת הנכות אופן יישומה על ידי הוועדות הרפואיות:

 • פרק ראשון:  פרשנות
 • פרק שני: קביעת דרגת נכות
 • פרק שלישי: גימלאות
 • פרק רביעי: הוראות שונות

מדובר בתקנות אשר קובעות את הכללים הטכניים והמהותיים לאופן קביעת שיעורי הנכות ולתפעול הוועדות הרפואיות.

בתוספת של ספר הליקויים מצוינת אסופה מאסיבית של מחלות וסוגי איברים בגוף האדם כשלצידם אופן קביעת שיעורי הנכות בהתאם לחומרת הליקוי.

התוספת מורכבת מעשרה פרקים כשכל פרק מרכז אסופת תקנות הקשורה לדיסציפלינה הרפואית שבכותרתו:

 • פרק ראשון: מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים
 • פרק שני: המערכת האורו-גניטלית
 • פרק שלישי: תסמונות נוירולוגיות
 • פרק רביעי: מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות
 • ‏פרק חמישי: מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית‏
 • פרק שישי: ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים
 • פרק שביעי: מחלות אף, פה, אוזן וגרון
 • ‏פרק שמיני: חלל הפה, לסתות ושיניים‏
 • פרק תשיעי: צלקות, מחלות ופגימות בעור‏
 • פרק עשירי: מוגבלות שכלית התפתחותית

חלק ב של ספר הליקויים מתייחס למחלות מקצוע שמוכרות על ידי החוק.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא


קישורים חיצוניים

ספר הליקויים באתר של המוסד לביטוח לאומי (PDF)