fbpx
נכות בגין מחלת גושה

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלת גושה (באנגלית: Gaucher's disease) היא מחלת אגירה ליזוזומלית (שמקורה בפגם בגן אשר אחראי על יצירה של אנזים ליזוזומלי מסוג כלשהו).

המחלה היא תורשתית ופוגעת באופן שווה בגברים ונשים.

מחלת הגושה היא מחלה נדירה ושכיחותה היא גבוהה בעיקר אצל יהודים-אשכנזים.

סוגי מחלת גושה

למחלת גושה ישנם שלושה סוגים:

  • גושה מסוג 1: הסוג הקל יותר במקרים רבים והנפוצה ביותר מבין שלושת הסוגים, שלרוב הוא נטול פגיעה נוירולוגית. הסימפטומים העיקריים לגושה מסוג 1 הם: הגדלה של הכבד והטחול, אוסטיאופניה, עייפות, אנמיה, דימום מהאף, כתמים בעיניים ועוד.
  • גושה מסוג 2: הסוג החמור יותר אך גם הנדיר יותר מבין שלושת הסוגים. המחלה בסוג זה מתפתחת לרוב בשנה הראשונה לחיים והלוקים בה סובלים מפגיעות מוחיות קשות, פיגור שכלי, פרכוסים, שטיון ונוקשות שרירים.
  • גושה מסוג 3: סוג נדיר אף הוא ותחילתו היא בגיל התבגרות או בילדות. קצב התפתחות המחלה מסוג 3 היא איטית יחסית. בעוד שבניגוד לסוג 1 קיימת פגיעה מוחית, אך מאידך היא אינה חמורה כמו סוג 2.

מחלת גושה בספר הליקויים

למחלת הגושה קיים סעיף ליקוי ספציפי שמעוגן בסעיף 2(9) בספר הליקויים תחת קטגוריית "מחלות דם".

שיעור הנכות מחולק לחמישה תתי-סעיפים:

בלא תלונות ,עם ממצאים גבוליים קליניים או מעבדתיים 0%
בלא צורך בטיפול ייעודי ,עם ממצאים גבוליים קליניים ואוסטיאופורוזיס או לאחר כריתת טחול עקב המחלה20%
עם טיפול אנזימטי, בלא כריתת טחול ובלא מעורבות גרמית משמעותית (אירועים של BONE CRISIS, נמק אווסקולארי או שברים פתולוגים)40%
עם טיפול אנזימטי וכן אחד מאלה: (1) מצב לאחר כריתת טחול; (2) עדות לנמק אווסקולרי (AVN) בלא הפרעה תפקודית; (3) מצב לאחר החלפת פרק עם הפרעה תפקודית משמעותית60%
עם פתולוגיה מערכתית מורכבת כגון מעורבות גרמית נרחבת ,סיבוכי טיפול אנזימטי ,פרקינסון ,או מחלות ממאירות100%

קצבת נכות כללית בגין מחלת גושה

חולי מחלת גושה מגיל 18 ומעלה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית.

שיעור הנכות תיקבע בהתאם לסוג המחלה ובהתאם לסימפטומים שמהם הם סובלים.

קצבת נכות כללית משולמת לנכה (ולא לעקרת בית) שאינו מסוגל להשתכר עקב נכותו – ככל שהוא עומד באחד מהתנאים הבאים:

  • נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% או יותר
  • נכות רפואית משוקללת בשיעור של 40% או יותר בתנאי שאחד הליקויים (לרבות מחלת הגושה) הוא בשיעור של 25 ומעלה.

אישה שמוגדרת כעקרת בית נכה תהא זכאית לקצבת נכות כללית ככל שתיקבע לה נכות רפואית בשיעור של 50% או יותר.

שקלול הנכות הרפואית לעקרת בית נכה אינו דורש ליקוי בשיעור של 25% או יותר.

למשל: עקרת בית נכה שסובלת ממחלת הגושה לבדה בשיעור של 40% לא תהא זכאית לקצבת נכות כללית.

קצבת שירותים מיוחדים בגין מחלת גושה

חולי מחלת גושה מגיל 18 ומעלה עשויים להיות זכאים גם לקצבת שירותים מיוחדים, ככל שהם יוכיחו שהם מתקשים לתפקד בפעולות היום-יום.

קצבת שירותים מיוחדים היא קצבה סיעודית לכל דבר ועניין, לחולים שטרם הגיעו לגיל פרישה.

בניגוד לקצבת נכות כללית, נכה עשוי להיות זכאי לקבל קצבת שירותים מיוחדים גם אם הוא עובד ומשתכר, בתנאי ששיעור השתכרותו אינו עולה על פי-5 מהשכר הממוצע במשק.

אופן קביעת קצבת השירותים המיוחדים נעשה בשיטת הניקוד – לפי מבחני ADL ו-IADL.

גמלת ילד נכה בגין מחלת גושה

גמלת ילד נכה נועדה לסייע להורים בהוצאות הכרוכות בטיפול בילד נכה.

במקרים רבים, הורים לילדים שחולים במחלת הגושה (בעיקר מסוג 1 או 2) עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה.

ענף ילד נכה במוסד לביטוח לאומי שונה שתכלית מענף נכות כללית.

בעוד שענף נכות כללית נועד לסייע לאדם שאינו מסוגל להשתכר עקב נכותו, הרי שמטבע הדברים – ילד לא נבחן בהתאם ליכולת השתכרותו אלא בהתאם לצרכים אחרים כגון הצורך בהשגחה.

זכויות נוספות בגין מחלת הגושה

חולים במחלת הגושה עשויים להיות זכאים לזכויות שונות בהתאם לחומרת המחלה, כגון:

סיוע על ידי עורך דין לנזקי גוף עשוי לשפר באופן ממשי את עצם קבלת הקצבה ואת שיעורה, והכל בהתאם לחומרת המחלה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא