fbpx

אי ספיקת כליות (באנגלית: Renal failure  או Renal insufficiency) הוא מצב רפואי שבו הכליות מתפקדות באופן חלקי או שאינן מתפקדות כלל.

לאדם בריא ישנן שתי כליות ששייכות למערכת ההפרשה ותפקידן המרכזי הוא לשמור על ניקיון הדם, לייצר הורמונים ולאזן נוזלים ומינרלים.

בפעמים רבות, גם אנשים שנולדו עם כליה אחת יכולים לתפקד באופן נורמלי ותקין ללא בעיות כלשהן.

ואולם, ישנם מקרים שבהם תפקוד הכליות נפגע ונגרמת בעיה רפואית חמורה שמצריכה טיפולי דיאליזה ובמקרים חריגים אף השתלת כליה.

מבחינה רפואית, נהוג לחלק את מחלת אי-ספיקת הכליות לשני סוגים עיקריים: אי ספיקה כרונית ואי ספיקה חריפה.

חולים במחלת כליות שעוברים טיפולי דיאליזה, עשויים להיות זכאים לזכויות מיוחדות למטופלי דיאליזה.

הענף הרפואי שעוסק בחום זה קרוי נפרולוגיה.

תסמיני אי-ספיקת כליות

חולים שסובלים מאי-ספיקת כליות עלולים לסבול ממספר תסמינים במערכות שונות בגוף, כגון:

  • חולשה ועייפות
  • עצמות חלשות
  • בעיות לב (עקב עודף אשלגן)
  • בצקות
  • יתר לחץ דם
  • קוצר נשימה

חלק מהתסמינים נגרמים עקב הצטברות נוזלים בגוף ושיבושים בהורמונים.

מבנה אנטומי של הכליה

מחלות כליות בספר הליקויים

מחלות הכליות מעוגנות בסעיף 22 בספר הליקויים והן מחולקות ל-11 סעיפי משנה. שיעור הנכות נקבע בהתאם לחומרת המחלה.

עקב מורכבות מחלות הכליות, המוסד לביטוח לאומי מתייחס למספר מרכיבים לצורך קביעת שיעור הנכות אשר כולל בין היתר בדיקה קלינית, מסמכים רפואיים ואופן הטיפול.

שיעור הנכות הוא החל מ-0% ועד ל-100%.

אי ספיקת כליות כתוצאה מסיבוך סוכרת

אחד הסיבוכים הקשים של מחלת הסוכרת קרוי "נפרופטיה סוכרתית" והיא עלולה לגרום לירידה בתפקוד הכליות עד למצב של אי-ספיקה מוחלטת.

קביעת שיעור הנכות לחולי סוכרת שסובלים מנפרופטיה סוכרתית בענף נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי תלוי בשיעור הנכות הרפואית שנקבעה בשל הסיבוך.

אם סעיף הליקוי בגין נפרופטיה סוכרתית יהיה בשיעור של 30% או יותר – שיעור הליקוי של החולה בגין מחלת הסוכרת יהיה 65% ואולם סעיף הליקוי בשל הנפרופטיה סוכרתית יבלע ולא ייחשב.

אי-ספיקת כליות כתוצאה ממחלת הסוכרת הוא בפעמים רבות סיבוך שמופיע בשלבים מתקדמים של מחלת הסוכרת, לאחר יתר הסיבוכים.

מסיבה זו, חולה סוכרת שסובל מאי-ספיקת כליות עשוי להיות זכאי לשיעור נכות של 100% בהתחשב ביתר הסיבוכים.

זכויות בגין אי ספיקת כליות

חולים במחלות הכליות עשויים להיות זכאים לזכויות רבות והכל בהתאם לשיעור הליקוי הרפואי שנקבע להם ובהתאם לתנאי ענף הזכאות:

מומלץ להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף על מנת לבחון את הזכויות שעשויות לעמוד לרשותו של החולה.

חולים במחלות הכליות עשויים להיות זכאים לזכויות רבות מעצם קביעת הנכות הרפואית, אף ללא קבלת קצבת נכות כללית.

מומלץ להיעזר במחשבון זכויות בגין נכות רפואית באתרנו על מנת לבדוק את עיקרי הזכויות שקיימות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא