fbpx
שעון מעורר ותורופות על רקע שחור

< חזרה לעמוד מאמרים


המוסד לביטוח לאומי כגוף ציבורי מחויב לעמוד בסטנדרט שירות סביר והוא כפוף לביקורת רציפה על איכות עבודתו, משך זמן הטיפול בתביעות והיחס למבוטחיו.

בשנת 2015 פורסם דו"ח חריף מטעם מבקר המדינה על התנהלות הביטוח הלאומי עם מתן דגש ל"סחבת" בטיפול בתיקים. ממצאי הדו"ח פורסמו בכל כלי התקשורת המובילים והשפיעו רבות על התייחסות הביטוח הלאומי למשך זמן הטיפול בתיקים.

כך למשל, באותה שנה המוסד לביטוח לאומי הטמיע באתר האינטרנט הרשמי שלו מערכת למעקב ובקרה אחר משך הטיפול בתיק עם שקיפות מלאה לגבי סטנדרט משך הטיפול הראוי. מערכת זו זמינה לכל תושב שנכנס לאתר מידע אישי בביטוח הלאומי.

חוזר 59/2015 של המוסד לביטוח לאומי הדגיש את קיומה של המערכת בליווי הסברים על אופן עבודתה.

בפועל, מדובר בזכויות רפואיות אשר מרכיב הזמן הוא קריטי עבור אלה שעומדים בתנאי הזכאות לקצבה.

למשל, מבוטח שמגיש תביעת נכות כללית לרוב אינו מתפרנס (שכן זהו אחד מהתנאים להגשת התביעה) ונפגע עבודה שעקב פציעתו נעצרה כלכלת משפחתו. עיכוב במתן הזכות עלול לגרום להם לנזק ממשי.

משך זמן הטיפול בתביעות נפגעי עבודה

בתביעות נפגעי עבודה יוכל התובע לראות באתר מידע אישי של הביטוח הלאומי בכל יום את התקדמות ציר הזמן של אותו היום בהתאם לסטנדרט הטיפול הקבוע.

בציר הזמן ניתן לראות בצבע כחול את תקופת סטנדרט השירות הראויה ואת תקופת החריגה מסטנדרט השירות ברקע אדום מקווקו.

קו אנכי כתום מציין את יום הבדיקה בפועל.

דוגמה מציר הזמן בתיק שהטיפול בו חורג מסטנדרט השירות

סטנדרט משך הטיפול בתביעה לדמי פגיעה הוא 60 יום.

סטנדרט משך הטיפול בתביעה למחלת מקצוע הוא 150 יום.

הפערים בין שתי התביעות הם גדולים, מאחר שתביעות למחלת מקצוע דורשות הוכחת קשר סיבתי בין סביבת עבודתו של העובד לבין היווצרותה של מחלת המקצוע.

הכרעה זו היא מורכבת ביסודה ונשענת בין היתר על מכלול מאמרים רפואיים עדכניים למועד המחלה.

תביעה לדמי פגיעה לעומת זאת, נשענת על התקיימותו של אירוע שגרם לפציעה – דבר שקל יותר לבדוק ולהוכיח.

ואולם, חרף הניסיונות הרבים לעמוד בסטנדרט השירות, משך זמן הטיפול בתביעות חורג ממנו בצורה משמעותית.

חריגה מסטנדרט משך זמן הטיפול

מטבע הדברים, תביעות מורכבות יותר עלולות להימשך זמן רב מהרגיל שכן הן דורשות התערבות של גורמי מקצוע נוספים כגון חוקרים.

מאחר שגורמים מקצועיים אלה זקוקים אף הם לזמן על מנת ללמוד את נסיבות התביעה, חל עיכוב במתן החלטה של ביטוח לאומי.

כך למשל, תביעת עובד שנפגע במהלך עבודתו שקיימת קרבה אישית או משפחתית בינו לבין המעסיק עלולה במקרים רבים לגרום למוסד להעביר את המקרה לבדיקה יסודית יותר מאשר פניה בשאלון למעסיק.

החשש במקרים אלו הוא שעובד שנפגע מחוץ לשעות העבודה (למשל בביתו) ינצל את קשריו עם המעסיק על מנת להצהיר הצהרת שקר לפיה הוא נפגע בזמן עבודתו ובכך ייאלץ הביטוח הלאומי לשלם לו כספים שלא מגיעים לו על פי החוק.

מקרים חמורים אלה, חרף היותם פליליים לכל דבר ועניין – דורשים מצד הביטוח הלאומי התייחסות מיוחדת על מנת לשמור על כספי ציבור למטרות שלהן הם נועדו.

ישנם גורמים נוספים שבגינם חורג הביטוח הלאומי מסטנדרט משך הטיפול ולפעמים מדובר אף בתקלות טכניות וטעויות אנוש.

כיצד לפעול במקרה שבו מתארך משך הטיפול בתביעה

ישנן דרכים שונות לזרז את הטיפול בתביעה אם חל עיכוב במתן החלטה של ביטוח לאומי.

פנייה בכתב לסניף המטפל

ניתן לפנות לסניף המטפל בכמה דרכים:

  • באמצעות פקס
  • באמצעות דואר (עדיף רשום עם אישור מסירה)
  • העלאת מסמך באמצעות אתר מידע אישי

במכתב יש לבקש את זירוז הטיפול ולנמק את הסיבות לכך. אם למשל מדובר בעובד אשר משפחתו תלויה בפרנסתו שנגרעה ממנו עקב תאונת עבודה – יש לפרט את מספר הנפשות ואת הקשיים הכלכליים הכבירים שהמשפחה עומדת בהם.

מומלץ לתעד את מכתב הבקשה (למשל, אם המכתב נשלח באמצעות פקס, יש לשמור את אישור הפקס).

פנייה ליחידה לתלונות הציבור

אם פנייה בכתב לסניף לא תיתן את המענה הרצוי, ניתן גם לפנות בכתב ליחידה לפניות הציבור של הביטוח הלאומי.

פנייה ליחידת פניות הציבור רצוי שתיעשה באופן תמציתי וענייני על מנת לעודד את היחידה לתת  מענה לבעיה המרכזית (סיום הטיפול בתביעה) ולא לעודדם לערוף בירור פנימי על אופן התנהלותם של עובדי הסניף.

ניתן לפנות ליחידה לתלונות הציבור באחת מההדרכים הבאות:

  • הגשת תלונה באמצעות טופס מקוון
  • באמצעות הדואר בכתובת: האגף לפניות הציבור, שד' וייצמן 13 ירושלים, 9543707
  • באמצעות פקס שמספרו 02-6525038

מומלץ לתעד את הפנייה בכל דרך אפשרית.

פנייה לבית הדין האזורי לעבודה

פנייה לבית הדין האזורי לעבודה נחשבת לפתרון היעיל ביותר אולם מומלץ להשתמש בו כאמצעי אחרון.

המוסד לביטוח לאומי כגוף סטטוטורי כנוע למערכת המשפטית אשר לא פעם עומדת לצד המבוטח כשהיא מגלה התנהלות לא הוגנת או לא מקצועית למולו.

פנייה לבית הדין האזורי תיעשה באמצעות הגשת כתב תביעה (ולא ערעור) המפרט את מסע התלאות שעבר המבוטח בתוספת מידע על אופן הפגיעה בתובע כתוצאה מאי הטיפול בתביעתו.

בחלק גדול מהמקרים, הביטוח הלאומי יפעל לסיים את הטיפול בתביעה ולבקש למחוק את התביעה – בעיקר מתוך ההנחה שבית המשפט יעמוד לצד המבוטח.

חשוב לזכור שפתרון זה ראוי להיעשות לאחר שקיימת חריגה ממשית מסטנדרט משך הטיפול ורק לאחר שנערכה פנייה בכתב לביטוח הלאומי לזרז את הטיפול.

דרישה זו הכרחית לנוכח החובה למצות את ההליכים כנגד הנתבע טרם הגשת כתב תביעה כנגדו.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא