fbpx

מחשבונים משפטיים

סטיפר של עמוד מחשבונים

< חזרה לעמוד ראשי


כל המחשבונים הם גירסאות ניסיוניות (בטא) ותוצאותיהם עלולות להיות לא-מדוייקות. המחשבונים מציגים תוצאה משוערת בלבד ובפעמים רבות ישנם גורמים נוספים שעשויים להשפיע על תוצאותיהם. כמו כן, הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת והמחשבונים אינם בהכרח מעודכנים על פי אותם שינויים. אין להסתמך על מחשבונים אלה וכל העושה בהם שימוש – עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

מחשבון BMI (מדד מסת גוף)

באמצעות מחשבון זה ניתן לחשב את מדד ה-BMI (מדד מסת גוף) בהתאם לתקנות הנכות (ספר המבחנים) של המוסד לביטוח לאומי.

1 Step 1
מחשבון BMI (מדד מסת גוף)
מדד מסת הגוף (BMI) הוא [FIELD1/(FIELD2*FIELD2)]
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

מחשבון כפל קצבאות (קבלת יותר מקצבה אחת)

באמצעות מחשבון זה ניתן לבדוק את השילוב בין קצבאות שונות והאפשרות לקבלן במקביל – ובאילו תנאים ככל שישנם כאלו.

1 Step 1
מחשבון כפל קצבאות

גזזת יחד עם כל קצבה אחרת

​ניתן לקבל קצבת גזזת יחד עם כל קצבה אחרת

נכות כללית יחד עם ניידות

ניתן לקבל את שתי הקצבאות ביחד למעט שני מקרים שבהם יש לבחור ביניהן:

 1. ​המבוטח זכאי לגמלת ניידות של "חסר רכב משתכר".
 2. המבוטח זכאי לגמלת ניידות לפי רכב בנפח של 2,000 סמ"ק שלא לפי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - ואולם, בפני המוגבל בניידות עומדת האפשרות לקבל את קצבת הנכות הכללית ואת קצבת הניידות לפי רכב בנפח מנוע של 1,800 סמ"ק.

​נכות כללית יחד עם נכות מעבודה

לא ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד

נכות כללית יחד עם נפגעי איבה

ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד, אלא אם מדובר באותן פגימות רפואיות.

למשל, אם אדם שסובל מבעיה אורטופדית קשה בגבו, נפצע באירוע בשתי רגליו. אותו אדם יוכל לקבל קצבת נכות כללית כנגד הפגימה בגבו, אך הוא לא יוכל לקבל קצבת נכות כללית עבור הפציעה בשתי רגליו יחד עם קצבת נפגעי איבה.

נכות כללית יחד עם סיעוד

קצבת נכות כללית ניתן לקבל עד גיל פרישה ואילו קצבת סיעוד ניתן לקבל רק לאחר גיל פרישה.

אדם שזקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום או שיש לו צורך בהשגחה והוא טרם הגיע לגיל פרישה, רשאי להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים שהיא המקבילה לקצבת סיעוד.​

פוליו יחד עם כל קצבה אחרת

ניתן לקבל קצבת פוליו יחד עם כל קצבה אחרת

נכות כללית יחד עם שירותים מיוחדים

ניתן לקבל את שתי הקצבאות בו-זמנית​

ניידות יחד עם נכות מעבודה

ניתן לקבל את שתי הקצבאות בו-זמנית

​ניידות יחד עם סיעוד

ניתן לקבל את שתי הקצבאות בו-זמנית

ניידות יחד עם שירותים מיוחדים

ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 1. ​נקבעו למבוטח 100% מוגבלות בניידות
 2. נקבעו למבוטח לפחות 112% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים
 3. נקבע שהמבוטח זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו

חשוב לדעת:

 • ​הבחירה בין שתי הקצבאות היא חד-פעמית, אלא אם ישתנו תנאי הזכאות לאחת מהקצבאות שישפיעו על סכום הקצבה
 • מוגבל בניידות לא יוכל לקבל קצבה לשירותים מיוחדים כל עוד הוא לא החזיר את ההלוואה העומדת לרכישת הרכב

נכות מעבודה יחד עם נפגעי איבה

ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד, אלא אם פגיעת האיבה היא גם תאונת עבודה (התרחשה במהלך העבודה).

נכות מעבודה יחד עם סיעוד

ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד, אולם חשוב לדעת:

 1. קצבת נכות מעבודה תילקח בחשבון כהכנסה בעת בדיקת הזכאות לקצבת סיעוד
 2. מבוטח שמקבל קצבה מיוחדת לנכי עבודה ממחלקת השיקום יצטרך לבחור בין קצבת סיעוד לקצבה המיוחדת


נכות מעבודה ושירותים מיוחדים

ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד, אך מבוטח שמקבל שמקבל קצבה מיוחדת לנכי עבודה ממחלקת השיקום יאלץ לבחור בין קצבה לשירותים מיוחדים לקצבה המיוחדת


נפגעי איבה יחד עם סיעוד

ניתן לקבל את שתי הקצבאות בו זמנית למעט תוספת עבור עזרה בבית או עזרת הזולת

נפגעי איבה יחד עם שירותים מיוחדים

ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד, אך לא ניתן לקבל תוספת עבור עזרה בבית או עזרת הזולת יחד​


סיעוד יחד עם שירותים מיוחדים

לא ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד

נפגעי איבה יחד עם ניידות

ניתן לקבל את שתי הקצבאות בו-זמנית למעט תוספת עבור עזרה בבית או עזרת הזולת

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

מחשבון קצבת נכות כללית

באמצעות מחשבון זה ניתן לחשב את שיעור קצבת נכות כללית המשוערת בהתאם למספר התלויים, ובתוספת האפשרות להוספת קצבת שירותים מיוחדים.

1 Step 1
מחשבון שיעור קצבאות נכות כללית ושירותים מיוחדים
שירותים מיוחדים

סה"כ קצבה: [(FIELD10*FIELD6)+(FIELD2*FIELD11)+FIELD5+FIELD14] ש"ח

* מעודכן ליום 19/1/2022
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

מחשבון זכויות בגין נכות רפואית

באמצעות מחשבון זה ניתן לבדוק אילו זכויות עשויות להיות לבעלי נכות רפואית מבלי שום קשר לקבלת קצבת נכות כללית או לאו.

1 Step 1
זכויות בגין נכות רפואית

נכות רפואית בשיעור של 20% או יותר

שיקום מקצועי

 • ​סל  סיוע בלימודים
 • מרכז הכוון תעסוקתי מטעם משרד העבודה והרווחה

נכות רפואית בשיעור של 40% או יותר

 • הנחות בעמלות הבנקים עבור עד ארבע פעולות של בנקאי בכל חודש

נכות רפואית בשיעור של 40% או יותר בגין ליקוי נפשי

 • ​זכות לקבלת סל השיקום לחולי נפש

  נכות רפואית בשיעור של 60% או יותר


  נכות רפואית בשיעור של 75% או יותר

  •  ​פטור ממס עבור משיכת כספים מקופת גמל לפני שהגיע מועד הפירעון

  נכות רפואית בשיעור של 80% או יותר

  • פטור מדמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל (תשלום שעל החוכר לשלם עבור העברת זכויות חכירה)

  נכות רפואית בשיעור של 90% או יותר

  • נקודת זיכוי במס הכנסה לעובד שבן/בת זוגו הגיע לגיל פרישה, עיוור או נכות רפואית בשיעור של 90% או יותר
  • זכאות לפטור ממס הכנסה
  • הנחה בתשלום דמי רכישת דירת מגורים​
  keyboard_arrow_leftPrevious
  Nextkeyboard_arrow_right

  מחשבון ניקוד שירותים מיוחדים

  באמצעות מחשבון זה ניתן לחשב את שיעור הניקוד לבדיקת התלות בענף שירותים מיוחדים.

  1 Step 1
  מחשבון ניקוד שירותים מיוחדים
  ניקוד ADL

  סיכום: [FIELD 5 + FIELD 6 + FIELD 9 + FIELD 10 + FIELD 11]

  ניקוד IADL
  סיכום: [FIELD 12 + FIELD 13 + FIELD 14 + FIELD 18 + FIELD 19 + FIELD 20]
  ...........
  חישוב כולל: [FIELD 5 + FIELD 6 + FIELD 9 + FIELD 10 + FIELD 11 + FIELD 12 + FIELD 13 + FIELD 14 + FIELD 18  + FIELD 19 + FIELD 20]
  keyboard_arrow_leftPrevious
  Nextkeyboard_arrow_right