fbpx
מחלות כרוניות

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלות כרוניות הן מחלות שדורשות טיפול קבוע ומתמשך.

בחלק ממדיניות הרווחה של מדינת ישראל, החוק מכיר בעובדה שחולים אלה נושאים בנטל כלכלי גבוה לשם רכישת תרופותיהם.

אדם שהוגדר כחולה כרוני, זכאי לתקרת השתתפות עצמית ברכישת התרופות למחלתו ואף לתרופות אשר אינן קשורות למחלתו.

המשמעות היא שהוא רשאי לרכוש את תרופותיו ולא ניתן יהיה לגבות ממנו תשלום גבוה יותר משל התקרה שנקבעה.

חשוב לדעת שסכום התקרה הוא שונה מקופת חולים אחת לאחרת, וההפרשים בפועל הם בשיעור של עשרות שקלים.

זכויות היתר העיקריות לאדם שמוגדר כחולה כרוני מעוגנות בין היתר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיפים 8, 19, 22, 24א(21).

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

הגדרת מחלה כרונית

מכוח חוזר מס' 05/208 בנושא "הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרוניים – עדכון" מוגדרת מחלה כרונית כך:

  • חולים המטופלים באחת מהתרופות מתוך רשימת הקבוצות הפרמקותרפוטיות, במנות אחזקה חודשיות
  • מבוטחים המטופלים באופן קבוע בגלל אחת מהמחלות הקבועות בחוזר
  • חולה שלא נכלל בסעיפים שלעיל, אבל מקבל תרופה אחת או תרופות שונות, עפ"י מרשם רופא, במשך חצי שנה לפחות ברציפות

להורדת החוזר ניתן ללחוץ כאן >

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

זכויות לחולים במחלות כרונית

חולה במחלה כרונית עשוי להיות זכאי גם לזכויות בולטות אחרות, אף מעבר לתקרת רכישת התרופות – כגון:


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא