fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


חולה שעבר ניתוח, עשוי להיות זכאי לנכות זמנית לתקופה מסוימת לאחר הניתוח, וזאת על מנת לסייע לו בתקופת המעבר עד החלמתו.

במקרים מסוימים, עשוי להיות המנותח זכאי אף לנכות צמיתה.

באופן כללי, קביעת משך הנכות תיעשה על ידי הוועדה הרפואית בהתאם לסוג הניתוח ובהתאם להערכת משך זמן ההחלמה המוערך ממנו.

ניתוחים מסוימים אף קובעים בספר הליקויים את שיעור הנכות הזמנית ואת משכה.

מימוש זכויות לאחר ניתוח עשוי לשפר באופן ניכר את תהליך ההחלמה של החולה, וכן למזער באופן ניכר את הפגיעה הכלכלית במשפחתו בתקופת ההחלמה.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

מצב אחרי ניתוח

"מצב אחרי ניתוח" נכתב לרוב בפרוטוקול הוועדה הרפואית כ"מ.א." (מצב אחרי) – למשל, "מ.א ניתוח לב".

תקופת הנכות הזמנית מסייעת לחולה בקצבת נכות (לרוב קצבה מלאה) לתקופת ההחלמה, לפעמים גם ללא שום צורך להופיע בפני ועדה רפואית.

יחד עם זאת, היות שמשך זמן ההחלמה הוא שונה מחולה לחולה – במקרים מסוימים מומלץ ליזום תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי ככל שחלף פרק הזמן של הנכות הזמנית והמוסד לביטוח לאומי לא שלח זימון לוועדה רפואית מחודשת.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

זכויות נוספות לאחר ניתוח

בהתאם לסוג הניתוח ולאופן השפעתו על המנותח – יש לבדוק היטב האם ישנן זכויות נוספות שעומדות עבורו.

למשל, לאחר ניתוחים מסוימים אשר כושר התפקוד היומיומי נפגע בחודשים הראשונים, מומלץ לשקול להגיש תביעה גם לשירותים מיוחדים.

תביעה זו מתאימה לאנשים שמצויים במצב סיעודי (זמני או קבוע) ושהם טרם הגיעו לגיל פרישה.

עורך דין עם ניסיון מוכח בתביעות בענף שירותים מיוחדים עשוי לשפר באופן ניכר הן את סיכויי קבלת התביעה והן את שיעור השירותים במיוחדים שלהם זקוק החולה.

במקרים מסוימים מדובר בהליך מורכב, אשר הבנה יסודית בנבכי החוק, התקנות והנהלים יכריעו את הצלחתו.

ניתוחים מסוימים עשויים להקנות למנותח זכויות על פי הסכם הניידות. מדובר בניתוחים שבמהלך תהליך ההחלמה נגרמת פגיעה בפלג הגוף התחתון ומומלץ להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון מעשי בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא