fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


מחלת פרקינסון או רטטת (באנגלית: (Parkinon's sidease נחשבת למחלה ניוונית של מערכת העצבים המרכזית.

המחלה מאופיינת במספר הפרעות כגון: נוקשות שרירים, איטיות בתנועות, רעד, חוסר יציבות והפרעות בשיווי משקל.

מעצם היות הפרקינסון מחלה ניוונית, הרי שבמהלך הזמן עלול גם להיפגע הדיבור, עד כדי דיבור באמצעות לחש.

מחלת הפרקינסון מחולקת לשני סוגים: מחלת פרקינסון ראשונית ומחלת פרקינסון שניונית.

מחלת הפרקינסון הראשונית, נחשבת למחלה כרונית ומחלת הפרקינסון השניונית שבה ניתן לטפל והיא עלולה להיגרם כתוצאה חשיפה לחומרים כימיים כגון סמים או תרופות.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

מחלת פרקינסון בספר הליקויים

מחלת פרקינסון מעוגנת בסעיף 29(9) בספר הליקויים, בפרק השלישי שכותרתו "תסמונות נוירולוגיות".

הסעיף הכללי (29) מרכז תמונות מוחיות, פגימות בעצבי המוח והפרעות נוירולוגיות מפושטות ותת הסעיף 9 הוא ייעודי למחלה.

שיעור הנכות של מחלת הפרקינסון הוא בין 10% ל-100% בהתאם לחומרת המחלה.

  • בצורה קלה מאוד – תסמינים וסימנים קלים בצד אחד של הגוף, בלא הגבלה תפקודית – 10%
  • בצורה קלה – איטיות בתנועות וחוסר זריזות בגפיים ,עם צורך בטיפול תרופתי סימפטומטי, בלא תנודות מוטוריות motor fluctuations)) ועם הפרעה תפקודית קלה – 20%
  • בצורה בינונית – איטיות משמעותית בתנועות או דיסקינזיות לא טורדניות ולא מפושטות ,עם הפרעה תפקודית משמעותית – 40%
  • בצורה קשה – איטיות משמעותית בתנועות הגוף ,תנודות מוטוריות בלתי צפויות (fluctuations predictable) או מצבי on/off והפרעה בשיווי משקל בהליכה עם הפרעה תפקודית ניכרת – 60%
  • בצורה קשה – תנודות מוטוריות בלתי צפויות (random fluctuations), או דיסקינזיות טורדניות וחמורות, עם הפרעה בולטת ביציבה ונפילות, עם הפרעה תפקודית קשה מאוד – 80%
  • כאמור בסעיף ה (הקודם), בלא יכולת תפקוד עצמאית – 100%

חולי פרקינסון – נכות כללית

חולי פרקינסון זכאים לקצבת נכות כללית בהתאם לשלב מחלתם ולסימפטומים שקבועים בספר הליקויים – ככל שהם עדיין לא הגיעו לגיל פרישה (או שנה לאחר גיל פרישה).

אופן הזכאות הוא בהתאם לתנאים של ענף נכות כללית במוסד לביטוח לאומי.

קביעת הנכות יכולה להיות בגין מחלת הפרקינסון לבדה או אף בשקלול עם ליקויים נוספים, ככל שקיימים.

אם החולה יעמוד ברף הרפואי, הוא ייבדק על ידי ועדת אי-כושר שתבחן את יכולתו להשתכר (או יכולתה של עקרת בית לתפקד במשק הבית) ועל בסיס אותה החלטה ייקבע שיעור הקצבה החודשית.

חשוב לדעת שמחלת פרקינסון שניונית עלולה להיווצר גם כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוימים בעבודה ולכן מומלץ בכל מקרה להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף על מנת לוודא שמימוש הזכויות ייעשה באופן אופטימלי.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

חולי פרקינסון – שירותים מיוחדים

חולי פרקינסון עשויים להיות זכאים גם לקצבת שירותים מיוחדים ככל שהם טרם הגיעו לגיל פרישה, אך ניתן להגיש תביעה לשירותים מיוחדים גם שישה חודשים לאחר גיל פרישה, בתנאי שהוא יצליח להוכיח שעקב מצבו הרפואי הוא היה עומד בתנאי החוק לקבלת שירותים מיוחדים עד גיל הפרישה.

ועדה לשירותים מיוחדים תבדוק את החולה בשני מישורים: יכולת התפקוד היומיומי (ADL, ו-IADL) ואת הצורך בהשגחה.

להרחבה בנושא שירותים מיוחדים ניתן ללחוץ כאן >

חולה פרקינסון שכבר עבר את גיל פרישה, רשאי לבדוק את זכויותיו גם במסגרת ענף סיעוד.

חולי פרקינסון – סיעוד

חולי פרקינסון בשלבים מסוימים של המחלה ובהתאם למידת חומרתה עלולים להיות במצב סיעודי שבו הם זקוקים לעזרה בביצוע מטלות היום-יום.

כמו כן, מאחר שמדובר במחלה ניוונית – קיים חשש שהלוקים בה יהיו במצב של תשישות נפש.

הזכאות בענף הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי היא רק החל מגיל פרישה.

חולה פרקינסון שטרם הגיע לגיל פרישה, רשאי להגיש תביעה לשירותים מיוחדים.

חשוב לדעת, שחולה פרקינסון שטרם עברו שישה חודשים מהיום שהוא הגיע לגיל פרישה עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים.

המשמעות היא שהוא יהיה זכאי במשך שארית חייו לקצבה חודשית כתוספת לקצבת הזקנה.

מומלץ לבדוק את עניין הזכאות עם עורך דין לנזקי גוף על מנת לוודא שמימוש  הזכויות ייעשה באופן אופטימלי.

חולי פרקינסון – נפגעי עבודה

הסוג השני של מחלת פרקינסון עלול להיגרם כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוימים.

עובד שעבד בקרבת אותם חומרים, עשוי להיות זכאי לפנות למוסד לביטוח לטומי על מנת לממש את זכויותיו בענף נפגעי עבודה.

במקרים מסוימים, ענף נפגעי עבודה עשוי להיות משתלם הרבה יותר מענף נכות כללית אך ישנם גם מצבים שענף נכות כללית יהיה עדיף.

מומלץ לקרוא את המאמר באתרנו "בחירה בין קצבאות: נכות כללית או נפגעי עבודה" על מנת לבחון את ההבדלים שבין הקצבאות.

חולי פרקינסון – ניידות

חולי פרקינסון עשויים להיות זכאים לזכויות גם בענף הניידות – בעיקר במישור הנוירולוגי.

אופן קביעת סעיפי הליקוי על פי הסכם הניידות הוא קשיח מאוד יחסית לשאר הענפים.

ענף ניידות למשל, אינו מאפשר קביעת "סעיף מותאם" בדומה לענפים אחרים.

קיים קושי לקבל את גמלת הניידות יחד עם קצבת שירותים מיוחדים למעט מקרים מסוימים.

מומלץ לקרוא את המאמר באתרנו " איך לבחור: שירותים מיוחדים או ניידות" על מנת לבחון את ההבדלים שבין הקצבאות ומה כדאי לבחור בהנחה שיש זכאות בשני הענפים.

להרחבה בנושא ענף ניידות ניתן ללחוץ כאן >

חולי פרקינסון – ביטוחים פרטיים

חולי פרקינסון עשויים להיות זכאים לפיצויים מחברות הביטוח ככל שיש ברשותם פוליסה תקפה ומתאימה.

ישנן מספר פוליסות שעשויות להתאים לאנשים שחלו במחלת פרקינסון לאחר עריכתן, כגון: תאונות אישיות (במקרה של פרקינסון שניונית), אובדן כושר עבודה, פוליסת סיעוד ועוד.

אופן מימוש הזכויות מול חברות הביטוח הפרטיות הוא שונה בתכלית מהמוסד לביטוח לאומי.

מומלץ להסתייע עם עורך דין לנזקי גוף על מנת לבדוק את קיומן של פוליסות ביטוח מתאימות ומימושן במידת הצורך.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא