fbpx
ילד משתולל ואמו אוחזת את ראשב בתסכול

< חזרה לעמוד מאמרים


הפרעת קשב וריכוז, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) היא הפרעה נוירו-התפתחותית מאוד שכיחה שתסמניה הם בעיקר פעלתנות יתר, אימפולסיביות, התקפי זעם ובכי ועוד.

למרות שמקובל להזכיר את ההפרעה עם ילדים, בפועל היא קיימת גם בגילאים מבוגרים.

זכויות הפרעת קשב וריכוז בביטוח הלאומי מעוגנות בין היתר בסעיף 32(א)(2) בספר הליקויים.

המוסד לביטוח לאומי מכיר בהפרעה במסגרת ענף נכות כללית ובחלק מהמקרים היא מזכה בשיעור נכות בהתאם למידת חומרתה.

תנאי סף להכרה בהפרעת קשה וריכוז

ראשית, הביטוח הלאומי יבחן את עצם קיומה של ההפרעה – ולשם כך הוא יתייחס אך ורק לבדיקות אשר הוכרו לפי התקנות והנהלים:

  • את ההפרעה אבחן ותיעד רופא פסיכיאטר או נוירולוג באמצעות ריאיון קליני
  • בנוסף לריאיון ניתן להיעזר באמצעים משלימים כגון שאלונים, מבחנים ממוחשבים, מבחנים דידקטיים, בדיקה רפואית כללית, בדיקה נוירולוגית, בדיקה פסיכיאטרית ועוד.
  • עדות ברורה לפגיעה בתפקוד בשני תחומים לפחות מתוך השלושה: חברתי, לימודי ותעסוקתי.
  • יש רצף מתועד של הטיפול הרפואי ותוצאותיו.
  • אבחון פסיכודיאגנוסטי תקף

אופן קביעת הנכות

זכויות הפרעת קשב וריכוז ונכות יינתנו תוך התייחסות מפורטת להשפעת הליקוי על כושר העבודה וההתאמה הסוציאלית.

ואולם, בחינת ההשפעה תיעשה לאחר נטילת הטיפול הרפואי, כלומר, אם המבוטח נוטל "ריטלין" כטיפול להפרעה – תיבדק השפעת הליקוי כאמור לאחר נטילת התרופה, כך שככל שהטיפול הרפואי מסייע, כך תקטן הנכות הרפואית שתינתן.

שיעור הנכות

כאמור, עצם קיומה של ההפרעה אינו מעניק נכות באופן אוטומטי, ולכן מומלץ להכיר היטב את הוראות התקנות והנהלים על מנת להביא למיצוי אופטימלי של הזכויות שמוענקות על ידי הביטוח הלאומי.

מבוטח שסובל מהפרעת קשב שמגיב היטב לטיפול הרפואי אנו זכאי לנכות בגין ההפרעה, ואולם – תיעוד על שימוש בתרופות למשך 12 חודשים או יותר עשוי לזכות את המבוטח בנכות בשיעור של 10%, 20% או 40% בהתאם לחומרתה.

חומרת המחלה מבחינת הביטוח הלאומי היא נגזרת של משך זמן הטיפול בתרופות וכן בדיקות קליניות תפקודיות אשר להן המשקל הרב ביותר בהכרעה.

שיעור הנכות הגבוה ביותר (בשיעור של 40%) ניתן בין היתר במצבים שבהם אין תגובה לטיפול תרופתי או שלא ניתן לקבל טיפול תרופתי עקב תגובות לוואי קשות – תוך הצגת ראיות על ניסיונות טיפוליים חוזרים או שלא ניתן לקבל טיפול תרופתי מסיבות רפואיות מתועדות.

בנוסף, יש להדגים את ההפרעה בהערכה נוירו-קוגניטיבית או נוירו-פסיכולוגית בדרגה חמורה.

טרם הגשת תביעה לנכות כללית בגין הפרעת קשב וריכוז מומלץ לאסוף תיעוד רב ואותנטי ככל הניתן על התקיימותן של הבעיות התפקודיות.

לקות למידה

על פי חוזר מהלשכה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי משנת 2011, יש להפריד בין הפרעת קשב וריכוז לבין לקות למידה.

בעוד שהביטוח הלאומי מכיר בקיומן של זכויות הפרעת קשב וריכוז כהפרעה, הוא אינו מכיר בזכויות לבעלי לקויות למידה.

לקות למידה על פי תפיסת הביטוח הלאומי אינה מקנה נכות כלל וכלל מאחר שהשפעתה לשיטתו על התפקוד היא פחותה בהרבה למרות שלא פעם הלקות מלווה בבעיות רגשיות והתנהגותיות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

קווים ומחשבות – העמותה הישראלית להפרעת קשב