fbpx
יד נשית אוחזת בהגה מכונית

< חזרה לעמוד מאמרים


לא פעם קורה שאדם שהגיש תביעה לביטוח הלאומי והופיע בפני ועדה רפואית – קיבל מכתב לביתו ובו הוא הוזמן לבדיקת כשירות נהיגה.

המלצה על שלילת רישיון נהיגה על ידי ועדה רפואית מטעם המוסד ביטוח הלאומי היא מקרה שכיח מאוד.

על פי החוק, מוטלת חובה על כל רופא (בין אם הוא רופא מטפל ובין הוא רופא בוועדה רפואית) לדווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) על מסוכנותו של נהג חולה – לעצמו ולסביבה.

חובת הרופא לדווח לרשויות

רופא שמצא שיש סכנה בנהיגתו של אדם עקב מחלה (קבועה או זמנית) או עקב שימוש בתרופה כלשהי (גם אם נלקחה באופן חד-פעמי) – מחובתו להזהיר את הנהג ולהמליץ לו על הפסקת נהיגתו.

על הרופא גם לתעד את האזהרות ברשומה הרפואית.

ואולם מעבר להמלצה לחולה עצמו – מוטלת על הרופא חובה חוקית לדווח עליו לרשויות.

סעיף 12 ב' לפקודת התעבורה [נוסח חדש] קובע:

"רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או זולתו מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות".

מדובר בהוראה לא פשוטה מאחר שהיא סותרת את זכות החולה לחיסיון רפואי מכוח חוק זכויות החולה.

אולם, בין ערך החיסיון ובין הסיכון הממשי לחיי אדם – נקבע שהאחרון גובר ולכן על פי החוק אין זו רק "רשותו" של הרופא לדווח, אלא אף חובתו.

דיווח על מחלה או המלצה על התליית או שלילת רישיון נהיגה על ידי ועדה רפואית זה החשש העיקרי של מבוטחים רבים שמגישים תביעה לביטוח הלאומי.

הגדרת "הרופא המטפל"

תפקידם של הרופאים שיושבים בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי הוא באופן חד-משמעי אינו "לטפל" במבוטחים שמגיעים להיבדק על ידם.

תפקידם מסתכם בהערכת הליקויים של המבוטחים לצורך גיבוש מסקנה לעניין שיעור הנכות הרפואית שתואמת את מצבם.

עמידה עיקשת על מילות החוק, מעלה שאלה מהותית בעניין סמכויותיהם של הרופאים בוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי לדווח למרב"ד על נהגים שיש לבדוק את כשירותם לנהוג.

אולם, סוגייה זו נבחנה בעבר על ידי הלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי – והוחלט שגם רופאים שהוסמכו לפי חוק הביטוח הלאומי לאבחן ליקויים לצורך קביעת דרגת נכות רפואית ייחשבו כ"רופאים מטפלים" לעניין החוק.

חשוב לציין שזוהי מסקנתה של הלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ואין זו הכרעה שיפוטית מטעם בית משפט מוסמך.

חובת הדיווח לפי סוגי רכב

בפועל, ישנם הבדלים בין סוגי הרכב בהתאם לסכנה שמשתקפת מנהיגת החולה בו.

רכב כבד למשל מסוכן יותר מרכב פרטי וגם לרכב חירום שאמור לנסוע במקרים מסוימים בניגוד להוראות התנועה מהווה סכנה מסוג אחר.

קיימים הבדלים מהותיים בין נהגים שנוהגים כמקצוע (למשל, נהגי מונית ונהגי אוטובוס) לבין נהג שנוהג לצורך התניידותו.

התייחסות שונה נערכת גם כלפי נהגים מקצועיים שמבצעים פעילויות נוספות מלבד הנהיגה, כגון הפעלת מנוף משאית, הידוק וכדומה.

אופן פעולתו של המרב"ד

בבואו של המרב"ד לבחון את מידת המסוכנות של הנהג, הוא נעזר במדריך הקנדי לקביעת התאמה לנהיגה (Determining medical fitness to operate motor vehicles) שמתעדכן מדי פעם על ידי ההסתדרות הרפואית הקנדית.

מדריך זה מסייע למצוא את הקשר הרפואי שיוביל להמלצה על שלילת רישיון נהיגה.

המרב"ד מקיים כנסים מקצועיים עם רופאים מומחים בתחומי הרפואה השונים כגון קרדיולוגיה, שבץ מוחי, סוכרת, ראיה, אפילפסיה והפרעות שינה.

מחלות שמחייבות את הרופא לדיווח מיידי

ישנן מספר מחלות שמחייבות כל רופא לדווח למרב"ד על התקיימותן:

 • אפילפסיה
 • היפוגליקמיה סימפטומטית שהחולה לא יודע עליה או שאינו יודע לזהות את סימניה באופן ברור
 • לאחר שבץ מוחי
 • הפרעות בלתי נשלטות בקצב הלב
 • שימוש באלכוהול או סמים שלא לצורך רפואי
 • דמנציה מתקדמת עם פגיעה בכושר השיפוט או ההתמצאות
 • דום נשימה בשינה
 • מחלה פסיכיאטרית פעילה שפוגעת בכושר השיפוט
 • ירידה בשמיעה או ירידה בשמיעה כשאמצעי העזר אינם מסייעים
 • הפרעות בשיווי משקל שעלולות להפריע ליכולת הנהיגה
 • מחלות לב חמורות או אי-ספיקת לב מתקדמת
 • מחלות אורטופדיות והפרעות מוטוריות שבגינן יש קושי לתפעל רכב
 • מחלות סרטניות פעילות שמשפיעות על המצב הכללי או על כושר השיפוט

רופא שאיבחן את אחת מהמחלות שלעיל מחויב לדווח על החולה למרב"ד, ואולם – אין זו רשימה סגורה.

אם רופא מאבחן מחלה שאינה מופיעה ברשימה ושלדעתו היא מסכנת את הנהג או את שאר הנהגים, עדיין מוטלת עליו החובה לדווח למרב"ד.

חובת הדיווח של רופא הוועדה גם אם לא נקבעה נכות

אחת הסוגיות הבעייתיות בחובת הדיווח של הרופא במסגרת הוועדות הרפואיות של המוסד ביטוח הלאומי היא אצל חולים שסובלים מדום נשימה בשינה.

דום נשימה בשינה מאובחנת לרוב על ידי בדיקות ביתיות ובפעמים רבות נשלחת המלצה למרב"ד בעניין שלילת רישיון נהיגה על ידי ועדה רפואית.

הבעיה היא, שהמוסד לביטוח לאומי אינו מכיר בדום נשימה בשינה שאובחן באמצעות בדיקה ביתית בענף נכות כללית, ואולם הרופאים שיושבים בוועדות הרפואיות מדווחים עליה לרשויות.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

משרד הבריאות – בדיקת כשירות רפואית לנהיגה