fbpx
עורך דין לוחץ יד לרופא

< חזרה לעמוד מאמרים


מקצועו של הרופא נחשב כמקצוע מכובד ויוקרתי כמעט בכל תרבות שהיתה קיימת מאז תולדות האנושות ועד לימים אלה. הידע הנצבר שמאפשר לרפא חולי של אדם או להקל את מצבו ולהיות עמוד התווך אשר מפריד בין החיים לבין המוות, נחשבו מאז ומעולם לנכס צאן ברזל של מאגר הידע האנושי.

כוח רב זה אשר ניתן לאדם המבקש ללמוד את מקצועות הרפואה, לאחר שנצבר ונלמד במשך שנים ארוכות אינו נחשב לרכושו הפרטי של המחזיק בו.

כוח זה מחייב ראייה ייחודית ומעמיקה מעצם ידיעתו – היא אתיקה רפואית.

חובותיו של הרופא אינן מסתיימות רק באופן הטיפול בו לצורך ריפוי או הקלה על מכאוביו.

גם רופא שבודק אדם לצורך הערכת נכותו הרפואית (למשל בוועדות נכות כללית בביטוח הלאומי ובבתי המשפט) כפוף לאותן חובות.

ההיבט הפילוסופי

הרופא היווני  היפוקרטס מקוס (אשר מוכר  כהיפוקרטס) נחשב לרופא המערבי הראשון, חיבר את "שבועת הרופאים" (שממנה חוברה אתיקה רפואית) למרות שמידת האותנטיות של קשירת שמו לחיבור שנויה במחלוקת. שבועה זו הכליאה בין הידע המדעי הנצבר של ענף הרפואה לבין חובותיו המוסריות של הרופא. שבועה זו לא התאימה לחיים המודרניים מסיבות רבות. מעבר לרמת המוסריות הגבוהה שאינה מתאימה לכלכלה המודרנית, גם מבחינה דתית – שבועת הרופא מעצם היותה שבועה,  פנתה לאלים יווניים אשר עצם קיומם אינו חלק מתפיסת העולם הרוחנית של כלל העוסקים במקצועות הרפואה, ואם לא די בכך – שבועה אינה יכולה להתקיים לאדם אשר אינו מאמין בערכה הרוחני.

אתיקה רפואית במדינת ישראל

במדינת ישראל התעורר הצורך לשמר את מקצוע הרפואה כמקצוע אליטיסטי אשר יחייב את העוסקים בו בענקת טיפול ללא הבדל של דת, גזע, מין ונטייה מינית ובכך לבסס מעמד אתיקה רפואית ראויה.

לשם הגשמת עיקרון זה, חיבר פרופסור ליפמן היילפרין בשנת 1952 את שבועת הרופא העברית:

"אתם ניצבים היום כולכם‏‏,‏ בפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה, לעברכם בברית הרפואה למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם, בשום שכל וביושר לבב למען קום דור רופאים, דרוכי מעש ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי. וזאת הברית אשר אנכי כורת אתכם היום לאמור:

  • על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.
  • ושמרתם עד מאוד חיי אדם מרחם אמו, והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים.
  • ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם זר אם נכרי, אם אזרח נקלה ואם נכבד.
  • והשכלתם להבין לנפש החולה ולשובב את רוחו בדרכי תבונות ובאהבת אנוש.
  • אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה בכור הניסיון.
  • שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם, אל תגלו סודו ואל תהלכו רכיל.
  • יחכם לבבכם גם לבריאות הרבים, להעלות ארוכה למדווי העם.
  • תנו כבוד ויקר לרבותיכם, שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה.
  • תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים.
  • היזהרו בכבוד חבריכם, כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.

דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם. ועניתם כולכם אמן, אמן כן נעשה. יהיה רצון שישגא פועלכם להאדרת מורשת הרפואה.".

שבועת הרופא מהווה מעין "הסכם" להטמעת אתיקה רפואית ממסדית ופורמלית.

החוק במדינת ישראל

יישום החוקים הרבים אשר מרכיבים את מערכת הזכויות הרפואיות במדינת ישראל, תלוי במידה רבה במומחיותם וביושרם המקצועי של אלה העוסקים במקצועות הרפואה. בעוד המחוקק יבקש לקבוע מהי הנורמה הראוייה על ידי חקיקת חוקים המבקשים להפעילה  ומערכת המשפט תבקש לפרשם ולהכריע בכל סכסוך אשר יעלה בעת יישומם הלכה למעשה – הרופא הוא זה אשר יטפל או יחווה את דעתו המקצועית בעניין נכותו של חולה.

הרחבה בנושא ניתן לקרוא במאמר חוק זכויות החולה, המהווה את אחד החוקים הבולטים שקושרים אתיקה רפואית לנורמה המשפטית.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

ההסתדרות הרפואית בישראל – אתיקה רפואית