fbpx
תשלום רטרואקטיבי במוסד לביטוח לאומי

< חזרה לעמוד מאמרים


נכה שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, זכאי בנסיבות מסוימות לקבל תשלום גבוה חד-פעמי שלאחריו הוא יתחיל לקבל את הקצבה החודשית.

ניהול תביעה באופן תקין עשוי להיות הגורם המכריע הן לעצם קבלת אותו תשלום גבוה והן לשיעורו.

קביעת תאריך תחולת הליקויים הרפואיים

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"קביעת תאריך תחולת הליקויים הרפואיים"

מהו תשלום רטרואקטיבי

תשלום רטרואקטיבי הוא תשלום ראשוני שמשולם למבוטח עבור תקופות קודמות לאלה שבהן משולמת הקצבה החודשית.

למשל:

ביום 1/1/2000 מגיש מבוטח תביעה למוסד לביטוח לאומי בענף נכות כללית

ביום 1/2/2000 מתקיימת ועדה רפואית בעניינו של המבוטח

ביום 1/3/2000 מתקבלת החלטה בעניינו לפיה היה המבוטח נכה בחל מיום 1/12/1999

בדוגמה שלפנינו, יקבל הנכה קצבת נכות עבור חודשים דצמבר 1999, ינואר 2000, פברואר 2000 באופן רטרואקטיבי – בתשלום אחד.

מסיבה זו, האינטרס של המבוטח הוא להוכיח את קיומה של הנכות במועד המוקדם ביותר שניתן להוכיח.

הוכחת מועד תחולת הנכות

על מנת להיות זכאי לתשלום רטרואקטיבי עבור תקופות קודמות, על הנכה להוכיח את המועד המוקדם ביותר שבו הוא סבל מהליקוי הרפואי.

למשל: מבוטח סובל מהפרעת הסתגלות (במישור הפסיכיאטרי) החל מיום 1/1/2000. ביום 1/2/2000 פנה המבוטח לראשונה לרופא פסיכיאטר על מנת להביא מזור להרגשתו ומאז הוא מבקר אצל אותו רופא בכל חודש.

על מנת להוכיח את המועד המוקדם ביותר שממנו הוא סבל מהפרעת ההסתגלות, עליו להציג בפני הוועדה הרפואית את המסמך הראשון שהוא קיבל לידיו – כלומר, ביום 1/2/2000.

אם המבוטח יציג מסמך מאוחר יותר, תאריך תחולת הנכות עלולה להיות בהתאם לתאריך של אותו מסמך.

מסיבה זו מומלץ להציג בפני הוועדות הרפואיות את המסמך הרפואי הראשון שבו אובחן הליקוי הרפואי.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

מגבלות על תשלום רטרואקטיבי

תשלום עבור חודשים קודמים בידי המוסד לביטוח לאומי משתנה מענף לענף – ותאריך התחולה משתנה בהתאם לדין.

למשל, ענף נכות כללית מציע תשלום רטרואקטיבי עבור שנים עשר חודשים וענף שירותים מיוחדים לעומת זאת, מציע תשלום רטרואקטיבי עבור שישה  חודשים בלבד.

מסיבה זו, מומלץ לוודא היטב בכל ענף שאליו מגישים את התביעה, מהו המועד המוקדם ביותר שממנו ניתן לקבוע את תאריך תחולת הנכות.

ליווי על ידי עורך דין לביטוח לאומי אשר בקיא בהוראות הדין ובענף הרפואה עשוי לשפר באופן ניכר את עצם קבלת התשלום הרטרואקטיבי ואת שיעורו.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא