fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


נכה שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי ועומד בתנאי החוק זכאי לקבל "תעודת נכה" אשר מקנה לו הטבות רבות.

תעודות הנכה שמעניק המוסד לביטוח לאומי אינן זהות כך שישנן תעודות שמקנות הטבות משמעותיות נוספות. מסיבה זו, כבר במועד ניהול התביעה להכרה כנכה מטעם המוסד לביטוח לאומי, מומלץ לוודא שגם תעודת הנכה תעניק את מירב הזכויות שמגיעות בפועל.

פטיש בית משפט

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"זכויות רפואיות במדינת ישראל"

זכאות לתעודת נכה

עצם קביעת דרגת נכות, אינו מזכה בהכרח בתעודת נכה ואילו אי-קבלת קצבת נכות אינה בהכרח שוללת את קבלת תעודת הנכה.

אלה יהיו זכאים לתעודת נכה:

פטור מעמידה בתור

תעודת הנכה הבסיסית אינה מעניקה פטור מעמידה בתור בשירות הציבורי, אלא מקרים מסוימים שנקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
תשע"ג-2013.

על פי התקנות, אלה זכאים לפטור מעמידה בתור:

  • אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% או יותר
  • אדם על הספקטרום האוטיסטי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% או יותר
  • ילד עם מוגבלות שכלית או נפשית או על הספקטרום האוטיסטי לפי חוק הביטוח הלאומי

על מנת שהזכאי יוכל ליהנות מפטור מעמידה בתור, על תעודת הנכה להכיל את הכיתוב "פטור מתשלום עבור מלווה" או "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה".

יצוין שעל פי התקנות, תיאום תור מראש ייקבע על ידי האחראי על מתן השירות לבקשת הנכה – תוך התחשבות במוגבלותו

אם הנכה מבקש מהאחראי להקדים תור שנקבע לו – האחראי אינו מחויב בהקדמת התור לפני מוזמנים אחרים.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

אופן קבלת תעודת הנכה

על פי סעיף 13(ב) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
תשע"ג-2013, המוסד לביטוח לאומי מחויב להנפיק את תעודת הנכה לא יאוחר מ-6 חודשים מיום התחילה.

התעודה תונפק באופן אוטומטי וללא צורך בפניה ישירה למוסד לביטוח לאומי, אלא אם מסיבה כלשהי – התעודה אינה מגיעה תוך הזמן שקבוע בחוק.

יצוין שעל פי החוק תעודת הנכה תונפק ללא שום כיתוב המציין את סוג המוגבלות ואת היקפה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא