fbpx
אישה על כיסא גלגלים מאושרת בחו"ל

< חזרה לעמוד מאמרים


מקבלי קצבאות נכות עשויים להמשיך ולקבל את הקצבה גם כשהם יוצאים לחו"ל, בין אם מדובר בטיול קצר או בשהייה לתקופה ארוכה.

להמשך תשלום הקצבאות על ידי המוסד לביטוח לאומי לשוהים בחו"ל אין דין אחיד בין כל הקצבאות ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"תושב ישראל בחוק הביטוח הלאומי"

מיהו תושב ישראל?

יציאה מישראל לזמן קצר

נכה שיוצא מישראל זכאי להמשך תשלום קצבת נכות כללית בתקופות הבאות:

  • בחודש היציאה לחו"ל
  • במשך שלושה חודשים לאחר מכן

על פי פרשנות החוק, יום הפסקת הקצבה יהיה ב-1 לחודש לאחר שיסתיימו שלושת החודשים.

דוגמה:

נכה שיצא מישראל ב-23 בינואר יקבל קצבת נכות כללית עבור חודשים ינואר, פברואר, מרץ ואפריל וקצבתו תופסק ביום 1 למאי.

חודש ינואר הוא יום יציאתו לחו"ל וחודשים פברואר, מרץ ואפריל הם שלושת החודשים שלאחריו.

על פי סעיף 324 לחוק הביטוח הלאומי, ביום 1 למאי תופסק הקצבה לנכה.

תוספת תלויים לשוהים בחו"ל

עבור תלויים של נכה ששוהים בחו"ל תופסק קצבתם לאחר 24 חודשים שהם מצויים מחוץ לישראל.

תלויים של נכה יכולים להיות אשתו או ילדיו ואם מדובר באישה שהיא לא עקרת בית נכה – רק ילדיה.

בדומה למועדי תשלום קצבת הנכות, פועל מנגנון ספירת החודשים באופן דומה: ישולם תשלום עבור החודש שבו יצאו התלויים לחו"ל וכן 24 חודשים לאחר.

הקצבה תופסק ביום 1 לחודש לאחר שיסתיימו 24 החודשים בהם התלוי שוהה בחו"ל.

תשלום קצבה ללא הגבלת זמן

במקרים מסוימים זכאי נכה לקבל קצבת נכות גם אם הוא שוהה בחו"ל לתקופת זמן ארוכה יותר ואף בלתי מוגבלת:

  • דרוש לנכה טיפול רפואי מיוחד בחו"ל
  • הנכה או בן/בת זוגו מועסק/ת בחו"ל על ידי מעסיק שהוא תושב ישראל באמצעות חוזה עבודה תקף – תוך שהמעסיק משלם לו שכר והוא משלם דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה בחוק.
  • הנכה שוהה במדינה שעימה כרתה ישראל אמנה בעניין ביטוח נכות.

רשימת המדינות שעימן כרתה ישראל אמנה לביטוח נכות (נכון לספטמבר 2019):

אוסטריה, אורוגואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, רומניה, רוסיה, שבדיה ושוויץ.

ישנם מקרים נוספים שבהם רשאי פקיד תביעות לאשר לנכה קצבת נכות בשהייה ארוכה מחוץ לישראל, כגון:

  • השתתפות בתוכנית שיקום
  • לימודים של הנכה או בן משפחתו מדרגה ראשונה
  • ביקור אצל בן משפחה מדרגה ראשונה (ילדים או הורים) או דרגה שניה אם הנכה הוא נכה בודד
  • שהות במוסד שיקומי בחו"ל המותאם לתנאי הנכות

כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא