fbpx
עורך הדין בוועדה הרפואית

< חזרה לעמוד מאמרים


על פי החוק, רק עורך דין רשאי לייצג בתמורה מבוטח בפני הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי.

נוכחותו של עורך הדין עם המבוטח מסייעת רבות להביא למיצוי אופטימלי של זכויותיו.

מאמר זה יסקור את הסיבות העיקריות לסיועו של עורך הדין במסגרת הוועדות הרפואיות.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

עורך דין לביטוח לאומי

כשמדובר בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, לא לכל עורך דין יהיו את הכישורים הנדרשים על מנת להביא למיצוי אופטימלי של זכויות המבוטח.

לימודי המשפטים האקדמיים ובחינות לשכת עורכי הדין בפרט – לרוב אינם מתווים את התשתית המשפטית הנדרש לסוגייה מורכבת ורחבה זו.

ניהול הליכים כנגד המוסד לביטוח לאומי בהיבט של המשפט הרפואי דורש ידע רחב ומעמיק בגוף האדם, משפט רפואי, משפט מנהלי ודיני הביטוח הסוציאלי.

מסיבה זו, מיקוד בדיסציפלינה זו מהווה מרכיב קרדינלי בכל הקשור לצליחת ההליך.

בהקשר זה מומלץ לקרוא את המאמר "איך לבחור עורך דין לביטוח לאומי" באתרנו.

וידוא ניהול ועדה תקין מבחינה משפטית

מעבר לעובדה שהוועדה הרפואית כפופה לחוקים, תקנות וצווים – הרי שהיא גם כפופה לדיני המשפט המנהלי.

למרות שהרופאים שיושבים בחדרי הוועדות הרפואיות יחד עם מזכירי הוועדות הודרכו על ידי המוסד לביטוח לאומי כיצד לפעול על פי הדין – בפועל, לרוב אין זה מהשכלתם להכיר את מבנה הדין על עומק מרכיביו.

נהלים רבים ככל שיהיו, לא יוכלו לספק את הידע המשפטי שנדרש על מנת ליישמו הלכה למעשה.

בפועל, המוסד לביטוח לאומי משתדל לפרסם החלטות שיפוטיות שפוסלות נהלים שגויים והחלטות פגומות של הוועדות הרפואיות – אולם פרסומים אלה נעשים בעיקר מתוך החלטותיו של בית הדין הארצי לעבודה.

החלטות רבות של בית הדין האזורי לעבודה אשר עשויות אף הן לחייב את המוסד לביטוח לאומי לפעול על פיהן אינן מפורסמות ומועברות לסניפי המוסד לביטוח לאומי.

עורך דין מיומן יכיר לרוב את הוראות הדין והפסיקה וידרוש ליישמן הלכה למעשה במסגרת הוועדות הרפואיות.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

היכרות עם רופאי הוועדה

עורך דין לביטוח לאומי מיומן ומנוסה יידע לזהות באופן מיידי את הכשלים שמיושמים במסגרת הוועדה הרפואית ובמקרים רבים, אף להכיר את הרופאים שיושבים בוועדה.

היכרות עם רופאי הוועדה אינה נועדה כמובן לסייע למבוטח מבחינת "קשרי חברות" או "קשרים מקצועיים" עם עורך הדין, אלא להכיר לעומק את אופי החלטותיו של המומחה הרפואי.

למשל, עורך דין מיומן יפעל לתקן מומחה רפואי שנוהג לבדוק חולה בדרך שגויה שסותרת את הנהלים או הפסיקה.

בעוד שהוועדה הרפואית נחשבת לגוף "מעין שיפוטי", הרי שניתן לומר שרופא שפוסק בה (או שחווה את דעתו) הוא "מעין שופט".

היכרות עם הרופאים עשויה להיות חוליה משמעותית בשרשרת ההליך אשר משקלה יהיה קריטי לצליחת ההליך.

טיעון והשלמת מידע חסר

עורך הדין רשאי להוסיף את מילותיו לאלה של המבוטח ובכך להבטיח שמלוא טענותיו יישמעו ויקבלו התייחסות גם אם המבוטח שכח להזכירן.

עורך הדין רשאי לדרוש מהוועדה הרפואית להתייחס למסמכים מסוימים ולהפנותם לנהלים ופסיקות של בתי הדין.

בכך, מעבר לבדיקה "הצרה" של המבוטח בהיבט הרפואי והתפקודי, הרי שנשמרות גם זכויותיו של המבוטח לעניין דרך הבדיקה ויישומה בהתאם לדין.

בפעמים רבות מתגלה שטענותיו של עורך הדין מצליחות לשכנע את הוועדה הרפואית לפסוק למבוטח את סעיף הליקוי שמגיע לו.

הענקת ביטחון למבוטח

מעבר להיבט הפונקציונלי של מהות מקצוע עריכת הדין, הרי שנוכחותו בוועדה הרפואית עשויה להעניק ביטחון רב למבוטח.

המבוטח נדרש במסגרת הוועדה לספר על פגימותיו תוך התייחסות למרכיב הפונקציונלי שבהן.

תחושת ביטחון מסייעת למבוטח לספר את הסיפור תוך נטרול החשש שמא הוא ישכח פרטים חשובים (שאותם יוכל להשלים עורך הדין) ואף באופן כללי יותר – להקל את המעמסה הנפשית שההליך דורש מעצם טבעו.

כמובן, שעל מנת ליהנות מביטחון רב במסגרת הוועדה הרפואית, על עורך הדין לשכנע את המיוצג בדבר מומחיותו בניהול ההליך ומסיבה זו – אין די בבחירת עורך דין כללי, אלא עורך דין שמתמחה בתחום הביטוח הלאומי.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא