fbpx
אדם כותב עם יד מגובסת

< חזרה לעמוד מאמרים


אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר בתביעות נזקי גוף היא שאלת הנכות התפקודית.

כשהנפגע נבדק על ידי הרופאים המומחים, נקבע לו סעיף ליקוי שתואם את מצבו על פי ספר הליקויים, ואולם החיסרון בו שהוא אינו מבחין בחשיבות של האיבר שנפגע לסוג המקצוע שבו עובד הנפגע.

ניתן למעשה להגדיר את הנכות התפקודית כ"פגיעה בתפקוד של הנכה בעבודתו עקב הנכות הרפואית".

מדוע בודקים נכות תפקודית?

מטרת בחינת הנכות התפקודית היא לפצות על חוסר הצדק שנעוץ בשיטה לפיה כל אדם יקבל את אותה הנכות עבור אותה פגימה – מבלי שום קשר להשפעת הפגימה על מקצועו וייעודו.

אם נצא מתוך אידיאל שלפיו מטרת דיני הנזיקין היא "להשיב את המצב לאחור", אנו נמצא שאידיאל זה אינו מתקיים בתפיסה שוויונית דווקנית.

על מנת שנוכל לפצות נפגעים באופן אופטימלי, אנו מחויבים לפעול על פי מנגנון פיצוי ספציפי ולא כללי.

מסיבה זו אנו נבחן כיצד הנכות השפיעה על הנפגע הספציפי במקום שנבחן את שיעור הנכות הרפואית על פי ספר הליקויים.

דוגמאות לפער בנכות התפקודית בין נפגעים שונים

למשל, לאיש מכירות ולפסנתרן נקטעה אצבע ימין במלואה.

מבחינה רפואית, שניהם יקבלו בדיוק את אותה הנכות הרפואית. ואולם, ברי שהפסנתרן לא יוכל עוד לתפקד במקצועו ואיש המכירות יוכל לתפקד כרגיל. אם כן, אין זה הוגן ששניהם יקבלו את אותו הפיצוי – ולכאן נכנסת הנכות התפקודית על מנת לפצות על הפער.

דוגמה נוספת: מורה, עורך דין ותופרת איבדו את קולם לצמיתות.

אין ספק שהמורה לא תוכל עוד להתפרנס במקצועה כמורה משום שמהות תפקידה הוא שימוש בקולה.

עורך דין לעומת המורה, לא יוכל עוד כנראה לתפקד (כראוי) בבית המשפט ולטעון בפני השופט אך קרוב לוודאי שהוא יוכל לכתוב כתבי טענות ולערוך חוזים.

תופרת לעומת זאת, תוכל להמשיך לתפור ללא שום בעיה משום שקולה אינו פונקציה של עיסוקה.

בדוגמה זו, סביר להניח שהמורה תקבל 100% נכות תפקודית ועורך הדין 50% נכות תפקודית.

נכות תפקודית בתביעות נזקי גוף

הפסיקה הכירה בנכות התפקודית כבסיס שממנו תחושב הנכות – ולאו דווקא מן הנכות הרפואית.

החשיבות בבדיקת הנכות הרפואית היא עדיין קיימת משום שלאחר שרק לאחר שייקבע סעיף הליקוי באופן רשמי, נוכל להפעילו באופן ספציפי על הנפגע.

בעוד שאת הנכות הרפואית קובע המומחה הרפואי – הרי שאת הנכות התפקודית קובע בית המשפט.

בפועל, אין זה אומר שהמומחה הרפואי הוא מנותק כליל משאלת הנכות התפקודית משום שעדיין ניתן לשאול את דעתו לעניין קיומה לנפגע הספציפי.

כך למשל, אם מומחה לאורטופדיה קבע לטבח שנפגע בתאונה 10% נכות בגין הגבלת תנועות ביד – שאלת השפעת ההגבלה ביד על מקצוע הטבחות היא שאלה משפטית ולא בהכרח רפואית.

מסיבה זו, עורך דין נזקי גוף מיומן לעולם לא יעריך שווי של תיק על בסיס הנכות הרפואית, אלא יפעל על מנת למצוא את השפעתה על הנפגע הספציפי.

למשל, אם סטודנט בן 21 נפגע באצבעות ידו – ינסה עורך דין למצוא קשר בלימודיו או בעברו למקצועות אשר השימוש באצבעות הוא הכרחי בהם.

דוגמה נוספת: אם מורה נפגעה ברגלה ונותרה לה נכות רפואית במישור האורטופדי בשיעור של 10% – ינסה עורך הדין לטעון שיהיה לה קשה יותר לתפקד כמורה מאחר שמקצוע ההוראה דורש עמידה ממושכת.

נכות תפקודית בביטוח הלאומי

ענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי מסדיר את סוגיית הנכות התפקודית בתקנה 15 לתקנות הנכות.

בתביעות ענף נפגעי עבודה בסמכות הוועדה הרפואית לקבוע הגדלת נכות קיימת עד מחצית – ככל שיוכח שהפגיעה מהעבודה פגעה ביכולתו של הנפגע להמשיך ולהשתכר מעבודתו הספציפית.

תקנה זו אינה זהה לשיטה הנהוגה בבתי משפט, אך ניתן באמצעותה להגדיל באופן משמעותי את הקצבה החודשית עם עושים בה שימוש מושכל.

בעוד שבתביעות נכות כללית אין התייחסות מפורשת לנושא הנכות התפקודית – בפועל, היא עשויה לסייע אם עושים בה שימוש נכון בעת קביעת דרגת האי-כושר.

בבואה של ועדת אי-כושר לקבוע את כושר השתכרותו של הנכה בהתאם לליקויים שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית, עלי להתייחס גם להשכלה ולפרמטרים ספציפיים של הנכה.

בדרך זו, מובלעת הנכות התפקודית כדרך לבדוק את יכולת תפקודו של הנכה בהתאם לנסיבותיו האישיות.