fbpx

מדריכים אינטראקטיבים

סטיפר של עמוד מדריכים אינטראקטיביים

< חזרה לעמוד ראשי


לפניך מדריכים אינטראקטיבים שנועדו לסייע לך למלא טפסי תביעות של המוסד לביטוח לאומי בהיבט הטכני בלבד. אין באמור כדי להוות חוות דעת או ייעוץ משפטי וכל הפועל לפי מדריכים אלה עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

אנו פועלים על מנת להוסיף מדריכים חדשים.מדריך אינטראקטיבי למילוי טופס תביעת אזרח וותיק (קצבת זיקנה): באמצעות מדריך זה, ניתן לנוע על גבי טופס התביעה באמצעות העכבר ולעצור מעל השטחים שמודגשים בצהוב (אין צורך להקליק) על מנת לפתוח חלון הסבר על אופן המילוי של אותו שדה או מקטע.