fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


רופאים רבים למדו ליהנות מהפוטנציאל הכלכלי האדיר שטמון בכתיבת חוות דעת רפואיות.

עלותה של חוות דעת רפואית יכולה להיות אלפים בודדים ובמקרים מסוימים אף יותר.

בכל תחום ישנם רופאים רבים שמציעים לנפגעים כתיבת חוות דעת רפואית – והמחירים בשוק זה אינם אחידים.

נשאל אם כן, מהי הדרך הטובה ביותר לבחור מומחה רפואי לצורך עריכת חוות דעת רפואית?

ידי רופא מקלידות על מקלדת

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"חוות דעת רפואית"

הפרמטרים שמשפיעים על מחיר חוות הדעת

פערי המחיר שבין חוות דעת רפואיות בתחום מסוים עלולות להגיע לאלפי שקלים.

למשל, חוות דעת במישור האורטופדי יכולה לשאת בעלות של 2,500 ₪ לרופא אחד ו-10,000 ₪ לרופא אחר.

תמחור חוות הדעת מושפע ממספר פרמטרים עיקריים:

  • יוקרתו האקדמית או המקצועית של הרופא
  • ניסיונו המקצועי בתחום מומחיותו
  • "היצע וביקוש" בתחום המומחיות (למשל, בנושאים צרים וספציפיים אין "תחרות" רבה בין הרופאים)
  • מורכבות המקרה או הליקוי
  • מטרת חוות הדעת (למשל, חוות דעת לבית המשפט עלולה לחייב את המומחה להגיע לחקירה בפני בית המשפט)

יוקרתה של חוות הדעת

יוקרתה של חוות הדעת היא קריטית על מנת שתוכנה ישפיע על הרופא שקורא אותה.

בעוד שהפרמטרים שמשפיעים על מחיר חוות הדעת משפיעים באופן ישיר על סיכויי קבלת הכתוב בה – ישנו פרמטר חשוב והכרחי על מנת לשמור על יוקרתה, והוא מידת ההגינות של המומחה הרפואי שכתב אותה.

המומחים שאמורים לקרוא את חוות הדעת ולקבל את המלצותיה, מודעים לכך שהרופא כתב אותה לפרנסתו ולא מטעמים רפואיים.

ישנם רופאים שמסכימים לכתוב כמעט כל תוכן שמיטיב עם הנפגע – גם אם הוא אינו תואם למציאות בפועל ובכך נפגע שמם ולא מתייחסים ברצינות הראויה לדעתם.

לעומת זאת, רופאים "בררנים" יותר אשר אינם מסכימים לכתוב כל חוות דעת רק מטעמי ממון, מזוהים על ידי המומחים שקוראים אותה והם מתייחסים אל חוות הדעת ברצינות רבה יותר.

אמינות המומחה מסייעת גם לנפגע עצמו, בכך שהוא יודע טוב יותר מתי כדאי לו להילחם על הכתוב במקרה שהיא לא מתקבלת ואף להתאים את ציפיותיו לתוצאה הסופית.

למשל, מומחה רפואי ישר והגון שממליץ על סעיף ליקוי שמעניק שיעור נכות של 20% עשוי לעודד את המבוטח לערער על החלטה שלא קיבלה את דבריו והמליצה על סעיף ליקוי שמעניק שיעור נכות של 10%.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

כיצד לזהות מומחה ראוי לצורך עריכת חוות דעת רפואית

ישנם סימנים רבים לזהות מומחים רפואיים אשר פועלים בדרך ישרה והוגנת, כגון:

  • המומחה עומד על דרישתו לקבל לידיו מסמכים רפואיים נוספים
  • המומחה אינו מעניק סעיפי ליקוי גבוהים באופן אשר "מחשיד" את המבוטח
  • המומחה משתמש בטרמינולוגיה מקצועית במקום באמצעים רטוריים מעורפלים
  • המומחה מבהיר מראש את עלות הבדיקה ואת המחיר שיש להשלים במידה והוא מוצא שיש מקום לכתוב חוות דעת
  • הרופא מכיר את החשיבות בשמירה על שמו הטוב

מטבע הדברים, עורך דין מיומן לנזקי גוף נחשף במסגרת עבודתו למומחים רפואיים רבים בענפי הרפואה השונים.

סיוע על ידי עורך דין שעוסק בדרך קבע בתחום נזקי הגוף עשוי לעזור למבוטח לבחור את המומחה הרפואי המתאים ביותר לעניינו.

יצוין, שעורך דין לנזקי גוף לא אמור להרוויח שום סכום מעצם הקישור בין המומחה הרפואי למיוצג שלו – לא במישרין ולא בעקיפין.

על עורך הדין לראות לנגד עיניו את צליחת ההליך בלבד, ולנתק לגמרי כל מרכיב התעשרות חיצוני שעלול להסיט את מיקודו מכך.