fbpx
יד אוחזת בכדור וכוס מים

< חזרה לעמוד מאמרים


סקלרודרמה (scleroderma) המכונה "טרשת רקמות חיבור" היא מחלה אוטואימונית ("חיסון עצמי") שפוגעת בעיקר בעור אך במקרים מסוימים נפגעים גם המפרקים והאיברים פנימיים.

ישנן שתי צורות עיקריות למחלת הסקלרודרמה:

  • סקלרודרמה מוגבלת Limites cutaneous) scleroderma) שקרויה גם מורפיאה (morphea)
  • סקלרודרמה מפושטת (systemic sclerosis) וצורה קשה יותר שקרויה

חולי סקלרודרמה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית ואף לקצבת שירותים מיוחדים והכל בהתאם לחומרת המחלה ולסימפטומים שמופיעים בה.

יצוין שלחולי סקלרודרמה עשויות לעמוד זכויות נוספות גם מחברות ביטוח ככל שהם מבוטחים בביטוחי בריאות למיניהם וביטוח סיעוד.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

קצבאות לחולי סקלרודרמה מהמוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מציע זכויות רבות לחולי סקלרודרמה אשר את חלקן ניתן לקבל במקביל וחלקן תלוי בגיל החולה.

להלן נסקור את הקצבאות העיקריות שחולה סקלרודרמה עשוי להיות זכאי להן:

קצבת נכות כללית לחולי סקלרודרמה

חולי סקלרודרמה (מכל צורה שהיא) עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית ככל שהם יוכיחו שהם לא מסוגלים להשתכר בכוחות עצמם עקב המחלה, או לבצע את מטלות משק הבית לעקרות בית נכות.

אופן ניהול תביעת נכות כללית לחולי סקלרודרמה מסתמך בעיקרו על מסמכים רפואיים רלוונטיים וכן על בדיקה גופנית במהלך הוועדה הרפואית.

סעיף הליקוי שמותאם לרוב לחולי סקלרודרמה הוא סעיף 35 בספר הליקויים והוא מכיל שבע דרגות חומרה אשר מקנות בין 0% ועד ל-100%.

סעיפי הליקוי מנוסחים באופן מעורפל ("השפעה קלה… השפעה בינונית…" וכדומה) דבר שעלול לגרום לחוסר אחידות בין החלטת ועדה רפואית אחת לאחרת.

ככל שוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה לחולה סעיף ליקוי מתאים ובהנחה בשיעור של 40% ומעלה (או פחות מכך בתנאי שתהיה נכות משוקללת של 60% בצירוף ליקויים אחרים) יעמוד החולה בפני ועדת אי-כושר.

תפקידה של ועדת אי-כושר הוא להכריע בשאלה האם החולה מסוגל להשתכר בכוחות עצמו או האם עקרת הבית מסוגלת לבצע את פעולות משק הבית ואם לא – לקבוע את דרגת אי-הכושר.

קצבת נכות כללית לחולה סקלרודרמה תשולם על בסיס דרגת אי-הכושר וכן בתוספת תלויים ככל שישנם כאלה.

קצבת נכות כללית ניתן לקבל יחד עם קצבת שירותים מיוחדים אך לא יחד עם זכויות מענף הסיעוד.

לקריאה מורחבת בנושא נכות כללית >

קצבת שירותים מיוחדים לחולי סקלרודרמה

חולי סקלרודרמה (מכל צורה שהיא) עשויים להיות זכאים גם לקצבת שירותים מיוחדים ככל שהם יוכיחו שהם זקוקים לסיוע בפועלות היומיום.

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת עד הגיעו של החולה לגיל פרישה ואם החולה עבר את גיל הפרישה, הוא זכאי לפנות לענף סיעוד על מנת לברר את זכאותו לקצבת סיעוד.

קצבת שירותים מיוחדים היא משתנה בין חולה לחולה היות שהוועדה הרפואית שמה דגש רב על יכולת התפקוד היומיומית.

היות שמחלת הסקלרודרמה היא מחלה שמשפיעה רבות על אופן התפקוד, ישנה משמעות מכרעת על אופן הטיעון בפני הוועדה הרפואית.

לרוב, אופן תשאול הנבדק בוועדה הרפואית הוא לוקה בחסר ואינו מנתב את החולה להקלות הרבות שמוצעות על ידי הפסיקה הענפה, החוזרים או הנהלים של המוסד לביטוח לאומי.

בין היתר מסיבה זו, סיוע על ידי עורך דין ביטוח לאומי יכול לסייע במידה ניכרת הן בעצם הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים והן לשיעורה.

קצבת שירותים מיוחדים ניתן לקבל יחד עם קצבת נכות כללית אך לא יחד עם זכויות מענף הסיעוד.

לקריאה מורחבת בנושא שירותים מיוחדים >

קצבת סיעוד לחולי סקלרודרמה

חולי סקלרודרמה (מכל צורה שהיא) עשויים להיות זכאים לזכויות בענף סיעוד של המוסד לביטוח לאומי ככל שהם מצויים במצב סיעודי שעונה על תנאי החוק.

בשלבים המתקדמים של המחלה, עלול החולה להיות מוגבל מאד מבחינה תפקודית ולהיות תלוי בסיוע מהזולת.

קצבת סיעוד במוסד לביטוח לאומי ניתנת רק לאחר הגיעו של החולה לגיל פרישה ואם החולה טרם עבר את גיל הפרישה, הוא זכאי לפנות לענף שירותים מיוחדים על מנת לברר את זכויותיו.

קצבת ניידות לחולי סקלרודרמה

חולי סקלרודרמה (מכל צורה שהיא) עשויים להיות זכאים לזכויות בענף ניידות של המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות ככל שהם עומדים באחד הקריטריונים שבהסכם הניידות.

בפעמים רבות סעיף הליקוי המתאים הוא על בסיס קשיון שרירים – כך שלמרות שהמחלה משויכת לתחום הראומטולוגיה, בענף הניידות נבדקים החולים לרוב על ידי רופא אורטופד.

לקריאה מורחבת בנושא ניידות >

פטור ממס לחולי סקלרודרמה

חולי סקלרודרמה עשויים להיות זכאים לפטור ממס בהתאם לתנאי החוק, ככל שתיקבע להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% או יותר.

מחלת הסקלרודרמה לכשעצמה לרוב אינה מזכה את החולה בנכות רפואית בשיעור זה – ולכן יש להקפיד ולהוסיף לתביעה ליקויים רפואיים נוספים שעשויים לשפר את סיכויי קבלת הטבות הפטור ממס.

חשוב לציין שסעיפים ליקוי שמנופים בענף נכות כללית, הם אינם מנופים בנכות הרפואית המשוקללת לצרכי פטור ממס.

על מנת להפיק את המירב ממיצוי כלל הליקיים לצרכי פטור ממס מומלץ להיעזר בעורך דין ביטוח לאומי הבקיא בהוראות הדין.

לקריאה מורחבת בנושא פטור ממס >

ייפוי כוח מתמשך לחולי סקלרודרמה

היות שמחלת הסקלרודרמה היא מחלה שעלולה להחמיר עם הזמן, עריכת ייפוי כוח מתמשך עשויה להקל באופן ניכר על החולה ועל משפחתו אם הוא יגיע חלילה למצב סיעודי.

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לבחור מראש את זהות האנשים שיטפלו בו אם הוא יגיע למצב שבו הוא יזדקק למינוי אפוטרופוס ואף לצרף הנחיות מקדימות לאופן הטיפול בו.

ישנם חסרונות כה רבים במינוי אפוטרופוס הן עבור האדם שמונה לו אפוטרופוס והן עבור קרוביו. ייפוי כוח מתמשך הוא מכשיר משפטי שנועד בדיוק למטרה זו: זיהוי הכשלים האינהרנטיים שמצויים במוסד האפוטרופסות ושאיפה לאוטונומיה רחבה יותר של האדם על אופן הטיפול שהוא היה רוצה לקבל בעתיד.

 לקריאה מורחבת בנושא ייפוי כוח מתמשך >