fbpx
אדם עורך בדיקה לרכב

< חזרה לעמוד מאמרים


שיעור קצבת הניידות תלויה במספר משתנים, בעיקר:

 • שיעור הליקוי באחוזים (משוקלל)
 • האם הנכה הוא בעל רישיון נהיגה או לא
 • האם הנכה משתכר ואם כן – מהו המרחק ממקום העבודה לביתו
 • האם הוא זקוק לאביזרים מיוחדים ברכב
 • האם הוא זכאי למתקן הרמה – ואם כן, האם הוא מותקן
 • האם הוא משרת בצה"ל (סדיר או התנדבות)
 • גודל הרכב שמתאים לצרכיו של הנכה

מאמר זה עוסק בוועדה שדנה בטענת הנכה לפיה הוא זקוק לרכב יותר גדול.

הרכב הקובע בתביעות ניידות

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"הרכב הקובע בתביעות ניידות"

מהי ועדת גודל רכב?

לאחר שוועדה רפואית מטעם משרד הבריאות אישרה את תביעתו של הנכה וקבעה לו סעיף ליקוי אחד או יותר בשיעור של 40% ומעלה, מגיע השלב שבו עליו להגיש תביעה להטבות בניידות.

בעוד שהקביעה אם מגבלותיו של הנכה הן קיימות בהסכם הניידות שמורה למשרד הבריאות – התביעה להטבות בניידות מוגשת לביטוח הלאומי – הגוף שאמון על פי הסכם הניידות לספק לנכה את ההטבות.

על פי סעיף 9(א)א להסכם הניידות, אם סבור נכה שהרכב הקובע אינו מתאים לו – הוא רשאי להיבדק בוועדה לגודל רכב על פי סעיף 9 להסכם הניידות.

הגוף שאחראי על ועדות גודל רכב הוא מכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) – הוועדה להתאמת רכב.

הרכב הקובע

כשהנכה מגיש את התביעה להטבות, כברירת מחדל הוא זכאי לקבל הטבות ניידות על סמך "הרכב הקובע".

בכל תקופה, נקבע "רכב קובע" אשר משמש כברירת מחדל עבור כלל המוגבלים בניידות ועל בסיס מחירו נקבע שיעור הפטור ממס שהנכה זכאי לו בשעה שהוא מבקש לרכוש רכב חדש.

יצוין – שהנכה אינו מחויב כלל וכלל לרכוש את "הרכב הקובע". הנכה רשאי לרכוש כל רכב שהוא יחפוץ בו ואולם שיעור המס שהוא יהיה פטור ממנו יהיה בהתאם למחירו של הרכב הקובע.

למשל, לפי שוויו של הרכב הקובע – שיעור הפטור ממס שיקבל הנכה הוא 14,000 ₪. הנכה רשאי לרכוש רכב בנפח מנוע גדול יותר ובמחיר גבוה יותר, אך הוא עדיין יקבל פטור ממס עבורו בשיעור של 14,000 ₪.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

משמעות גודל הרכב על ההטבות בניידות

לגודל הרכב שזכאי הנכה ישנן השלכות קרדינליות על הזכויות שאותן הוא יקבל וזאת בשני מישורים עיקריים:

 • נפח מנוע גדול יותר (לפי מדרג) מזכה בשיעור קצבה גבוהה יותר
 • הלוואה עומדת: ככל שהרכב יקר יותר, יגדל הפטור ממס על רכישת רכב חדש

הטבות במס

מוגבל בניידות זכאי לפטור ממס עבור רכב חדש שהוא רוכש מהחברה.

שיעור הפטור תלוי בשני פרמטרים:

 • שיעור הנכות באחוזים (שמשקפים את שיעור הפטור מהמס שחל על הרכב הקובע)
 • גודל הרכב, שמהווה את "מחיר הבסיס" של הרכב

אם שיעור המס של הרכב הקובע הוא 50,000 ₪ ולנכה נקבעו 50% מוגבלות בניידות, הוא יהיה זכאי להחזר בשיעור של 25,000 ₪ (שהם 50% מ-50,000 ₪) כשהוא ירכוש רכב חדש מהחברה.

לעומת זאת, אם הנכה ישכנע את הוועדה הרפואית שהוא זקוק לרכב בנפח מנוע גדול יותר ששיעור המס עבורו הוא 100,000 ₪ – הוא יהיה זכאי להחזר בשיעור של 50,000 ₪ (שהם 50% מ-100,000 ₪).

מסיבה זו מבוטחים רבים מבקשים לעמוד בפני ועדה לגודל רכב אשר בכוחה לאשר לנכה רכב עם נפח גדול יותר מהרכב הקובע (שעליו יפורט להלן) ואולם – בסמכות הוועדה גם להחליט שהנכה זקוק לרכב עם נפח מנוע קטן יותר.

הליך בקשת ועדה לגודל רכב

את הבקשה לגודל רכב מגישים באמצעות טופס תביעה להטבות על פי הסכם הניידות שממוען לביטוח הלאומי.

הנכה יזומן לוועדת גודל רכב עם כל המסמכים הרלוונטיים שעליו להסתמך בבקשתו.

ואולם, חשוב לדעת שבסמכות הוועדה גם לבחור לנכה רכב עם נפח מנוע קטן יותר מהרכב הקובע ובכך במידה מסוימת ייפגעו זכויותיו אם הוא יבקש לרכוש רכב חדש מהחברה.

כיום, בעידן שבו ישנן מנועים חזקים עם נפחים נמוכים (למשל, מנועי טורבו) יש נטייה מסוימת לאשר גודל רכב גדול יותר רק במקרים מיוחדים.

יצוין שחוזר מס' 2056 מיום 20.11.2016 מטעם המוסד לביטוח לאומי מתייחס למנועי טורבו החדשים ואף מדגיש בפני בנוגעים לדבר את הזכות לקבוע רכב עם נפח מנוע קטן יותר.

ועדת שטח

במקרים מסוימים, מחליט המרב"ד לערוך את הוועדה בסוכנות רכב ולהתאים לו רכב במקום – ולא על ידי בדיקה תיאורטית.

במקרים אלה הנכה יידרש להיכנס לסוכנות רכב על מנת להתאים לו רכב שמתאים לצרכיו הייחודיים.

ועדות שטח מתקיימות בנוכחות כל חברי הוועדה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים בנושא


קישורים חיצוניים

משרד הבריאות – ועדה להתאמת רכב – ​התאמת רכב ואביזרי נהיגה לאנשים עם מוגבלות