fbpx

סיפורו של ב' אינו סיפור שיגרתי.

ב', נכה ללא ילדים שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של 100% (ענף נכות כללית) על ידי המוסד לביטוח לאומי – הגיע למשרדנו עייף, מיואש ומותש. מזה כשש שנים שהוא מנסה לזכות בתביעתו לקבלת קצבת שירותים מיוחדים והוא נדחה בכל פעם. ארשת פניו של ב' וקולו העייף ביטאו היטב את מסע התלאות שהוא עבר.

פניותיו החוזרות והנשנות של ב' לשר הבריאות, שר הרווחה, מנכ"ל הביטוח הלאומי ואף לנציבות שירות המדינה – לא נתנו לו מענה.

ב' פנה גם לבית הדין האזורי, וביקש למצוא בו מזור לתלאותיו – ואולם גם שם הוא כשל. בפרוטוקול הדיון אף צוין שבעת מתן ההכרעה ב' זעם, ניסה לקפוץ מהחלון ולסיים את סיפור חייו.

לפגישה הגיע ב' עם מאות מסמכים רפואיים שאותם הוא שומר בסדר מופתי וביקש סיוע.

פעלנו רבות על מנת לאתר אסטרטגיה שונה וממוקדת שבכוחה לשכנע את הוועדה הרפואית לשירותים מיוחדים לסייע לב' במצבו הקשה. היתה זו משימה קשה ומתישה מאחר שמבחינה פונקציונלית, הקשיים שבגינם מבקש ב' לקבל קצבת שירותים מיוחדים אינם עומדים בהלימה עם הנכויות הרפואיות שנקבעו לו.

הגשנו בשמו של ב' תביעה לשירותים מיוחדים ולאחר כשבועיים הוא זומן לוועדה הרפואית. הוועדה נמשכה זמן רב מהרגיל, ובסיומה הובטח לו שהחלטתה תישלח בדואר.

אתמול זה קרה: התקבלה התשובה המיוחלת שהוועדה הרפואית לשירותים מיוחדים אישרה את תביעתנו, וב' נמצא זכאי לראשונה בחייו לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 1,422 ש"ח בכל חודש למשך מעל שנה. כעת, בסיום התקופה יהיה קל יותר לתבוע את קביעתה לצמיתות.

בנוסף, זכאותו של ב' לקצבה הוכרה באופן רטרואקטיבי למשך ארבעה חודשים ולכן הוא קיבל גם תשלום חד-פעמי בשיעור של כ-5,688 ש"ח – שעבורו סכום זה הוא עולם ומלואו.

קצבאות הנכות במדינת ישראל עדיין אינן מאפשרות לנכים להתקיים בכבוד, אך כעת יוכל ב' לרכוש את כל תרופותיו ולחגוג את חג הפסח עם יותר מצרכים מבעבר.
(את המבוטח ייצג עורך דין אוהד שמואלי)