fbpx
החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

< חזרה לעמוד מאמרים


עובדים רבים שעוברים תאונת עבודה מוצאים את עצמם מתלבטים האם לתבוע את המעסיק על מנת לממש את זכויותיהם "ולסכן" את מקום עבודתם – או לוותר על התביעה מתוך חשש לשמור על מקום פרנסתם.

בפועל, עובדים רבים שנפגעו במקום העבודה אינם מודעים כלל לאופי היחסים שבין המעסיק לבין חברות הביטוח הפרטיות והמוסד לביטוח לאומי.

בפועל, בפעמים רבות המעסיק אינו נפגע כלל מהעובד שמבקש לממש את זכויותיו – ונפגעים רבים מוותרים על זכויותיהם ללא שום סיבה.

בעוד שהעובד הניזוק הוא הקורבן העיקרי בין כל הגופים המעורבים – הוא מוצא את עצמו לא פעם בדילמה קשה ומיותרת שמבוססת על חוסר הבנה משפטי בהליכים.

השלכות תאונת עבודה על המעסיק

כשעובד נפגע במקום עבודתו, הוא עשוי להיות זכאי בנסיבות מסוימות לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי ובנסיבות מסוימות – הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמעסיק.

בפעמים רבות – עשוי העובד הנפגע להיות זכאי לפיצוי הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מהמעסיק בקיזוזים מסוימים.

קיים הבדל תהומי מבחינת המעסיק בין תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי ובין תביעה כנגדו – הן מבחינה משפטית והן מבחינת הסנקציות שעלולות להיות כנגדו.

נסיבות התאונה הן אלה שיכריעו על ההליך משפטי המתאים, בהתאם להוראות החקיקה הרלוונטית.

תביעה כנגד המעסיק בעוולת הרשלנות

על מנת שתעמוד לעובד שנפגע במהלך עבודתו עילת תביעה כנגד המעסיק, הוא יידרש להוכיח שהמעסיק התרשל, במעשה או במחדל – מלשמור על שלמות גופו, וכן שקיים "קשר סיבתי" בין ההתרשלות לבין הנזק שנגרם.

מדובר בהליך משפטי מורכב שדורש התייחסות לחובותיו של המעסיק מבחינה משפטית ובחינת התנהלותו בהקשר של התאונה.

מעסיקים רבים מבטחים את עצמם בביטוח מתאים שיגן עליהם במקרים שבהם הם יידרשו לשלם פיצויים כספיים לעובדים שייפגעו כתוצאה מהתרשלותם.

מעסיק שאינו מבוטח בביטוח מתאים כנגד אירועים אלה, יידרש לשלם את הפיצוי מכיסו, ככל שייפסק לחובתו ובמקרים אלה תביעה משפטית מצד העובד כנגדו עשויה להעיב על מערכת היחסים בין הצדדים.

ואולם, גם מעסיק שמבוטח בביטוח מתאים כנגד תביעות רשלנות מצד עובדיו – עשוי לשלם כספים מכיסו מכוח ההשתתפות העצמית, ככל שמוגדרת בתנאי הפוליסה שהוא ערך.

למשל, אם נקבע שמעסיק התרשל ועליו לשלם פיצויים לעובד בשיעור של 1,000,000 ₪ ונקבע בפוליסה ששיעור ההשתתפות העצמית שלו תהא 50,000 ₪ – בפועל הוא ישלם את סכום ההשתתפות העצמית בסך 50,000 ₪ וחברת הביטוח תשלים את היתרה בסך 950,000 ₪.

חשוב לדעת שגם הפוליסה שערך המעסיק עשויה להיות מוגבלת בשיעור הפיצוי. למשל, מעסיק שביקש לחסוך בעלות הפוליסה עלול להיות מוגבל בסכום של 500,000 ₪ כך שאם שיעור הפיצוי שעליו לשלם הוא גבוה יותר – הוא יוסיף אותו מכיסו (בנוסף להשתתפות העצמית).

יצוין, שעל פי החוק נאסר על מעסיק לפטר עובד מהטעם שהוא פנה לערכאות משפטיות כנגדו.

תביעות רשלנות כנגד המעסיק הן חלק בסיסי מזכויותיו של העובד לממש את זכויותיו.

מאופי היחסים והאינטרסים של המעסיק והעובד – למרות האתגרים הרגשיים, חשוב מאוד לעובד לפעול על מנת לממש את זכויותיו ולא לוותר עליהן מפאת חשש ממעסיקו.

תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי

תביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי בענף נפגעי עבודה אינו דורש את רכיב "ההתרשלות" מצד המעסיק, אלא נסיבות שבהן העובד שנפגע תוך כדי ועקב עבודתו.

למשל, ננסה לנתח אירוע שבו עבר עובד התקף אפילפטי במהלך העבודה, נפל על הרצפה ושבר את שיניו. אין ספק שהאירוע התקיים תוך כדי העבודה, אך הוא לא התקיים "עקב" העבודה.

מסיבה זו, נסיבות אלה עלולות למנוע מהעובד לממש את זכויותיו כנגד המוסד לביטוח לאומי.

ואולם, אם עובד נפצע בעבודתו לאחר שהוא הרים סחורה מהמחסן לחנות – הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי היות שהתאונה התרחשה תוך כדי העבודה ועקב העבודה (הרמת המשא הכבד היתה לצורך ביצוע עבודתו).

דוגמה נוספת: במפעל שבו נדרש העובד לקדוח, המעסיק ערך לעובד הדרכות מסודרות בנוגע לסכנות שבחשיפה לרעש ואף סיפק לו אטמי אוזניים תקינים ובאופן רציף – ואולם, העובד בחר מרצונו החופשי שלא להשתמש באטמי האוזניים בשל חוסר נוחות.

בנסיבות אלה, אם תיפגע שמיעתו של העובד כתוצאה מהחשיפה לרעש, סביר להניח שהוא לא יוכל לתבוע את המעסיק מכוח עוולת הרשלנות, אך הוא עשוי להיות זכאי לפיצויים מענף נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי.

במקרה זה הפגיעה התרחשה תוך כדי (במהלך חשיפה לרעש מתמשכת במפעל) ועקב (עקב החשיפה לרעש במפעל).

החשש של המעסיק בתאונות עבודה

מכוח מערכת היחסים של המעסיק מול המוסד לביטוח לאומי – המעסיק לא אמור להיפגע אם העובד יממש את זכויותיו כנגד המוסד לביטוח לאומי.

ואולם, ישנם אתגרים אחרים שעימם עלול העובד להתמודד.

כשעובד פונה למוסד לביטוח לאומי על מנת לממש את זכויותיו, על המעסיק לציין בכתב את נסיבות הפגיעה.

החשש של מעסיקים רבים הוא לציין את נסיבות הפגיעה באופן אשר עלול לחשוף אותו גם לתביעת רשלנות. מסיבות אלה רצוי להיעזר בעורך דין לנזקי גוף על מנת שיבחן את האינטרסים של הצדדים, ישקללם ובסופו של דבר יתנהל בדרך אסטרטגית ואופטימלית לטובת מיצוי מלוא זכויותיו של העובד שנפגע.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


    מאמרים נוספים בנושא