fbpx
החמרת מצב - נכות כללית (בדיקה מחדש)

< חזרה לעמוד מאמרים


בפעמים רבות נדרשים נכים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה מחודשת להחמרת מצב של הנכות הכללית על מנת לנסות ולשפר את תוצאותיה.

החוק אינו מאפשר הגשת תביעות באופן תכוף אשר יפגע בתפעולו השוטף של המוסד לביטוח לאומי ולכן קיים מנגנון מסודר שמסדיר את הנושא.

ואולם, על כל מבוטח לדעת שהגשת תביעה מחדש מאפשרת למוסד לביטוח לאומי לפגום בנכות הרפואית או בדרגת אי-הכושר של הנכה ללא התראה.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

התנאים להגשת בקשה להחמרת מצב

בקשה להחמרת מצב בענף נכות כללית ניתן להגיש לאחר שחלפו שישה חודשים מאז נקבעה ההחלטה מטעם המוסד לביטוח לאומי ובכפוף לתנאים הבאים:

ישנם מקרים שבהם ניתן להגיש תביעה מחודשת להחמרת מצב גם אם טרם חלפו שישה חודשים:

  • אם חל שינוי משמעותי במצב הרפואי של הנכה שמשפיע על כושרו להשתכר
  • התביעה נדחתה בשל סיבה אחרת, כגון הכנסות גבוהות מהתקרה המותרת

גם למוסד לביטוח לאומי שמורה הזכות לדרוש מהנכה להגיע לבדיקה מחודשת, אך זכותם זו שמורה רק במקרים שבהם קיבל המבוטח טיפול רפואי חדש או שחל שיפור במצבו הרפואי.

הגשת בקשה לבדיקה מחודשת עבור נכות רפואית בלבד

בקשה לבדיקה מחודשת עבור נכות רפואית בלבד היא קשיחה יותר מהטעם שהנכות הרפואית אינה משפיעה באופן ישיר על קצבת הנכות הכללית.

ההשפעה הקריטית על עצם הזכאות לקצבה ושיעורה היא למעשה קביעת אי-הכושר.

נכים רבים מבקשים לנצל את מערך הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי על מנת להגדיל את נכותם הרפואית לצרכי פטור ממס הכנסה.

בשל כך, נקבע מנגנון קשיח יותר להעלאת שיעור דרגת הנכות הרפואית בלבד:

  • הנכה אינו מאושפז במוסד כלשהו
  • דרגת אי-הכושר שנקבעה היא 75% או 100% (קצבת נכות מלאה)
  • רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח הלאומי קבע שיש החמרה במצב הרפואי
  • חלפו 12 חודשים מיום הבדיקה האחרונה

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

הסיכון בהגשת תביעה להמחרת מצב

בניגוד להגשת ערר על החלטה של ועדה רפואית מדרג ראשון, הגשת תביעה לבדיקה מחודשת היא תביעה חדשה לכל דבר ועניין.

הוועדה הרפואית רשאית לשנות את הנכות הרפואית לטובה ולרעה.

אם הוועדה הרפואית מחליטה לגרוע משיעור הנכות הרפואית שנקבע למבוטח – היא לא תהיה חייבת ליידע אותו על כך.

בשל כך, טרם הגשת תביעה להחמרת מצב מומלץ להסתייע עם עורך דין לביטוח לאומי אשר יבחן את המסמכים הרפואיים העדכניים ויבדוק את סיכויי וסיכוני התביעה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא