fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


המוסד לביטוח לאומי הגדיר הנחיות ברורות לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה עבור ילדים שסובלים מאלרגיה.

הצורך בגמלת ילד נכה תיבדק על פי מרכיב ה"השגחה", כלומר: הגמלה תינתן ככל שיוכח שהילד שסובל מאלרגיה זקוק להשגחה על מנת להימנע מסיכון.

ביום 18 בינואר 2016 קבע אגף גמלאות את חוזר נכויות ילד נכה מס' 1978 אשר עודכן ביום 22 בפברואר 2016.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

סוגי האלרגיה לגמלת ילד נכה

המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק גמלת ילד נכה לכל ילד שסובל מאלרגיה – אלא אך ורק לאלרגיה מסכנת חיים.

בדרך זו, מרכיב ההשגחה מגשים את תכליתו.

בעבר, רק במקרים שבהם קיים תיעוד על התקף עם רכיב נשימתי או שוק אפילפטי, תהא זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור של 50% בכפוף לכללים הבאים:

  • המלצה מרופא מומחה לאלרגיה על הצורך בשימוש במזרק אפיפן (Epipen).
  • אלרגיה למזון בהתאם לתבחינים המקובלים (SPT, מבחן תגר או תבחין דם).
  • תיעוד ממוסד מוכר לתגובה אלרגית של שוק אנפילפטי או מרכיב נשימתי

במקרים שבהם לא היה תיעוד על התקף עם רכיב נשימתי או שוק אפילפטי, ההורים עשויים היו לקבל גמלת ילד נכה ככל שהילד סובל מאסטמה פעילה, עדות לרגישות למזון ובעיה קוגניטיבית או התנהגותית.

כיום, הנהלים התרככו מעט ובתנאים מסוימים ניתן לקבל גמלת ילד נכה גם ללא תיעוד.

הפרמטרים לקביעת הצורך בהשגחה

ישנם מספר פרמטרים עיקריים שלפיהם תיקבע זכאותם של הורי ילד שסובל מאלרגיה – לגמלת ילד נכה.

גיל הילד

רכיב ההשגחה הוא נגזרת של גיל הילד, היות שככל שגילו של הילד קטן יותר, כך הוא יתקשה להשגיח על עצמו בהימנעות עם הגורם שגורם לו לתגובה אלרגית.

על פי נהלי המוסד לביטוח לאומי, הזכאות לגמלת ילד נכה עבור ילד שסובל מאלרגיה היא החל מגיל 9 חודשים ועד 10 שנים.

ילד שסובל מאלרגיה לאחר גיל 10 עשוי יהיה להיות זכאי להמשך זכאות לקצבה ככל שהוא סובל בנוסף מבעיות קוגניטיביות שיקשו עליו להשגיח על עצמו.

הנוהל קובע שקביעת הזכאות הראשונה תהא לשנתיים בלבד, ולאחר מכן לשלוש שנים נוספות בכל פעם עד הגיעו של הילד לגיל 10.

היות שתקופות הזכאות הזמנית על פי הנהלים מרכיבות משך כולל של 10 שנים, על פי הנהלים לא תיקבע נכות זמנית של יותר משלוש פעמים במהלך שנות הילדות של הילד.

אם הילד אינו מסוגל לדאוג לעצמו, עשוי המוסד לביטוח לאומי לקבוע לילד נכות עד לתום תקופת הזכאות.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

חידוש נכויות זמניות

הורים רבים מתקשים להבין כיצד בתום תקופת הנכות הזמנית נדחית תביעתם בלי שום הסבר מניח את הדעת.

תסכול ההורים הוא הגיוני נוכח העובדה שמצב הילד לא השתנה כלל בעוד שהגוף שאמון על הגשמת האידיאל הסוציאלי במדינת ישראל רואה בו כאילו השתפר מצבו.

אופן חידוש הנכויות הזמניות דורש היערכות מבעוד מועד, איסוף תיעוד רפואי ומסמכים רלוונטיים.

אופן חידוש גמלת ילד נכה בעבור ילד שסובל מאלרגיה עלול לאתגר עקב תנאים פרוצדורליים ומהותיים.

סיוע על ידי עורך דין שעוסק על דרך קבע בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, עשוי לשפר באופן ניכר את סיכויי התביעה ולהביא למימוש אופטימלי של הזכויות שעשויות להתקבל וכן לסייע בקבלת רצף גמלאות ללא דחייה זמנית או קבועה ביניהן.

חוזרי המוסד לביטוח לאומי נועדו ליצור אחידות בין הסניפים והן אינן נחשבות להוראות חוק מחייבות.

מקרים רבים עשויים לעמוד בפני ביקורת שיפוטית או להיות כנועות בפני הלכות משפטיות אשר יסייעו למשפחת הילד לקבל את זכויותיהם גם במקרים שבהם הם אינם עומדים בנהלים.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא