fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


נכים בעלי נכות רפואית בשיעור גבוה עשויים להיות זכאים במקרים מסוימים הן לפטור ממס לנכים עובדים והן לקצבת נכות כללית.

מעצם טבען של הזכויות לא ניתן ליהנות משתיהן בו זמנית שכן כל אחת מהן נועד להגשים מטרה שונה.

ענף נכות כללית נועד לסייע בתשלום קצבה כספית מהמוסד לביטוח לאומי על מנת לסייע לנכים שעמדו בדרישות החוק בדמי קיום מינימליים.

פטור ממס לנכים לעומת זאת נועד לעודד נכים קשים לצאת לעבוד חרף נכותם, וזאת על ידי פטור מתשלום מס הכנסה.

נכים שנמצאו זכאים לקצבת נכות כללית עשויים בכל זאת למצוא עיסוק שמתאים לנכותם ובכך הם יוכלו ליהנות מפרנסה ומהגשמה עצמית.

בתוך כך – לאותם נכים שמסוגלים לצאת ולעבודה עולה השאלה לעניין בחירת הזכות המשתלמת ביותר: קבלת קצבת נכות כללית או קבלת פטור ממס.

רופא מראיין מטופל

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"כיצד להתנהג בוועדה הרפואית"

ההבדלים בין תנאי הזכאות

קבלת קצבת נכות כללית מותנית בין היתר בעמידה ברף הרפואי שקבוע בחוק שהוא נכות רפואית משוקללת מינימלית בשיעור של 60% לגברים או לנשים עובדות, שיעור של 50% לעקרות בית נכות ובמקרים מיוחדים שיעור של 40%.

פטור ממס לעומת זאת דורש נכות רפואית בשיעור של 90% או יותר – שלכל הדעות מדובר בשיעור נכות גבוה מאוד בהתחשב לשיטת שקלול הנכויות.

עולה מן האמור, שמבחינה תאורטית נכה שזכאי לקבל פטור ממס עשוי להיות זכאי לקבל גם קצבת נכות כללית אך לא בהכרח ההפך.

חשוב לדעת שסעיפי ליקוי שמנופים לעניין נכות כללית, לא יהיו מנופים לעניין פטור ממס.

כיצד לבחור בין פטור ממס לבין קצבת נכות כללית?

על נכה שזכאי לשתי הזכויות לשקול מספר מרכיבים בהחלטתו.

העבודה כהגשמה עצמית

יציאה לעבודה מהווה עבור אנשים רבים ערך רוחני רב שגובר על השיקול הכלכלי.

למשל, אדם שנהנה מקצבת נכות כללית ואינו עובד, מצבו הנפשי עלול להתערער תוך שהוא חש חוסר תועלת ושעמום.

יציאה לעבודה עשויה לשפר באופן ניכר את איכות חייו של הנכה – במיוחד לנכים צעירים אשר גילם רחוק מגיל פרישה.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

שיעור ההכנסה מעבודה

פטור ממס ניתן מכוח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ואחד הפרמטרים העיקריים שמשפיעים על ההחלטה לעניין הבחירה בין שתי הזכויות הוא – שיעור ההכנסה שממנה נהנים מהפטור ממס.

גם עובד שמרוויח שכר מינימום מחויב בתשלום מס-הכנסה ואולם נקודות הזיכוי הבסיסיות שניתנות לו מבליעות את שיעור המס באופן שהוא לא ישלם מס-הכנסה.

על פי שיטת חישוב מדרגות המס, ככל ששיעור ההכנסה מעבודה גבוה יותר, כך שיעור המס יהיה גבוה יותר.

על מנת לבדוק את הכדאיות בבחירה בין פטור ממס לבין קצבת נכות כללית מההיבט הכלכלי בלבד יש לוודא שסכום הפטור שיינתן ממס הכנסה יעלה על שיעור קצבת הנכות הכללית.

למשל – אם נכה עובד כשכיר או כעצמאי והכנסתו מביאה לתשלום מס-הכנסה בשיעור של 10,000 ₪, ודאי שמבחינה כלכלית יהיה עדיף לו לבחור בפטור ממס.

ואולם, יש לקחת בחשבון גם את שקלול הרווח הכולל כתוצאה מהיציאה לעבודה. למשל, עובד ששיעור הפטור ממס עבורו הוא 4,000 ₪ בחודש וקצבת הנכות הכללית שלה הוא זכאי היא בשיעור של 3,312 ₪ בחודש – הרי שיציאתו לעבודה משפרת את מצבו הכלכלי במאות שקלים בודדים בלבד.

במקרים אלה, יש לתת משקל גם להנאה שמפיק הנכה מעבודתו, היות שהלכה למעשה – הוא עובד חודש מלא תמורת מאות שקלים בודדים בלבד.

מגבלה רפואית לעבוד

ישנן ליקויים גופניים אשר עלולים לגרום לנכה נזק בריאותי אם הוא ייצא לעבוד.

למשל, מחלות לב מסוימות עלולות להחמיר כתוצאה מעבודה מאומצת.

טרם היציאה לעבודה מומלץ להיוועץ עם רופא תעסוקתי על מנת שיבחן את ליקוייו של הנכה אל מול סוג העבודה שבה הוא מתכוון לעבוד.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא