fbpx

100% אי-כושר לצעיר

מסמך מהביטוח הלאומי המאשר 40% נכות רפואית ו-100% אי-כושר

צעיר שפנה למשרדנו על מנת לממש את זכויותיו כנגד המוסד לביטוח לאומי. תביעה שהוגשה על ידי משרדנו התקבלה במלואה ונקבעה לצעיר 40% נכות רפואית ודרגת אי-כושר בשיעור של 100%.