fbpx

1,405 ₪ לחודש עבור שר"מ

מסמך מהמוסד לביטוח לאומי על אישור קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 50%

לאחר בקשה לבדיקה מחודשת לעניין שירותים מיוחדים שהוגשה על ידי משרדנו – קיבל הנכה תוספת של 1,405 ₪ בחודש.