fbpx

במהלך ההפסקה של הדיון המוצלח שהתקיים היום בבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק (בג"ץ), שבמסגרתו עתר עורך דין אוהד שמואלי ואחרים כנגד משטרת ישראל שסירבה להוציא רישיון להפגנה שארגוני נכים ביקשו לערוך מחוץ לפסטיבל הסרטים בחיפה ביום פתיחתו.

בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה כלפי משטרת ישראל שסירבה לאשר את ההפגנה ושינתה את נימוקיה במהלך הדיון, כשלבסוף הוחלט שההפגנה תתקיים במתווה שביקשנו.

אכן, לפעמים הפגנות עלולות להפריע לסדר הציבורי, אולם על כף המאזניים חובה עלינו להניח גם את זכותם של אלה המבקשים לזעוק את שעל ליבם בחזית ולא במחשכים. חופש הביטוי הוא ערך רב חשיבות בחברה דמוקרטית וקיומו הכרחי על מנת לרסן את כוחו של השלטון ולהשיא צדק גם לשכבות המוחלשות.