fbpx
אישה אוחזת בידו של גבר תשוש נפש במיטתו

< חזרה לעמוד מאמרים


תשוש נפש מוגדר אדם שעקב ירידה קוגניטיבית הוא אינו מסוגל לקבל החלטות ולהתקיים בכוחות עצמו ללא סיוע מאדם אחר.

אדם תשוש נפש מוגדר כסיעודי לכל דבר ועניין.

הסיבות שיכולות לגרום לתשישות נפש

ישנן סיבות רבות שבגינן מוגדר אדם כתשוש נפש למרות שרבים משייכים מצב זה למחלות ניווניות בלבד.

בין אותן סיבות ניתן למנות בין היתר:

מחלות ניווניות

אחד הגורמים השכיחים שגורמים לאדם להימצא במצב של תשישות נפש.

מדובר בסדרה ארוכה של מחלות אשר מטבען הן מאיצות את הניוון (המוחי לצורך העניין) עד לאובדן מוחלט של היכולת לזכור, לחשב ולהחליט.

בפעמים רבות ניתן לצפות את התקיימותן של המחלות הניווניות מאחר שמופיעים סימנים ראשוניים מחשידים במשך זמן רב ובהדרגה עד להחמרה מלאה.

למשל, אובדן זיכרון תכוף, שינוי קיצוני במבנה האישיות, חזרה על שאלות ועוד.

תאונות קשות

תאונות קשות שגרמו לפגיעות ראש עלולות להביא את האגדם למצב של תשישות נפש וחוסר יכולת לקבל החלטות.

אחת הבעיות המרכזיות שעומדות בפני אדם תשוש נפש כתוצאה מתאונה קשה היא שמשפחתו לא היתה ערוכה מבעוד מועד לטפל בענייניו.

מקרים אלה מעמידים את המשפחה באופן מיידי וללא הכנה מוקדמת בפני מציאות שכוללת התמודדות קשה הן עם אובדן היקר להם מבחינה תפקודית – והן עם הקושי באופן הטיפול בו שדורש הימצאות רציפה ואינטנסיבית עימו.

זכויות לסובלים מתשישות נפש

סובלים מתשישות נפש זכאים למגוון רחב של זכויות שעשויות להינתן מגופים רבים.

למשל, המוסד לביטוח לאומי מציע שני ענפים ייעודיים שמציעים זכויות למבוטח בהתאם לגילו: ענף סיעוד שמותאם לתשושי נפש שעברו את גיל פרישה וענף שירותים מיוחדים שמותאם למבוטחים צעירים יותר, שטרם הגיעו לגיל פרישה.

חברות ביטוח פרטיות רבות מציעות פוליסות סיעוד אשר מפצות את החולה ומשפחתו בתגמולים חודשיים ככל שיוכח שהחולה סובל מתשישות נפש.

מבוטחים רבים אינם יודעים שעומדת לרשותם פוליסת סיעוד נדיבה מחברות הביטוח דרך קופות החולים.

מסיבה זו אדם שבן משפחתו הגיע לשלב של תשישות נפש יבדוק את קיומן של אותן פוליסות בעצמו או על ידי סיוע של עורך דין תביעות סיעוד.

ייפוי כוח מתמשך לתשושי נפש

כשמדובר במחלות ניווניות בתחילת דרכן, פונה החולה באופן בהול לעורך דין ייפוי כוח מתמשך על מנת לוודא שמשפחתו תוכל לטפל בו בעתיד כשמצבו יחמיר לכדי תשישות נפש.

ואולם, כשמדובר בתשוש נפש כתוצאה מתאונה קשה – הרי שבשלב זה כבר לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך מאחר שהחולה לא מסוגל לקבל החלטה מושכלת לערכו. מסיבה זו, אנשים רבים שעברו תאונת דרכים קשה נאלצים להתחיל בהליך המשפטי של מוסד האפוטרופסות ולהישאר כנועים לפיקוח המעיק מטעמו.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא