fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


נפגעים רבים אינם מודעים שהם זכאים לפיצוי כספי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אם הם נפגעו בזמן הנסיעה באוטובוס ציבורי.

אירועים שעשויים להיחשב כתאונת דרכים באוטובוס

תאונת דרכים באוטובוס אינה מחייבת התנגשות פיזית של האוטובוס בגורם כלשהו והיא יכולה להיחשב כתאונת דרכים גם במקרים פשוטים יותר, כגון:

 • בלימה פתאומית של הנהג שגרמה לנפילה
 • סיבוב חד של האוטובוס שגרם לנפילה
 • החלקה במהלך ההליכה באוטובוס
 • סגירת דלת האוטובוס במהלך הכניסה או היציאה על גופו של הנוסע
 • חפץ שהועף על גופו של הנוסע
 • נפילה בעת הכניסה או הירידה מהאוטובוס
 • האצה פתאומית של הנהג שגרמה למעידה
 • נפילה ממדרגות האוטובוס

מדובר ברשימה לא סגורה וישנן נסיבות רבות אחרות שעשויות לזכות בפיצוי כספי ככל שנוסע נפגע באוטובוס או מחוצה לו.

מה לעשות לאחר פציעה באוטובוס?

לאחר פציעה באוטובוס יש לפעול על פי הכללים הבאים:  

 • מומלץ לתעד ככל האפשר את נסיבות התאונה ואף לצלם ראיות מהאירוע – ואולם גם ללא ראיות אלה הוא עדיין עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי. תיעוד וצילום האירוע עשוי לסייע במקרים מורכבים שבהם הנהג יכחיש את קיומו ובמקרים שבהם יבקש הנפגע להציג באופן אותנטי את הכאב והסבל שנגרמו לו
 • יש לשמור את כרטיס הנסיעה כראיה שהנוסע אכן שהה באוטובוס בזמן האירוע
 • יש לרשום את מספר הרישוי של האוטובוס ואת מספר הקו
 • לרשום את מקום האירוע (למשל, בתחנה שמצויה ברחוב מסוים או בקרבתו של מקום לנפגע)
 • יש לבקש מהנהג את שמו המלא ואת מספרו – וזוהי חובתו לספק לכם פרטים אלה
 • יש להתפנות לטיפול רפואי (מומלץ לקרוא את המאמר "פנייה לרופא לאחר תאונה" באתרנו).
 • מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין לתאונות דרכים על מנת להפיק את המירב מניהול ההליך כנגד חברות הביטוח

תאונת דרכים באוטובוס כתאונת עבודה

תאונת דרכים באוטובוס עשויה להקים זכויות נוספות שלהן יהיה זכאי הנפגע, כגון ענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי (ככל שתאונת הדרכים תיחשב גם לתאונת עבודה).

הכרה במוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה עשויה להיות קריטית לאופן מימוש הזכויות כנגד חברת הביטוח.

למשל, במקרים בהם חברת הביטוח תגלה פרטים שקושרות את התאונה לעבודה – היא עלולה בנסיבות מסוימות לקזז מהנפגע כספים שהיו אמורים להשתלם לו מהמוסד לביטוח לאומי, למרות שהם כבר לא מגיעים לו עקב שיהוי בפעולותיו.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין לביטוח לאומי על מנת לבחון עמו האם הנסיבות הספציפיות של התאונה מתאימות להגדרת "תאונת עבודה".

רכיב האשמה בתאונת דרכים באוטובוס

מרגע שתאונה מסוימת נכנסה להגדרת "תאונת דרכים" על פי חוק, ואין זה משנה אם מדובר בהתנגשות פיזית בגורם אחר או תאונה מכל סיבה אחרת – הרי ששאלת ה"אשמה בתאונה" מתייתרת לחלוטין והיא לא עולה כלל במהלך שלבי מימוש הזכויות.

השאלה היחידה שתישאל בתביעת נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, בין אם על ידי חברת הביטוח ובין אם על ידי בית משפט – היא "מהו הנזק?". בתאונות שבהן לא נותרה נכות כלשהי לנפגע – הוא עדיין היה עשוי להיות זכאי לפיצוי עבור הכאב והסבל שהוא חווה כתוצאה מהתאונה.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא