fbpx
אדם חובש רגל של ילד

< חזרה לעמוד מאמרים


אין דבר יקר יותר לאדם מאשר ילדיו, ואף במישור החברתי – פציעות של ילדים נחשבות לנושא כאוב לאין שעור מאלה של מבוגרים.

פציעות של קטינים עשויות לזכות את הנפגעים במסגרת רחבה יחסית של זכויות, אשר תלויות בין היתר במקום הפגיעה, גיל הפגיעה ובמהות הפציעה.

סוגי זכויות בנזקי גוף של קטינים

תביעות נזקי גוף של קטינים בביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי מציע שני מסלולים אפשריים לילדים נכים: ענף "ילד נכה" וענף ניידות.

ענף ילד נכה נועד לסייע להוריו של או אפוטרופסיו של הקטין בכל הקשור להוצאות הכרוכות בגידול ילד נכה.

ענף ניידות נועד לסייע להוצאות שכרוכות עקב קשיים בניידות למי שנפגע בפלג גופו התחתון ובהתאם לליקויים שהוכרו במסגרת הסכם הניידות.

תביעות אלה משויכות לענפים סוציאליים והן מורכבות מקצבאות חודשיות שאינן מכילות מרכיב "פיצוי" שמתגמל את הקטין בעבור הפגיעה.

תביעות נזקי גוף של קטינים במוסד לביטוח לאומי הן מוגבלות לילדים שסובלים מליקויים חמורים ושדרוש סיוע ממוני על מנת לגדלם.

להרחבה בנושא ילד נכה >

להרחבה בנושא ניידות >

תביעות נזקי גוף של קטינים  בתאונות דרכים

קטינים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עשויים להיות זכאים לפיצוי כספי רב – בהתאם למצבם הרפואי כתוצאה מהתאונה.

אופן ניהול התביעה כולל מספר "ראשי נזק" – שאלה הם הנזקים שנגרמו להם בפועל.

למשל, פיצוי עבור הכאב והסבל שהם חוו, אובדן כושר השתכרות לעתיד במקרים בהם נותרה בהם נכות צמיתה שתשפיע על השתכרותם בעתיד וכדומה.

תביעות אלה מנוהלות כנגד חברת ביטוח החובה ובית המשפט שמוסמך לשפוט בתביעות אלה הוא בית המשפט השלום או המחוזי בהתאם לגובה הפיצוי הנדרש.

להרחבה בנושא תאונות דרכים >

תביעות במסגרת ביטוח תאונות תלמידים

כל תלמיד מבוטח בביטוח תאונות תלמידים החל מהיום שבשל גילו הוא מחויב לחינוך חובה.

ביטוח תאונות תלמידים הוא לרוב ההליך הראשון שבודק עורך דין נזקי גוף בבואו לבחון מקרה פציעה של קטין.

הסיבה לכך היא שמדובר בבחינת אירוע ביטוחי ולא בהליך שדורש רכיב של רשלנות (מעשה או מחדל) של אדם או גוף כלשהו.

החיסרון בהליך זה הוא הן בשיעור הפיצוי הנמוך יחסית והן במגבלות הפגימות שמוכרות במסגרתו.

להרחבה בנושא תאונות תלמידים >

תביעות נזקי גוף של קטינים בהליכי נזיקין

ישנם מקרים רבים שבהם נפגעים קטינים כתוצאה ממעשה או מחדל של אדם או גוף כלשהו – ומתגבשת תביעת נזיקין.

בהליכים אלה פציעתו של קטין אינה מזכה בפיצוי ודאי, אלא בתנאי שמוכחת רשלנותו של אותו אדם או גוף.

בדרך כלל תביעות אלה מכילות שני שלבים עיקריים:

בחינת הרשלנות של המעוול והגדרת שיעור הנזק.

בחינת הרשלנות מעלה לשאלה את עצם שאלת הזכאות לפיצוי כלשהו. כלומר, אם לא הוכחה רשלנות לא יהיה כלל פיצוי.

רק אם הוכחה רשלנות שבגינה נגרם הנזק – יתורגם הנזק לסכום הפיצוי.

החסרונות בתביעות אלה הם הקושי בהוכחת הרשלנות ומשך הזמן שעורך ניהול תביעה שכזו, והיתרון הוא שיעור הפיצוי שכמעט ואינו מוגבל בהתאם לשיעור הנזק.

להרחבה בנושא תביעות נזיקין >

תביעות במסגרת פוליסות ביטוח פרטיות

ישנן פוליסות ביטוח רבות שמבטחות האוחז בהן (לרבות קטינים) בפיצוי כספי בהתאם להתקיים התנאי שמצוין בפוליסה.

למשל, פוליסת תאונות אישיות עשויה לזכות את הקטין שנפגע בפיצוי חד-פעמי אם מתקיים אירוע תאונה שעונה על תנאי הפוליסה.

בכל מקרה של פציעה של קטין – חשוב לבדוק את קיומן של פוליסות ביטוח פרטיות.

שילוב בין זכויות

ישנן נסיבות שמאפשרות לקבל ריבוי זכויות וישנן נסיבות אשר מגבילות את הקטין הניזוק במרחב הזכויות.

למשל, תאונת דרכים מונעת על פי החוק תביעה בעילה של רשלנות ואילו פציעה בגן ילדים עשויה לזכות את הקטין הנפגע במגוון רחב של זכויות.

מומלץ להיוועץ עם עורך דין לנזקי גוף על מנת להפיק את המרב משיעור הפיצוי.

התיישנות תביעות נזקי גוף לקטינים

המועד לתחילת מרוץ התיישנות בתביעות של קטינים מתחיל רק בהגיעו של הקטין לגיל 18.

למשל, אם ילד בן חמש נפצע בתאונת דרכים, יחל מרוץ ההתיישנות בגין התאונה החל מיום שהגיע לגיל 18 ויסתיים בהגיעו לגיל 25 (שבע שנים).

דוגמה נוספת: מועד ההתיישנות של תביעות פוליסת ביטוח הוא שלוש שנים בלבד, כך שהתיישנות תהיה בהגיעו של הקטין לגיל 21 (18+3).

יחד עם זאת, מומלץ שלא להשתהות עם הגשת התביעות במקרים שבהם התגבש הנזק היות ששיהוי בהגשת התביעה עשוי לגרום לאובדן ראיות ולנזקים ראייתיים ומהותיים אחרים בתביעה.

בכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין נזקי גוף על מנת לבדוק את ההתיישנות הספציפית לאירוע.