fbpx
פסילת ייפוי כוח מתמשך

< חזרה לעמוד מאמרים


בפעמים רבות, ילדיו של אדם שחדל מלהבין בענייניו מגלים שההורה ערך מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר מונע מהם לקבל אחריות על חייו.

בין אם מדובר בצאצא אשר מגלה שיתר אחיו נבחרו להיות מטפליו היחידים של ההורה – או שאדם זר "נבחר" על ידו של ההורה לטפל בענייניו, כדאי לוודא שרצונו של ההורה הוא זה שיוגשם.

החשש מניצול מצוקתו של ההורה

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לטפל בענייניו של הממנה כחלופה למוסד האפוטרופסות.

החשש הגדול הוא שמכשיר ייפוי הכוח המתמשך ינוצל לרעה על ידי בעלי אינטרסים שיבקשו לקבל לידיהם את השליטה בחסוי מתוך מניעים צרים של אינטרס.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר למיופה הכוח לנהל את ענייניו של החסוי ללא שום מעורבות של גורמים אחרים, ולכן החסוי עלול להיות מנוצל לרעה על ידי אותם בעלי אינטרסים.

למשל, אדם שבניו עסוקים בחייהם והם אינם מקפידים לשמור על קשר רציף עמו.

כשאדם זר (למשל, מטפל או שכן) מזהה בנסיבות שתוארו "כהזדמנות" לנצל את מצבו ולהביא לביתו רווח עתידי – המשפחה מוצאת את עצמה חסרת אונים כנגד אותה פעולה.

מעבר לסוגיה הכספית, הרי שהאוטונומיה הקדושה של החסוי על חייו עלולה להיפגע נואשות כתוצאה מאותו ניצול ולכן חשוב להכיר את הדרכים המשפטיות שמוצעות לצורך התגוננות מפני מקרים אלה.

עיון במסמכים רפואיים

בשלב הראשון, יש לעיין במסמכים הרפואיים ולבדוק מתי נערך ייפוי הכוח המתמשך והאם החסוי נבדק על ידי רופא מוסמך שהעריך את מצבו הרפואי.

כדאי בעיקר לנסות ולאתר דיווחים על "ירידה קוגניטיבית" אשר עשויים לסייע בהתחקות אחר מצבו הרפואי של הממנה.

פערי הזמן בין הבדיקות עשויים גם לסייע שכן טבעה של ירידה קוגניטיבית מפאת מחלה ניוונית היא להחמיר עם השנים. מסיבה זו, אם דווח למשל על פגיעה קוגניטיבית בשנה מסוימת ולאחר מספר שנים נערך ייפוי הכוח המתמשך – יש לבחון היטב האם רצונו של הממנה הועלה באופן ראוי במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

ניתוח ייפוי הכוח המתמשך

לפעמים ניתן ללמוד על אותנטיות ייפוי הכוח המתמשך דווקא מתוך תוכנו, אשר מנוסח בדרך מדויקת ומפלה ללא שום קשר לנסיבות בפועל.

למשל, אדם שערך ייפוי כוח מתמשך שבו הוא בחר רק באחד מילדיו שיטפל בכל ענייניו – כשבפועל שאר ילדיו נהגו לבקר אותו על בסיס כמעט יומיומי ולהנעים את זמנו.

בנסיבות אלה, קיים חשד סביר באותנטיות של ייפוי הכוח המתמשך ועל מיופה הכוח להסביר מדוע בחר הממנה כפי שבחר ומדוע לא נודע דבר לבן משפחתו.

בנוסף, ניתן ללמוד גם מההנחיות המקדימות על אותנטיות המסמך. ממנה שמבקש "פרטיות קיצונית" ונותן "חופש מוחלט" למיופה הכוח, עלול במצבים מסוימים להחשיד את אלה שאמונים לשמור על זכויותיו.

סיוע על ידי עורך דין

כשמדובר בחשד שנערך מסמך ייפוי כוח מתמשך לאדם מתוך אינטרסים שזרים לדאגה כנה לענייניו, מומלץ לפנות לעורך דין מיומן בתחום.

ישנן דרכים רבות להוכיח ניצול לרעה של אדם חולה, שאינן קשורות רק לעיון במסמכים הרפואיים.

מבחינה משפטית ישנם חוקים רבים שעוסקים בסוגיות אלה ושחלקם אינם ייעודיים למטרה זו.

בפעמים רבות מתגלה שאדם כלשהו ערך ייפוי כוח מתמשך רק בשלב שבו הוא נכנס לתוקף. יש לזכור שייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי "רדום" אשר "נח" במשרדיו של האפוטרופוס הכללי עד הרגע שבו מתרחש האירוע שממנו הוא מופעל.

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך שבו מבקש הממנה למנות מיופה כוח בודד ו"לנשל" את יתר ילדיו מבלי להודיע להם דבר – על עורך הדין להבין מראש שמדובר בבקשה חריגה ולפעול באמצעות אנשי מקצוע על מנת לוודא שזהו בדיוק רצונו ושלא הופעל עליו לחץ פסול כלשהו. פעולות אלה שעל עורך הדין לעשות יסייעו בשתי חובות שמוטלות עליו: החובה לדאוג לענייניו של הממנה והחובה להגן עליו באופן מקסימלי למקרה שיגיעו אלה שברגע האמת יבקשו לכפור ברצונו.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא