fbpx
חולה משוחח עם רופא בקליניקה

< חזרה לעמוד מאמרים


אירועים רבים עלולים לגרום לפגיעתם של אנשים, ביניהם ניתן למנות בין היתר:

כשאדם נפגע בתאונה כלשהי, לרוב הוא יימצא בשני הליכים מקבילים לצורך הטיפול בפציעתו: הטיפול הרפואי והטיפול המשפטי.

טיפול רפואי לאחר תאונה

כשאדם נפצע, הוא פונה למערכת הבריאות על מנת למצוא מזור לסבלו הרפואי ולהביאו להחלמה, ככל שניתן, ובמהרה.

תפקידו של הרופא בכובעו ברופא מטפל הוא מנותק לחלוטין ממימוש יתר זכויותיו של הנפגע במישור המשפטי.

חרף העובדה שהרופאים מונחים להתייחס לאופן הפגיעה מסיבות שקשורות לחבויות ותשלומים של הגופים שיישאו בעלות הטיפול – הם לרוב אינם משפטנים ולכן הם אינם יודעים בהכרח את ההשלכות למילים שהם כותבים בסיכומי הביקור.

למשל, אדם שסגר את הדלת של רכבו על אצבעו ונקטעה לו האצבע. כשהפצוע עומד בפני הרופא ומספר לו את שהתרחש – עלול הרופא בשוגג לרשום "נקטעו לו שני גלילים באצבע 2 עת שסגר דלת".

בבוא היום, שיבקש הפצוע לתבוע את חברת הביטוח חובה של רכבו על מנת להביא פיצוי לביתו – הוא ייתקל בהתנגדות עזה מצד חברת הביטוח בדבר החבות לתאונה.

היות שחברות הביטוח הן חברות פרטיות – אין זה מייעודם וטבעם להגשים מטרות סוציאליות והן עלולות לעמוד בעיקשות כנגד דרישות תשלום שהן חבות.

על מנת להקל ככל הניתן את ניהול ההליך המשפטי ולהגדיל בשיעור ניכר את הצלחתו – כדאי למנוע מחברות הביטוח להיאחז בנתונים אשר יתישו את המבוטח וישרתו את האינטרסים שלהן.

יצוין שהאתגרים שרישום רפואי שגוי גורם הם בעיקר להליכים שבהם יש צורך להוכיח קשר סיבתי ולא לתביעות כלליות יותר כגון נכות כללית, שירותים מיוחדים או תביעות סיעוד.

כללים לפנייה לטיפול רפואי לאחר תאונה

ראשית, יש לזכור שהבריאות קודמת לכל. המצאת מכאובים לצורך ניסיון השבחת הטיפול המשפטי עלולה לגרום לטיפול שאינו מתאים בגוף המטופל.

כמו כן, ככל שניתן – מומלץ להיוועץ עם עורך דין נזקי גוף מיומן אשר יחדד את הכללים ויוודא שלא ייעשו טעויות קריטיות באופן הרישום הרפואי.

  • יש לתאר את נסיבות האירוע במדויק ככל האפשר
  • יש לוודא שהרופא רשם את התלונות בדיוק כפי שהן נאמרו. ניתן לבקש מהרופא לקרוא את שכתב על מנת למנוע פגיעה באופן מימוש הזכויות הרפואיות
  • יש לוודא שהרופא ציין את נסיבות האירוע ולכל הפחות – שהוא לא ציין נסיבות שונות מאלו שנאמרו לו
  • כדאי לבקש העתק מהרישום הרפואי של הביקור מהרופא או מהמזכירה הרפואית.