fbpx

עורך דין אוהד שמואלי הוזמן לישיבה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שהתקיימה היום בכנסת ישראל – ונשא דברים כיועצה המשפטי של עמותת "אחוה". נושא הישיבה היה מעקב אחר תיקון 161 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

עורל דין אוהד שמואלי הציג בפני הוועדה בין היתר את הכשלים החמורים המצויים בתיקון לחוק, אשר פוגעים פגיעה אנושה בחלק מן הנכים שמבקשים לממש את זכויותיהם הסוציאליות מול המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות.

בוועדה השתתפו בין היתר ח"כ אלי אלאלוף (יו"ר הוועדה), ח"כ מיקי רוזנטל (מיוזמי החוק), המוסד לביטוח לאומי, לשכת עורכי הדין, משרד המשפטים, ארגוני נכים מובילים, ארגוני עובדים ועוד.