fbpx

עורך דין אוהד שמואלי השתתף היום בדיון נוסף של ועדת העבודה והרווחה בכנסת בעניין הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 201 והוראת שעה) (הגדלת קצבת נכות), התשע"ח-2018.

בעוד מנועי החקיקה החלו לפעול בעוצמה, נתונים סטטיסטיים עלומים נזרקו לחלל האוויר על ידי אנשי אגף התקציבים באוצר – ללא שום הצגת מתודולוגיה ברורה ועניינית שתתרום לדיון נוקב ומפוקח.

כך מתנהלת ועדה פרלמנטרית במדינת ישראל, כשברקע התחושה הקשה שהממשלה מנסה לסמם את ציבור הנכים עם הנרטיב התקציבי. עד כה מסתמן שהקורבנות העיקריים במתווה שיתגבש בהסדר הראשוני הם הקורבנות החלשים ביותר – נכים שהם גם קשישים.

משרדנו ימשיך לפעול ולהיאבק למען העלאת קצבאות הנכות גם בדיונים הבאים.