fbpx

כך נראית ועדת הכנסת שבה השתתפתי על מנת לדון בחוק להעלאת קצבאות הנכות.

השבוע, ההבטחה לציבור הנכים לקבל את תוספת הפעימה השלישית לקצבת הנכות – נדחקה לטובת מימון מערכת הבחירות השלישית.

ציבור הנכים מנהל מאבק מקיאווליסטי עיקש, ממוקד וצודק על מנת להביא עוד פרוטה לביתם, בעוד ששליחיהם מבית המחוקקים נאבקים על כוח ומעמד.
כפי שאמרתי לכל אורך הדרך, מדובר בדטרמיניזם פוליטי מתיש ומקומם שבו המוסרנות המילולית מוצגת בשאון ויישומה מובלע בדממה.
אנו נמשיך להיאבק בכל העוצמה, בכלים פרלמנטריים ומשפטיים על מנת לסייע לציבור הנכים להתמודד עם רודפי השררה.