fbpx
יד של אישה מבוגרת מסדרת מטבעות

< חזרה לעמוד מאמרים


כשהורה מגיע לגיל זקנה, בין אם הוא סובל ממחלת זקנה כלשהי (כגון דמנציה) או לאו – הרי שבפעמים רבות הוא עשוי להיות זקוק לסיוע בניהול כספיו.

מאמר זה יסקור בתמצית את החסרונות בניהול חשבון בנק יחד עם ההורה.

פתרונות אפשריים לסיוע בניהול חשבון בנק

בין אם מדובר בכספים אשר צבר ההורה הקשיש במהלך חייב, קצבת סיעוד, פנסיה או כל הכנסה אחרת – הרי שלצורך תחזוקה שוטפת צריך ההורה אדם שידאג לענייניו.

סיוע להורה מתבצע בדרך כלל בכמה דרכים אפשריות:

בעוד שייפוי כוח מתמשך זה הפתרון המקצועי והיעיל ביותר לכל המעורבים בהליך הסיוע, הרי יכול להיערך רק בשלב שבו הקשיש מסוגל להבין בענייניו וללא מגבלות קוגניטיביות שמשפיעות על כושר שיפוטו.

אם לא ניתן כבר לערוך ייפוי כוח מתמשך, שאר האפשרויות עומדות לרשות ההורה הקשיש בכל רגע נתון.

הצורך בסיוע בניהול החשבון

סיבות רבות יכולות להוביל למצב שבו הורה קשיש יזדקק לסיוע מאחד או יותר מילדיו בכל הקשור בניהול ענייניו הפיננסיים.

סיבה אחת יכולה להיות היווצרותם של קשיים פיזיולוגיים אשר מגבילים את ההורה לצאת מביתו ובכך ילדו נדרש לבצע עבורו את הפעולות הנדרשות.

סיבה אחרת יכולה להיות היווצרותם של קשיים קוגניטיביים אשר מגבילים את יכולתו של ההורה לקבל החלטה מושכלת כיצד לנהוג בכספו.

למשל, הורה שמתקשה בביצוע מחלות חשבוניות אריתמטיות פשוטות יתקשה לעקוב ביעילות אחר כספיו.

במקרים אלה, אם אין לקשיש/ה בן/בת זוג שיכולים לבצע פעולות אלה עבורם – הרי שילדיו ייבחרו כמתאימים ביותר לעשות פעולות אלה עבורו.

הצטרפות לחשבון יחד עם ההורה

הצטרפות לחשבון ההורה באופן שהחשבון יהיה חשבון משותף לילד ולהורה מהווה דרך די נפוצה ואולם אנשים רבים אינם מודעים לחסרונות שבשיטה זו.

ראשית, ישנן זכויות רבות שאדם קשיש זכאי להן, כגון הטבות מהבנק, הטבות מרשות המיסים ועוד.

חשבון בנק שבו שותף אדם שאינו זכאי לאותן הטבות עלול לפגום בזכאות להן.

בנוסף, שותפות בחשבון מהווה שותפות גם לחובות ועיקולים – כך שבפועל, הסתבכות של צד אחד עלולה לפגוע גם בצד השני.

סיוע בניהול חשבון על ידי ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך מהווה את הפתרון האולטימטיבי לניהול חשבון בנק של ההורה הקשיש.

אמנם תכליתו של ייפוי הכוח המתמשך מבוססת על מצב עתידי שבו הממנה יחדל מלהבין בענייניו – אך בנושאים הפיננסיים ניתן לאשר את כניסתו המיידית.

בתיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות, המחוקק היה ער לכך שאנשים מבוגרים רבים עורכים את מסמך ייפוי הכוח המתמשך ולכן את הנושא הפיננסי הוא איפשר לנכניס לתוקף באופן מיידי אם הממנה רוצה בכך.

מינוי אפוטרופוס על פי דין

כשאדם כבר הגיע למצב שבו הוא חדל מלהבין בענייניו, אין מנוס מלמנות לו אפוטרופוס על פי דין.

אפוטרופוס ממונה פועל על פי כללי משחק שונים לחלוטין מאלה שערכו ייפוי כוח מתמשך, והוא חשוף לביקורת די מעיקה של האפוטרופוס הכללי.

בנוסף, אם ישנם סכסוכים משפחתיים, הרי שקיים סיכון שלבסוף יתמנה אפוטרופוס חיצוני אשר יפעל במנותק מכל אינטרס שמצוי לכאורה אצל אחד מילדיו של ההורה.

מסיבה זו, מומלץ ככל הניתן להימנע מלהגיע למצב שבו ההורה זקוק לאפוטרופוס על פי דין ולערוך ייפוי כוח מתמשך בראייה צופה פני עתיד.

לקריאה נוספת על מוסד האפוטרופסות >

ייפוי כוח לניהול חשבון בנק

אנשים רבים מנהלים את חשבון הבנק של הוריהם על ידי ייפוי כוח שניתן על ידי ההורה.

ייפוי כוח מאפשר לשלוח (האדם שמונה על ידי מיפה הכוח) ערוך פעולות בשם השולח (לצורך העניין, ההורה).

ייפוי כוח פועל בין היתר מכוח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 אשר מסדיר סוגיות רבות ומציב את גבולותיהן.

ייפוי כוח ניתן לביטול בכל עת על ידי ההורה והחשבון מוגן מכל התחייבות או עיקול שנגרם או ייגרם למיופה הכוח.

חשוב לציין שייפוי הכוח בטל אם ההורה יגיע למצב שבו יפסיק להיות בעל כשרות משפטית ואז יהיה צורך במינוי אפוטרופוס על פי דין. זוהי סיבה נוספת לחשיבות של עריכת ייפוי כוח מתמשך.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא סיעוד


מאמרים בנושא