fbpx

< חזרה לעמוד מאמרים


התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה ("הפול") בע"מ הוא תאגיד ביטוח שהוקם כמענה להתנגשות שבין פקודת רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל = 1970 לבין היעדר חובתם של תאגידי הביטוח לבטח כל נהג וכל סוג רכב מנועי.

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

כדאי גם לקרוא את המאמר:

"מה לעשות לאחר תאונת דרכים?"

ביטוח חובה מול הזכות שלא לבטח

על פי פקודת רכב מנועי, כל נהג מחויב לערוך פוליסת ביטוח ("ביטוח חובה") כתנאי לנסוע ברכב.

לשם עריכת פוליסות ביטוח, על הנהג לפנות לחברת ביטוח על מנת לרכשה.

ואולם, חברות הביטוח הן חברות פרטיות אשר אינן מעוניינות (ובצדק) לספק שירות בכל מצב.

למשל, נהגים שיש להם עבר "עשיר" של תאונות דרכים, אינם נחשבים ללקוחות "משתלמים" עבור חברות הביטוח ואין רשאיות לסרב לבטחו.

באופן דומה, חברות הביטוח אינן מעוניינות לבטח נהגי אופנועים משום שהסיכון שתתרחש תאונת דרכים הוא גבוה בהרבה מזה של רכב רגיל.

1 Step 1
או מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם במהרה
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

הפול – הביטוח השיורי

תקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת תעריף), התשס"א – 2001, קבע הסדר לפיו מאגר משותף של כל חברות הביטוח יבטחו באותם מקרים שמשתמשים ברכב מנועי לא השיגו כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח.

התקנות מרכיבות את מנגנון אופן השתתפותן של חברות הביטוח ("ביטוח משותף") שעוסקות בביטוח חובה במדינת ישראל.

אופן השתתפות חברות הביטוח בביטוח השיורי

סעיף 2 לתקנות קובע שהמבטחים רשאים לייסד תאגיד (באישור המפקח על הביטוח) אשר ינהל את הסדר הביטוח השיורי.

במסגרת התאגיד, החליט החברות על המנגנון אשר יקבע את אופן ההשתתפות של חברה במאגר הביטוח המשותף.

אופן החלוקה הוא בהתאם למספר הפוליסות שכל חברה הנפיקה – כך שהשאיפה היתה ליצור מנגנון דיפרנציאלי לפיו "הגדול יותר, משלם יותר".

מחיר הסיכון הביטוחי

נהג שלא מצא חברת ביטוח שמסכימה לבטח אותו, יאלץ לפנות לפול על מנת שזו תנפיק עבורו פוליסת ביטוח חובה.

החיסרון הוא, שמאחר שמעמדו של אותו נהג הוא נחות מלכתחילה – מחיר הפוליסה הוא גבוה בהרבה מזו של פוליסה רגילה.

מסיבה זו, נהגי אופנועים משלמים סכום גבוה במיוחד עבור פוליסת ביטוח.

אף מעבר לסכום הגבוה, עקב הסיכון הרב בביטוח נהגי אופנועים, מוצע להם לערוך פוליסה עם פיצוי מופחת עבור נזק לא ממוני כדי להוזיל את הפוליסה עוד יותר.


כתבות שפורסמו על משרדנו בנושא ביטוח לאומי


מאמרים נוספים בנושא