fbpx

תיק מאתגר שטופל על ידי משרדנו לאחר שעורך הדין הקודם שטיפל בו פוטר מייצוג.

מדובר בעקרת בית צעירה שחלק ממחלותיה לא הוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי. בין היתר מסיבות אלה, ועדת אי-כושר דחתה את תביעתה לנכות כללית ושללה ממנה את הזכות לקבל קצבה כלשהי.

כשהתיק הובא לידינו, מצאנו בו מספר אתגרים נוספים.

ראשית, המבוטחת מוגדרת כ"עקרת בית" על ידי המוסד לביטוח לאומי, מעמד שמקשה עליה באופן משמעותי להשיג דרגת אי-כושר שמזכה בקצבה חודשית – ומקל וחומר שנכותה הרפואית המשוקללת שנקבעה לה על ידי הוועדה הרפואית, היא בשיעור הנמוך ביותר על פי החוק לפתיחת שערי ועדת אי הכושר לעקרת בית נכה (50%). בנוסף, חלפה מעל חצי שנה מאז שהתקיימה ועדת אי הכושר שבה היא נדחתה כך שחלף המועד להגשת ערר.

ואולם, מאחר שתביעתה נמשכה כשלוש שנים, בחרנו ראשית לנסות להעביר את הדיון בעניינה בפני ועדת אי-כושר לעררים, חרף הנכות המועטה שהיא קיבלה, ולהביא לידיה תשלום רטרואקטיבי גבוה – ובמקביל להגיש תביעה להחמרת מצב ולהגדיל את שיעור נכותה ואת דרגת אי הכושר שלה.

לשם כך, איתרנו פגמים משפטיים בהתנהלות המוסד לביטוח לאומי בעניין הטיפול בתביעתה והגשנו תביעה כנגדו בפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה. במהלך הדיון, הצלחנו לשכנע את בית הדין להעביר את עניינה לוועדת אי-כושר לעררים למרות שחלף המועד להגשת הערר.

כשהובא עניינה של המבוטחת בפני ועדת אי-כושר לעררים, באופן חריג היא קיבלה את טענותינו, הפכה את ההחלטה של הוועדה הקודמת והעניקה לה דרגת אי-כושר חלקית בשיעור של 60% החל מחודש ינואר 2016.

מדובר בבשורה עצומה ומרגשת עבור המבוטחת שהיתה מצויה במצב כלכלי קשה ביותר עקב מצבה – שלבסוף היא קיבלה סכום חד-פעמי כתשלום רטרואקטיבי בשיעור של 74,815 ש"ח וקצבה חודשית בשיעור של 3,007 ש"ח.

אנו פועלים כעת על מנת להגדיל את נכותה הרפואית ואת דרגת אי הכושר של המבוטחת.
(את המבוטחת ייצג עורך דין אוהד שמואלי)