fbpx

תאונות דרכים

תאונת דרכים ללא כיסוי ביטוחי

מכוח פקודת רכב מנועי, כל נהג מחויב להיות מכוסה בפוליסת ביטוח חובה. ביטוח החובה נועד להבטיח שלא יוותרו נפגעי גוף כתוצאה מתאונות דרכים ללא כיסוי ביטוחי. נפגע גוף מרכב שלנהג בו לא היה כיסוי ביטוחי פוליסת ביטוח החובה מכסה את הנהג שברכב, את הנוסעים בו וכן את הולכי הרגל, רוכבי אופניים או כל אדם אחר […]

אחד התנאים לתבוע פיצויים מחברת ביטוח עבור נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים הוא קבלת אישור משטרתי לנפגעי תאונות דרכים. מדובר באישור פשוט מאוד להשגה. קבלת אישור משטרה לנהגים שנפגעו על נהגים ברכב מנועי מכל סוג שהוא המוכר בחוק, כגון מכונית, אופנוע, אוטובוס, משאית וכדומה שנפגעו בתאונת דרכים לפנות ליחידת אגף התנועה של משטרת ישראל […]

תאונות דרכים פגע וברח

תאונת פגע וברח היא תאונת דרכים שבה הנהג הפוגע ברח מאזור התאונה מבלי לסייע לנפגע ומבלי לגלות את פרטיו. מדובר בתופעה כואבת ונפוצה לפיה מותירים אדם פצוע וכאוב, אפילו בסכנת חיים על מנת לנסות ולהימנע מאימת הדין. לנהג הפוגע שברח מזירת התאונה עלולות להיות השלכות קשות מאוד הן לעניין הדין הפלילי והן לעניין הדין האזרחי. […]

קרנית – קרן פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

המחוקק הישראלי ביקש להנהיג מדיניות נדיבה כלפי נפגעי גוף בתאונות דרכים – באמצעות עיקרון שקרוי "פיצוי מהיר לכל נפגע". לצורך הגשמת אידיאל זה, פעל המחוקק במספר מישורים, כגון החלת ביטוח חובה לטובת נפגעי גוף מתאונות דרכים, נטרול מרכיב האשמה במקרים של תאונת דרכים ואולי הבולט שמהם הוא הקמת קרן קרנית. קרנית היא חברה מכוח חוק […]

נכות בגין הפרעת הסתגלות

הפרעת הסתגלות (באנגלית: Adjustment Disorder) היא הפרעה פסיכיאטרית כתוצאה מקושי להתמודד עם שינוי משמעותי שארע ללוקה בה. נכים רבים שעברו ממצב תקין למצב של חולי, סובלים מקושי נפשי רב להתמודד עם המציאות החדשה ובפעמים רבות אם ההפרעה מאובחנת, היא עשויה להקנות להם נכות רפואית במסגרת שקלול כלל הליקויים. הפרעת הסתגלות מאובחנת אצל פסיכיאטר באמצעות בדיקה […]

ביטוח חובה מוזל לאופנועים

נהגי אופנוע נחשבים לסיכון רב עבור חברות הביטוח, ומסיבה זו אין כיום חברה שמסכימה לבטח אותם למעט התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה ("הפול"). הסיכון בביטוח נהגי אופנוע הוא בשני מישורים: סיכוי גבוה לאירוע תאונת דרכים, בין היתר עקב מבנה האופנוע, יציבותו ותרבות הנהיגה בו סיכוי גבוה לנזק גופני קשה, בין היתר עקב אמצעי […]

התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה (הפול)

התאגיד המנהל של המאגר לביטוחי רכב חובה ("הפול") בע"מ הוא תאגיד ביטוח שהוקם כמענה להתנגשות שבין פקודת רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל = 1970 לבין היעדר חובתם של תאגידי הביטוח לבטח כל נהג וכל סוג רכב מנועי. ביטוח חובה מול הזכות שלא לבטח על פי פקודת רכב מנועי, כל נהג מחויב לערוך פוליסת ביטוח ("ביטוח […]

תאונות דרכים: קביעת דרגת נכות לפי חוק אחר

סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע: "נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור […]

הפרעת דחק פוסט טראומטית PTSD

הפרעת דחק פוסט טראומטית, קרויה גם הַלֶּמֶת או הפרעת דחק בתר־חבלתית (באנגלית: Post-Traumatic Stress Disorder או בקיצור PTSD) היא הפרעה פסיכיאטרית אשר נגרמת כתוצאה מאירוע שעלול לסכן את שלמות גופו של הנפגע. הסימפטומים של PTSD משתנים מאדם אדם, הן בסוגם והן בעוצמתם. PTSD בספר הליקויים הפרעת דחק פוסט טראומטית מקנה נכות נפשית ללוקים בה. סעיף […]

תשלום תכוף בתאונות דרכים

ניהול תביעה כנגד חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים באופן אשר ימצה את זכויותיו של הנפגע באופן אופטימלי, הוא הליך שעלול להימשך זמן רב. חברות הביטוח מצידן, בעודן נהנות מאיתנות פיננסית כדרך שיגרה, אינן ממהרות לשלם לנפגע את מלוא נזקיו. מבחינתן, מרכיב הזמן הוא קריטי עבור הנפגע וכמעט חסר משמעות עבורן. לשם כך, נוצר מנגנון משפטי […]

  • 1
  • 2