fbpx

ייפוי כוח מתמשך

עניינים ממוניים בייפוי כוח מתמשך

מבחינה משפטית, ייפוי כוח ממשך הוא ללא שום ספק אחד החידושים המעניינים והחשובים ביותר בשנים האחרונות. אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך יכול למנות מספר מיופי כוח שיקבלו החלטות עבורו אם הוא יגיע חלילה למצב שבו הוא יחדל מלהבין בענייניו. ישנם שלושה תחומים שבהם ניתן למנות מיופי כוח: עניינים אישיים עניינים אישיים רפואיים עניינים רכושיים בעוד […]

הערה: משרדנו אינו מייצג, מלווה או יועץ בענייני אשפוז בכפייה ומאמר זה נכתב לשירות הציבור בלבד. בחברה המודרנית קיים קושי חוקתי להכריח אדם לגשת לטיפול רפואי בניגוד לרצונו, ככל שהוא מסוגל להביע את רצונו. מחלות נפש מסוימות נוטלות מהאדם את כושר השיפוט שלו וכושר השיפוט שלו עלול להיות כה לקוי עד שמתרחשת סכנה ממשית לעצמו […]

פקיעתו של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך "רדום" וכשמו – מתמשך. מהותו היא "לנוח" במשרדי האפוטרופוס הכללי כמסמך חסר משמעות, ולהכניסו לתוקף אם חלילה יגיע עורכו למצב שבו הוא יחדל מלהבין במעשיו. חרף מהותו של ייפוי הכוח המתמשך להתמשך עד יום הפעלתו במידת הצורך, ישנם מקרים מסוימים שבהם פוקע תוקפו. ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי הממנה […]

הפעולות שכדאי לנקוט לאחר אבחנה של דמנציה

ישנן מספר מחלות שמשתייכות למשפחת המחלות הדמנטיות, כשהבולטות שבהן הן אלצהיימר, דמנציה פרונטו טמפורלית וגופיפי לואי. המשותף למחלות אלה הוא שלאף אחת מהן אין פתרון רפואי רשמי שיעצור כליל את החמרתה ובטח שלא פתרון רפואי לתקן את הנזקים שכבר נגרמו לחולה בעבר. ואולם, הבנת הזכויות שעשויות לעמוד לרשות החולה ומשפחתו עשויה לשפר באופן משמעותי את […]

עריכת צוואה על ידי חולי דמנציה

טעות לחשוב שאדם שסובל מדמנציה, כגון אלצהיימר מנוע מלערוך צוואה מעצם קיומה של המחלה. מחלות הדמנציה נחשבות למחלות ניווניות, אשר מובילות להתדרדרות מתמשכת בשלבים איטיים יחסית. ואולם – ברגע שמזהים חשד למחלה ניוונית, מומלץ לבדוק ללא דיחוי את הכשירות לעריכת צוואה היות שמרכיב הזמן הוא קריטי בעניין הכשרות לערכה. יצוין שחולה דמנציה שכשיר לערוך צוואה […]

פסילת ייפוי כוח מתמשך

בפעמים רבות, ילדיו של אדם שחדל מלהבין בענייניו מגלים שההורה ערך מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר מונע מהם לקבל אחריות על חייו. בין אם מדובר בצאצא אשר מגלה שיתר אחיו נבחרו להיות מטפליו היחידים של ההורה – או שאדם זר "נבחר" על ידו של ההורה לטפל בענייניו, כדאי לוודא שרצונו של ההורה הוא זה שיוגשם. […]

מדוע חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מוסד משפטי חדש ומהפכני אשר יצר שינוי משמעותי במוסד האפוטרופסות. משאבים רבים הושקעו בחקיקת התיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות על מנת לנסות ולהתמודד עם כל אתגר שעמד בפני אלה שמונו כאפוטרופוס במסלול הישן והרגיל. במסלול האפוטרופסות הישן כונה האדם שמונה לו אפוטרופוס כ"חסוי" ואילו במהלך תיקון החוק הוגדר אותו אדם כ"אדם שמונה […]

יד אוחזת בחותמת על רקע מודל של בית

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל אופי "ביטוחי" במידה מסוימת, היות שהוא חסר כל משמעות אופרטיבית עד שמתרחש "אירוע מכונן" – במקרה זה, שעורכו נהיה חסר כשרות משפטית. כניסה לתוקף בהתאם להחלטת הממנה במסגרת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, ניתנת לממנה האפשרות לבחור את הדרך שבה ייכנס ייפוי הכוח לתוקף. בחירת האופן בדרך ששונה מברירת המחדל […]

ידיים תומכות בידי אדם זקן

אדם שעורך ייפוי כוח מתמשך ("ממנה") מסמיך מיופה כוח שידאג לענייניו אם חלילה הוא יגיע למצב שבו הוא יחדל מלהבין בדבר והוא יהיה זקוק למינוי אפוטרופוס. החוק קובע את חובותיו של מיופה הכוח בשעה שהוא פועל לדאוג לענייניו של הממנה. עקרונות תפקידו של מיופה הכוח ישנן מספר עקרונות שעל מיופה הכוח לפעול על פיהן: לשמור […]

אישה אוחזת בידו של גבר תשוש נפש במיטתו

תשוש נפש מוגדר אדם שעקב ירידה קוגניטיבית הוא אינו מסוגל לקבל החלטות ולהתקיים בכוחות עצמו ללא סיוע מאדם אחר. אדם תשוש נפש מוגדר כסיעודי לכל דבר ועניין. הסיבות שיכולות לגרום לתשישות נפש ישנן סיבות רבות שבגינן מוגדר אדם כתשוש נפש למרות שרבים משייכים מצב זה למחלות ניווניות בלבד. בין אותן סיבות ניתן למנות בין היתר: […]

  • 1
  • 2