fbpx

הכנסת

עורך דין אוהד שמואלי במהלך דיון בכנסת

עורך דין אוהד שמואלי השתתף היום בדיון נוסף של ועדת העבודה והרווחה בכנסת בעניין הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 201 והוראת שעה) (הגדלת קצבת נכות), התשע"ח-2018. בעוד מנועי החקיקה החלו לפעול בעוצמה, נתונים סטטיסטיים עלומים נזרקו לחלל האוויר על ידי אנשי אגף התקציבים באוצר – ללא שום הצגת מתודולוגיה ברורה ועניינית שתתרום לדיון נוקב […]

עורך דין אוהד שמואלי במהלך דיון בכנסת

עורך דין אוהד שמואלי השתתף בוועדת העבודה והרווחה בכנסת שדנה בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016. בוועדה ייצגתי את עמותת אס"ף, הפועלת למען קהילת חולי פיברומיאלגיה והתשישות הכרונית בישראל. כצפוי, הדיון היה סוער וטעון – כשבסופו התגלו בין השאר מחלוקות קשות בין משרד העבודה והרווחה, יוזמי החקיקה וארגוני […]

עורך דין אוהד שמואלי במהלך דיון בכנסת

עורך דין אוהד שמואלי הוזמן לישיבה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שהתקיימה היום בכנסת ישראל – ונשא דברים כיועצה המשפטי של עמותת "אחוה". נושא הישיבה היה מעקב אחר תיקון 161 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. עורל דין אוהד שמואלי הציג בפני הוועדה בין היתר את הכשלים החמורים המצויים בתיקון לחוק, אשר פוגעים פגיעה אנושה […]