fbpx

תאונת עבודה

03דצמ 2019
אשם תורם בתביעות נזקי גוף

בפעמים רבות כשנפגע מגיש תביעה כנגד אדם או גוף כלשהו בגין עוולת הרשלנות, מנכים לו מסכום הפיצוי מרכיב שקרוי "אשם תורם". אדם שנגרם לו נזק כתוצאה מרשלנות של אדם אחר – ויימצא שהיתה לו אשמה עצמית כלשהי בהיווצרות הנזק, ינסה האדם הנתבע לבקש לנכות מסכום הפיצוי את מרכיב האשם התורם. עיקרון האשם התורם מעוגן בסעיף […]

03דצמ 2019
בדיקה מחודשת של החלטת פקיד תביעות

בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי – קצבאות וגמלאות עלולות להידחות בשתי דרכים עיקריות: דחייה על הסף של התביעה, למשל אי-הכרה של תאונה כתאונת עבודה ודחייה עקב אי עמידה בנכות רפואית הנדרשת בחוק. למשל, בענף נפגעי עבודה רשאי פקיד התביעות לדחות תביעה של נפגע שעבר אירוע לבבי בעבודה ולכן מדובר בדחייה על הסף. יצוין שגם דחייה […]

02דצמ 2019
הכרה כנכה נזקק לאחר תאונת עבודה

ספר הליקויים נועד לכמת את ליקויי הגוף למנגנון "מספרי" שמוצג באחוזים, על מנת ליצור אחידות מקסימלית לקביעת נכות. אחת הבעיות המרכזיות שעולות מספר הליקויים היא שאין התייחסות מדורגת לשלבי ההחלמה של נפגע העבודה. למשל, אם אדם ריסק את ידו – הרי שישנו פער מאוד גדול בין השבועות שלאחר הפגיעה לבין שנה מאוחר יותר. טבעו של […]

22נוב 2019
נכות בגין צלקת מכערת בענף נפגעי עבודה

ספר הליקויים מכיר בצלקות מכערות כליקוי בר-פיצוי שמזכה בנכות רפואית. הצלקות מעוגנות בפרק התשיעי של ספר הליקויים והוא מציג מדרג נכויות שמושפע משני מרכיבים: צלקות בגוף צלקות על פנים והצוואר כל אחד ממרכיבים אלה מושפע גם משני מרכיבים עיקריים: המרכיב האסתטי המרכיב הפונקציונלי המרכיב האסתטי של הצלקת צלקת עלולה לפגוע בביטחון העצמי של – באופן […]

22נוב 2019
ניכוי נכות בגין מצב קודם

ענף נפגעי עבודה דורש רכיב "קשר סיבתי" בין אירוע התאונה או מחלת המקצוע לבין עבודתו או תנאי עבודתו. מסיבה זו, המוסד לביטוח לאומי יפצה עובד שנפגע בעבודתו רק עבור אותן פגימות שמהן הוא סובל כתוצאה מאותה תאונה. מהו "מצב קודם" מצב קודם הוא המצב הרפואי שממנו סבל הנפגע לפני התאונה, ושמשפיע במידה מסוימת (או מוחלטת) […]

21נוב 2019
נכות רפואית מותאמת

ספר הליקויים מכיל רשימת ארוכה ומפורטת של ליקויים מוכרים בענפים שונים ומגוונים של ענף הרפואה. ואולם, אין זו משימה אפשרית לציין את כל המחלות והליקויים האפשריים שצבורים בידע הרפואי בתוך קובץ תקנות נכות, ארוך ומפורט כמעט ככל שיהיה. באילו מקרים תיקבע "נכות מותאמת"? בפועל, אין זה הוגן וראוי שאדם שמחלה מאוד נדירה שלא נקבעה עבורה […]

20נוב 2019
החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

עובדים רבים שעוברים תאונת עבודה מוצאים את עצמם מתלבטים האם לתבוע את המעסיק על מנת לממש את זכויותיהם "ולסכן" את מקום עבודתם – או לוותר על התביעה מתוך חשש לשמור על מקום פרנסתם. בפועל, עובדים רבים שנפגעו במקום העבודה אינם מודעים כלל לאופי היחסים שבין המעסיק לבין חברות הביטוח הפרטיות והמוסד לביטוח לאומי. בפועל, בפעמים […]

07נוב 2019

המוסד לביטוח לאומי מתקיים בעיקר אודות לתשלומים השוטפים שהוא מקבל מתושבי מדינת ישראל על פי הוראות החוק. כגוף סטטוטורי שמונע מתוך אידיאל סוציאלי טהור, תשלום דמי ביטוח לאומי הוא נטל חובה שרובץ על כולם – והוא זה שמאפשר למוסד לפעול למען תושבי המדינה. ככלל, תושב שלא שילם את דמי הביטוח הלאומי כחוק והוא הגיע לשלב […]

29ספט 2019
דיון בוועדה לתקנה 15

נפגע עבודה שפונה למוסד לביטוח הלאומי עשוי לקבל תוספת של עד מחצית מהנכות הרפואית שנקבעה לו באופן שיגדיל משמעותית את שיעור הקצבה או המענק שהוא זכאי לו. הגדלה זו נעשית באמצעות "תקנה 15" שקבועה בספר הליקויים. מהי תקנה 15 תקנה 15 נועדה לפצות עובד שנפגע בעבודתו, ושעקב הפגיעה נותרה בו נכות צמיתה כזו משפיעה על […]

23ספט 2019
עובד שרוע על הרצפה לאחר תאונת עבודה

עובדים שאירעה להם תאונת עבודה או מחלת מקצוע תוך כדי ועקב עבודתם, רשאים לפנות למוסד לביטוח לאומי לבירור זכויותיהם לעניין דמי פגיעה ונכות מעבודה. המוסד לביטוח לאומי בודק האם התאונה היא תאונת עבודה כהגדרת החוק (אירעה תוך כדי ועקב העבודה) בין היתר על ידי פניה פמעסיק לבירור נסיבות הפגיעה. אם העובדים הם שכירים, נקודת המוצא […]